Közérzet · 2018.03.13.

LEVÉL – Kinek a dolga?

Olvasónk levelet írt a VKSZ Zrt. vezérigazgatójának, amelyet az alábbiakban közlünk. Másnap már meg is kapta a választ, ma reggel fél hétkor pedig a VKSZ elszállította a szemetet is.

Tisztelt VKSZ, tisztelt Vezérigazgató!

Nem szokásom bejelentéseket tenni, de az a nemtörődömség, ami egyre jobban elharapózik városszerte, mégiscsak arra sarkall, hogy megkeressem az illetékeseket.
Naponta járok a Március 15. úti uszodába. Immár több mint egy hete a képmellékleteken látható látvány fogad. Kiderült, hogy egy rendezvény maradványai, amelynek elszállításáért a csarnokot kibérlő eseményszervezők kifizették a szemétszállítás díját. Állítólag az uszoda is kérte az illetékeseket, hogy szállítsák el a szemetet. Ez ma sem történt meg, amikor a kukásautó a szokásos szemétszállítást végezte.

Kérdés tehát, kinek a dolga intézkedni? Ha a háttérben hatásköri zavarok vannak, akkor sem engedhető meg, hogy közterületen ekkora mennyiségű szemét feküdjön napokon, sőt, heteken át.

Azon már túl tettem magam, hogy az uszoda körüli csikkhalom és szétszórt egyéb szemét látványától reggelente újra és újra felháborodjam. Abszurd, hogy az uszoda dolgozói azért nem söprögetnek a saját épületük előtt, mert az városi közterületnek számít, tehát a VKSZ az illetékes, amely viszont egy-egy rendezvény, vagy a reggelente ott gyülekező diáksereg után általában nem tud megbirkózni a feladattal. Ez a feketezsák-halom azonban már nem hagyható szó nélkül.

Bízom benne, hogy csak átmeneti „üzemzavarról” van szó, és hamarosan elszállítják a zsákokat!

Intézkedésüket várva, tisztelettel:

Jakab Réka, városi polgár

IMG_20180312_072206_resized_20180312_080023434

Megérkezett a VKSZ Zrt.-től a válasz olvasónk levelére.

Tisztelt Jakab Réka!

A 2018. március 12-én hozzám érkezett megkeresésére hivatkozva, a jogszabályi változásoknak megfelelően 2014. év eleje óta városunkban a hulladék begyűjtését és szállítását végző VHK Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása mellett kérem, engedje meg, hogy az alábbiakban reagáljunk.

A város üzemeltetéséért felelős társaságként örömünkre szolgál, hogy Veszprémben Önhöz hasonlóan egyre többen éreznek felelősséget a környezet állapotának javításáért, és az előforduló hiányosságok észlelésekor ezt jelzik is felénk.

Mi is partnerek kívánunk lenni ezeknek az ügyeknek a megnyugtató megoldásában, hiszen mindennapi munkánkat, ill. a renitens esetek felszámolását a lelkiismeretes városi polgárok figyelme és jelzése is segíti. Ezek professzionális kezelésére honlapunkon, a Járókelő Egyesülettel karöltve egy bejelentő felületet is kifejlesztettünk és működtetünk, – www.vkszrt.hu/Jarokelo – ahova a szóban forgó problémákat akár fényképekkel kísérve is be lehet küldeni. Bízom benne, hogy a honlap elnyeri majd a tetszését, és azon a jövőben is lesz módunk találkozni szíves észrevételeivel!

A levélben leírt és képekkel is illusztrált konkrét helyzet kialakulását mi is sajnálatosnak tartjuk. Az ügy kivizsgálása során derült ki, hogy a képen látható hulladék elszállításáról annak tulajdonosa – jelen esetben az esemény szervezőjének – kellett volna felelősen gondoskodnia, hiszen az a rendezvénnyel összefüggésben, mint többlet hulladék keletkezett. Ennek kezelésére külön szerződést kellett volna kötnie a hulladékszállításért felelős közszolgáltatóval. Sajnálatos módon ez a lépés elmaradt, így a VHK Nonprofit Kft. – amely amúgy folyamatosan szélmalomharcot kénytelen vívni a városban gyakran tapasztalható hulladékgyűjtési anomáliákkal, kezdve a közterületekre történő illegális hulladék elhelyezéstől, a szelektív szigetekre történő lomtalanításon át, a reális igényekkel sokszor köszönő viszonyban sem lévő gyűjtőedények túltöltéséig, melyek során éves szinten több millió forintos veszteséget kénytelen elszenvedni – a mostanáig hasztalan egyeztetéseket követően, utasításomra újfent, térítés nélkül fogja elszállítani a kifogásolt zsákokat már a holnapi nap folyamán.

Kívülállóként úgy tűnhet, hogy érdemben nem történik semmi. Pedig az ilyen és ehhez hasonló esetek megelőzése és megszüntetése érdekében komoly „csatákat vívunk” – levelek, tájékoztatók, felszólítások, ellenőrzések, szemléletformáló előadások, stb. formájában –, melyek célja végső soron az, hogy ezeket a városképet zavaró rendkívül káros jelenségeket felszámoljuk, minden veszprémi számára egy élhetőbb, kulturáltabb városi környezetet teremtsünk.

A levelében hivatkozott, a létesítmény környezetében tapasztalható további hulladékok helyzete kapcsán minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a felelőtlen emberek által elhagyott hulladékokat eltakarítsuk, de erőforrásaink végesek, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy akár egy napon belül is a köztisztasági kollégák munkája néhány óra múlva már nem is látszik az „újratermelődő” hulladékok miatt.

Bízunk benne, hogy a kifogásolt helyzetre tett intézkedéseink megnyugtatóan kezelik a kialakult sajnálatos helyzetet.

További munkájához minden jót, erőt és egészséget kívánva maradok tisztelettel, üdvözlettel:

Veszprém, 2018. március 13.

dr. Temesvári Balázs
vezérigazgató
nevében
Köller Tamás
titkárságvezető

Hozzászólások

A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be először a facebook fiókjába egy másik böngészőlapon!