Közérzet · 2020.11.05.

KÖZÉRDEKŰ – Hol és milyen zajvédelem lesz?

Mesterházy Attila MSZP-s országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatójának, Nagy Róbert Attilának, amelyben azt kérdezte, hogy hol és milyen zajvédelem kiépítése szerepel a 8-as út déli elkerülőjének korszerűsítési terveiben.

Alább olvashatják a képviselő levelét:


Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján – mely szerint „közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat” – országgyűlési képviselőként a következő közérdekű adatokat igénylem:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg a 8. számú főút Veszprém déli elkerülő szakaszának korszerűsítése, amelynek része a Budapest úttól a balatonalmádi, továbbá a balatonfüredi szakaszok és csomópontok átépítése is.

Különös tekintettel arra, hogy ezen a szakaszokon a főút nyomvonala közel van a lakott területekhez, kérem elnök vezérigazgató úr szíves tájékoztatását arról, hogy hol és milyen zajvédelem kiépítése szerepel a korszerűsítési tervekben, továbbá kérem, hogy szíveskedjenek azokat a zajmérési jegyzőkönyveket a rendelkezésemre bocsátani, amelyek alapján meghatározták a zajvédelem kiépítését!

Kérem szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a közérdekű adatigénylés kapcsán milyen költségvonzata van az adatigénylés teljesítésének.

Várom megtisztelő válaszát!

Mesterházy Attila

országgyűlési képviselő


[fbcomments]