Közérzet · 2020.11.05.

SZÜLŐI HANG – Aggódnak a szülők, változtatni kell!

Több mint tízezer szülői válasz alapján ismerteti a Szülői Hang Közösség az online felmérésének eredményeit, melyből képet kaphatunk a járvány elleni iskolai védekezésről, a szülők által tapasztalt tanulmányi problémákról és otthoni nehézségekről. A szülői válaszok 90 százaléka jelez problémát a kormányzati intézkedések betartását, betarthatóságát illetően.

A leggyakoribb problémák:


a tanórákon a tanulók közt nincs meg a 1,5 méteres távolság, és maszkot sem viselnek (ezt 71 százalékban tapasztalták a szülők),

nem megfelelően végzik el a kontaktkutatást és tesztelést (70 százalék),

nem megfelelően vagy nem időben hozzák meg a korlátozó intézkedéseket (távoktatás, karantén) (57 százalék),

kevert osztályokkal, maszkviselés nélkül tartanak tanórákat (40 százalék).

A fentieken túl ritkábban ugyan, de szintén problémát jelent a tornaórák korlátozás nélküli megtartása a tornateremben (26 százalék), a lázmérés során kialakuló sorbanállás (20 százalék), az ebédeltetésnél együtt levő túl sok gyermek (21 százalék), a nem elegendő kézfertőtlenítő (14 százalék) és a folyosói maszkviselés hiánya annak ellenére, hogy a különböző osztályok keverednek (11 százalék).

Az egyes iskolák a kormányzati intézkedéseken túl további intézkedéseket is bevezethetnek, bár ezekkel csak az iskolák kisebb részében élnek. Így például 27 százalékban jelezték a szülők, hogy az iskolában a tanárok a tanórán is rendszeresen maszkot hordanak, 39 százalékban elmarad az éneklés az énekórán, 16 százalékban pedig az állami tesztelés hiányában saját önköltséges tesztelést is végeznek.

Nem kielégítő a kommunikáció

Vegyes a kép a szülő és az iskola kommunikációja tekintetében, vannak pozitív visszajelzések is, de 31 százalék kifejezetten elégedetlen. A szülők nehezményezik, hogy az iskolai fertőzésekről sok esetben nem kapnak megfelelő tájékoztatást. A szülők 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nincs tudomása iskolai fertőzésről, pedig a jelenlegi fertőzöttségi adatok mellett szinte biztosra vehető, hogy az iskolák több száz főnyi tanulója és dolgozója között az esetek jelentős részében előfordulhatott már fertőzés. Viszont a tesztelés hiánya és/vagy a tájékoztatás hiánya, illetve elégtelensége miatt ez egyáltalán nem derül ki, az információ nem jut el a szülőkhöz. A nem kielégítő kommunikáció okai között szerepel még, hogy a szülők és az iskola között nincs párbeszéd a járványvédelmi intézkedésekről, valamint hogy a tanulmányi ügyekben a szülők nem kapnak választ a kérdéseikre.

Az egyik iskolai szabály ellentmond a másiknak

A gyermekek sok esetben maguk látják, hogy az egyik iskolai szabály ellentmond a másiknak, az egyik felnőtt ellentmond a másik felnőttnek, vagy adott esetben az intézmény vezetőjének. Ebből a gyermek azt szűrheti le, hogy a szabályok egyéni ízlés szerint felülbírálhatóak, ami rendkívül káros társadalmi folyamatokat erősíthet fel. A járványhelyzet során a gyerekek a közös problémamegoldást is tanulják, és erre óriási szükségük lenne, hiszen az elkövetkező évtizedek számos problémáját lehetetlen egyéni szinten megoldani, csakis összefogással és közös felelősségvállalással. Ha felnőtt társadalmunk példát tudna mutatni, és érdemi társadalmi párbeszéd után valódi döntéseket hozni, amit aztán az egész társadalom betart, az a gyermekeknek is rendkívül fontos és hasznos élettapasztalat lenne.

Ahol az idei tanévben osztály- vagy iskola szintű távoktatás volt, az ebben résztvevők véleménye alapján 33 százalék kifejezetten elégedetlen a távoktatás minőségével, ebből 18 százalék úgy nyilatkozott, hogy érdemben nincs is távoktatás. Az idei tanévben a járvány következményei (tanulói és tanári hiányzások, helyettesítések, túlterheltség, távoktatás) miatt 30 százalékban keletkeztek lemaradások. Sajnos az iskola csak az esetek körülbelül harmadában (29 százalék) tud legalább részben segíteni a lemaradások behozatalában. A tanulói hiányzások száma jelentős, de a tanulók nagyrészt magukra maradnak a hiányzások pótlásával. Az esetek felében (53 százalék) a gyermeknek önállóan kell gondoskodnia a pótlásról, nem kap a család segítséget az iskolától. Csupán 5 százalékban teremtették meg annak lehetőségét, hogy az otthoni karanténból a tanuló online bekapcsolódhasson a tanórába. A helyzet tarthatatlan, a szülők túlnyomó többsége (71 százalék) szerint a járvány miatt csökkenteni kellene a központilag előírt megtanulandó tananyag mennyiségét.

A szülők számára jelentős többletteher a távoktatás

A szülők számára a távoktatás jelentős többletterhet jelent, 49 százalék számára hosszú távon nem összeegyeztethető a munkával, ebből 18 százaléknak már rövid távon is problémát jelent a távoktatás. Szintén 48 százalék jelezte, hogy pénzügyi nehézséget jelent a munkahelyről való kimaradás. A nehézségek ellenére, az előnyök és hátrányok összevetése után a szülők többsége (59 százalék) kívánatosnak tartaná, hogy a jelenleginél szélesebb körben térjenek át a távoktatásra a járvány terjedésének megfékezése érdekében. A távoktatásra nemet mondók jelentős része viszont úgy nyilatkozott, hogy nem tudja összeegyeztetni a távoktatást a munkájával.

Ha a kérdést csak azok körében nézzük, akiknél a távoktatás összeegyeztethető a szülők munkájával és így a szülői választ csak a gyermek érdeke és a járvány elleni védekezés határozza meg, a túlnyomó többség (85 százalék) támogatja, hogy a távoktatást a jelenleginél szélesebb körben alkalmazzák. A kormányzat tehát egy kényszerű döntést erőltetett a szülői társadalomra: nem adták meg a családoknak a szükséges védelmet ahhoz, hogy a szülők a távoktatás közben is megtarthassák a munkájukat (például jogi védelem vagy táppénz lehetőség segítségével), és ezáltal a szülők jelentős részét ellenérdekeltté tették a távoktatás kibővítésével kapcsolatban. Mindeközben a kormányzat a ritkán elvégzett tesztelés és kontaktkutatás miatt csak ritkán rendel el távoktatást, holott a szülői társadalom jelentős része ennek kibővítését látná indokoltnak, legalább azokban az esetekben, amikor az iskolában előforduló fertőzések ezt szükségessé teszik.

Változtatni kell a járványügyi intézkedéseken

Összességében a szülők szerint változtatni kell a járványügyi intézkedéseken. A számos szülő idézettel is illusztrált probléma közül kiemelkedik a nem megfelelő kommunikáció a szülő és az iskola között, a távoktatás gyenge minősége és a járványügyi szabályok be nem tartása. A szülők számos megoldási javaslatot is felvetettek, melyeket összesítve és csoportosítva tesz közzé a Szülői Hang Közösség.

A járvány alatti iskolai intézkedések valamennyiünket érintenek, ezért fontos, hogy ebben a kérdésben hallgassuk meg a szakértőket és az érintetteket, a döntések pedig átláthatóan, szakmai szempontok szerint szülessenek meg.

Összegyűjtötték és felsorolják azokat az iskolai védekezést érintő kulcskérdéseket, amelyekben szükségesnek tartják a szakértők nyilvános véleménynyilvánítását és a társadalmi vitát.

Kérik a kormányzat segítségét

Szükséges a változtatás, ehhez az alábbiakban kérik a kormányzat segítségét.

Végezzék el megfelelően a kontaktkutatást és a szükséges teszteket, miután igazolt fertőzöttet találtak!

Fertőzés esetén rendeljék el a távoktatást az érintettek körében!

Az érintettek bevonásával kezdődjenek egyeztetések egy olyan intézkedési terv kidolgozásáról, ami a gyakorlatban betartható, a járványügyi szakemberek szerint is hatékony, melynek betartása számon kérhető és ellenőrizhető!

A szülők kapjanak részletesebb tájékoztatást, fordítsanak figyelmet a szülők és az iskola kommunikációjára! A szülők kapjanak információt az iskolában tapasztalt fertőzésekről és intézkedésekről! Az iskolának legyen döntési jogköre a szükséges helyi intézkedések meghozatalára!

Fejlesszék a távoktatási lehetőségeket eszközökkel, digitális anyagokkal, módszertani képzésekkel, a családok eszközigényeinek támogatásával! Teremtsék meg a lehetőségét a karanténban levő diákok és tanárok tanórai bekapcsolódásának, és alkalmazzák a távoktatási módszereket a hiányzások miatti pótlások támogatásához is!

Szakmai konszenzus alapján csökkentsék a kötelezően előírt tananyag mennyiségét, hogy a tanárok rugalmasabban alkalmazkodhassanak a tanulók igényeihez! Fordítsanak figyelmet a lemaradók megsegítésére, a hiányzások pótlására!

A szülők, amennyiben nem tudják munkájukat végezni az otthonmaradó gyermek mellett, kapjanak anyagi támogatást és jogi védelmet az elbocsátás ellen távoktatás vagy karantén esetén is!

Könnyítsék meg a hiányzások szülő általi rugalmasabb igazolását!


[fbcomments]