Közérzet · 2019.05.07.

LMP – A multik Európája helyett az emberek Európáját!

A multik Európája helyett az emberek Európáját! Ez volt a legfontosabb üzenete Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője és Gerstmár Ferenc, az LMP veszprémi önkormányzati képviselője sajtótájékoztatójának, amelyet a Haszkovó utcai buszmegállóban tartottak.

Az LMP olyan Európát szeretne teremteni, amelyben az emberek képviselete megelőzi a nemzetközi gazdasági érdekeket – mondta Ungár Péter. – Az európai integráció az 1950-es években gazdasági integrációként indult el, leginkább a német és francia nagytőke érdekeinek megfelelően. Az azóta eltelt több mint 60 évben az integráció sokat fejlődött, de alapvetően máig a tőke szabad áramlásának elvére épülő gazdasági integráció a domináns, az unió szociális, ökológiai és politikai dimenziója továbbra is fejletlen. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy az Európai Unió déli és keleti perifériájának felzárkóztatása eddig egyenlőtlen volt.
Hozzátette: a kohéziós alapok forrásai jelentős szerepet játszanak a magyar gazdaság életében, de önmagukban nem elégségesek a felzárkózáshoz, főként, ha hibás gazdasági szerkezet finanszírozására fordítják őket. Amennyiben a jelenlegi helyzeten változtatni akarunk, újra kell gondolnunk az európai integráció alapjait. A nagyvállalatok és a tőke Európája helyett az emberek szolidaritáson alapuló Európáját kell megteremtenünk. A tagországok közötti lefelé tartó adóverseny megszüntetésére van szükség. Akkor lehet erős, egységes gazdaság, ha megakadályozzuk, hogy a tagállamok adózási és más szabályozási eszközökkel egymás alá ígérve csábítsák a multikat magukhoz – ezzel végső soron csak a multik nyernek, melyek profitja nő, de ezzel a jövedelmi különbségek is. Ez szabályozottabb integrációt kíván belül, azaz erősebb közös szabályokat.
– Erős lokális gazdaság a cél. A magyar gazdaság szerkezete a rendszerváltás után erősen duálissá vált – tette hozzá Gerstmár Ferenc. – A multicégek számolatlanul viszik ki az országból az itt megtermelt profitot. Megtehetik, mert sem a magyar kormány, sem az Európai Unió nem akadályozza ezt meg. Magyar munkavállalók tömegei közben olyan bérért dolgoznak, amely a biztos megélhetésüket sem fedezi. Követeljük, hogy a minimálbért minden tagállam úgy állapítsa meg, hogy abból tisztességesen meg lehessen élni! Egységes európai minimálbér-szabályozást javaslunk.
A képviselő elmondta, hogy a helyi kis- és közepes vállalkozások lehetőségei jóval korlátozottabbak. Szerinte meg kell erősíteni a hazai kkv-kat, és ennek érdekében az uniós forrásokat feléjük kell terelni.
– Szólni kell arról is, hogy az Európai Unió és az USA, valamint az unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmények nem csak az állami, hanem az önkormányzati szabályozások ellen is támadást jelentenek – tette hozzá. – Beláthatatlan hatással lehet a helyi gazdaságra, ha az azt támogató intézkedések ellehetetlenülnek. A veszprémi közgyűlési többség mégsem támogatta a barcelonai nyilatkozathoz való csatlakozást, amit korábban kezdeményeztem demonstrálandó a fent említett szabadkereskedelmi egyezményekkel kapcsolatos elutasító álláspontot. Végül, de nem utolsó sorban magyarázatért kiált, hogy miközben a multinacionális nagyvállalatok igényeihez igazodva az állam és az önkormányzat körülbelül fele-fele arányban finanszírozva munkásszállót alakított ki, nem épülnek új bérlakások Veszprémben.[fbcomments]