Gazdaság / Közérzet · 2020.07.02.

V-BUSZ RÉBUSZ – Ismét átverték Veszprém polgármesterét?

A fenti címmel tartottak sajtótájékoztatót Hartmann Ferenc (MSZP) és Kovács Rajmund (Jobbik) önkormányzati képviselők, utalva Porga Gyula polgármester tavaly ősszel elhangzott szavaira, aki – miután nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi közlekedés feladatait ellátó V-Busz erkölcsi és anyagi csődtömeggé nőtte ki magát – széttárván a karjait azt mondta: „Átvertek bennünket.”

(Az átverésről” itt írtunk.)


A képviselők elmondták, pontatlanságot véltek felfedezni a V-Busz 2019. évi általános üzleti évét záró hivatalos beszámolók között. Ugyanis a közgyűlés által júniusban elfogadott beszámoló szerint a cég 29,2 millió forintnyi veszteséget „termelt”, miközben az Igazságügyi Minisztérium elektronikus portálján megjelent – május végén auditált – éves beszámoló szerint a veszteség „mindössze” 17,3 millió.

Miután a képviselőknek szemet szúrt az eltérés, jobban szemügyre vették a beszámolókat, s kiderült, eltérés található többek között a befektetett eszközök, tárgyi eszközök, műszaki berendezések, forgóeszközök, egyéb követelések, pénzeszközök és eredménytartalék sorokon is. A sajtótájékoztatón elmondták, a polgármestertől várják a válaszokat arra, ki a felelős a beszámolókban tapasztalható brutális eltérések miatt.

Újságírói kérdésre, hogy vélelmeznek-e a képviselők szándékosságot a történtek mögött, Hartmann Ferenc annyit mondott, hogy „akár el is képzelhető”. – Amennyiben a közgyűlési anyag nem felel meg a valóságnak, kezdeményezzük a beszámoló újratárgyalását – szögezték le a képviselők.

 [stextbox id=”grey”]

A sajtótájékoztatón elhangzott kérdések:

*Választ várunk Veszprém polgármesterétől arra, melyek a valós számok? Vélhetően a könyvvizsgáló által hitelesített és a cégadatbázisban szereplő adatok?
*Miért kapott a polgármester és az önkormányzat ettől eltérő adatokat? Ki ellenőrizte azokat?
*A V-Busz megint (a polgármester korábbi szóhasználatát idézve) átverte a polgármestert és a beszámolóra igennel szavazó képviselőket?
*Ki a felelős azért, hogy megint valótlan adatok alapján volt kénytelen szavazni a testület?

[/stextbox]

Alábbiakban változtatás nélkül közöljük a helyi közlekedési vállalat válaszát a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakra:

A V-Busz Kft. határozottan elutasít minden olyan képviselőtestületi tag által megfogalmazott állítást vagy véleményt, amely azt sugallja, hogy a „V-Busz megint átverte a polgármestert és a beszámolóra igennel szavazó képviselőket, képviselőtestületet”!

A sajtótájékoztatón elhangzott kérdésekre válaszolva mindkét szám valódi: a 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés XVI.4.1. – a szerződés legutolsó hatályos verziójában 9.2 (1) – pontja szerint „Szolgáltató az Éves Közszolgáltatási Beszámolót az előzetes zárási adatokkal, a tárgyévet követő év január 31-ig, adja át Önkormányzat részére.”

Ennek megfelelően a Közszolgáltatási (!) beszámolóban található pénzügyi mellékletek – azok láblécén is feltüntetett dátummal – a 2020. január 31-i előzetes, könyvvizsgáló audit előtt álló, hiteles pénzügyi állapotot mutatják.

Ugyanezen szerződés ugyanezen pontjának előírása szerint „a Szolgáltató a könyvvizsgálói jelentést és az auditált adatokat tartalmazó éves beszámolót a társasági körre vonatkozó szabályok szerint készíti el.” A társasági körre vonatkozó szabály többek között a 2000. évi C. törvény a számvitelről, amelyben a beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők szerepelnek. Bár a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése kitolta ezen határidőket 2020. szeptember 30-ig, a Társaság mégis az eredeti szabályoknak megfelelően, azaz 2020. május 31-ig teljesítette minden erre vonatkozó szerződéses és jogszabályi kötelezettségét, továbbra is hiteles pénzügyi állapotot mutató, könyvvizsgáló által is auditált adatokkal.

A két beszámoló közötti időszakban történik meg a tárgyévet megelőző évre vonatkozó összes pénzügyi bizonylat és dokumentáció véglegesítése, valamint a Társaság pénzügyi helyzetének könyvvizsgálói auditálása, amely módosíthatja az eredményt, előbbi okozza a különbözetet, nem pedig tudatos megtévesztés.

Megvizsgálva alaposabban az adatokat látható, hogy a Társaság eredménye 40%-ot javult az előzetes januári adatok és a végleges májusi adatok összevetésének tükrében.

V-Busz Kft.


[fbcomments]