Adatvédelmi irányelvek

A veszpremkukac.hu adatvédelmi elvei

Ezen adatvédelmi nyilatkozat a veszpremkukac.hu honlap és minden, az oldalán elérhető link keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályt tartalmazza. A honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

veszprémkukac hírlevél feliratkozás

A honlap által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

Az üzemeltető a honlapot a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. Az üzemeltető kezeli a szolgáltatás használata során az egyes blogokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az adatkezelések célja a felhasználók azonosítása, a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítások adása, működési problémák elhárítása, az üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. Az üzemeltető jogosult valamennyi felhasználó részére a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, információk stb.) küldeni a felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A felhasználók által megadott adatokat az üzemeltető csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A szolgáltatás egyes részeit (például a blogok üzemeltetését, felmérések végzését) az üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.
A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelem menüpont alatt.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók, valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
A Veszprém-kukac  fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Veszprém-kukac a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.