Közérzet · 2023.04.26.

TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken

A 2020 novemberében bejelentett állatvédelmi és kompetenciaközpont építése – 500 millió forintos kormányzati támogatással – rendben elkezdődött, majd pénz híján egy év múlva abbamaradt. A központ építésére az önkormányzat 0393-as helyrajzi számú telket jelölte ki, majd hatóságilag telekalakítással három részre osztotta. Az egyik képviselő már akkor megkérdőjelezte a parcellázás indokoltságát. Vajon mi oka volt a harmadolásnak? Telekmutyi? Alábbi írásunkból vélhetően ez is kiderül.

Ha a Lidl áruház parkolójából ránézünk az Aradi Vértanúk útja és az észak-keleti külső körgyűrű találkozására, akkor ott egy elvadult, üres telket láthatunk. Feltételezhetően itt rövidesen sportcsarnok és kollégium épül, holott a jelenlegi övezeti előírás (Gip-10) ezt nem teszi lehetővé. A hatóságnak mindössze hat adminisztratív lépésre volt szüksége ahhoz, hogy a kuncsaft olcsó telekhez jusson.

Első lépés

Az eredetileg „szántó művelési ágú” ingatlan megosztásakor hatósági eljárás indult a 0393/2 hrsz.-ú ingatlan „rendeltetési jellegének” megváltoztatására. Így lett belőle egy 2020. október 29-i hatósági döntéssel „kivett beépítetlen terület”. Majd három hónap múlva – közgyűlési döntéssel – az átvezetési kérelem eljutott a megyei földhivatalba, és villámgyorsan, egy hét múlva az ingatlan-nyilvántartásban is átvezették a 40,809 négyzetméter területű ingatlant. Így kezdődött a telekmutyi.


telekmutyi, TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken
A telek a Lidl parkolójával határos

Második lépés

Majd következett 2021. január 29., amikor is „…a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve…” megszületett az újabb közgyűlési határozat, amelyet Porga Gyula polgármester vezényelt le. Így azután „…célszerűségi, pénzügyi-gazdaságossági vizsgálatot lefolytatva megállapította, hogy a gazdaságos, költséghatékony vagyongazdálkodást a kialakuló Veszprém 0393/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése szolgálja”.

telekmutyi, TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken

Harmadik lépés

Eladó lett a körgyűrű mögött elhelyezkedő, külterületi ingatlan. Ugyanezzel a határozattal – az ingatlanszakértő álláspontját is elfogadva – a testület az ingatlan legalacsonyabb eladási árát nettó 408 090 000 forintban állapította meg, és megpályáztatta az eladását. Mondanunk sem kell, hogy a pályáztatási eljárás sikertelen volt. A telek a kutyának sem kellett, így „ismételt vizsgálatra kerül az ingatlan megközelítése”.

telekmutyi, TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken

Negyedik lépés

A vizsgálatok eredményeként 2021. május 4-én a közgyűlés hatályon kívül helyezte a január 29-i határozatát. Az újabb ingatlanszakértői vélemény szerint már nem 408, hanem 250 millió forintban határozta meg a viszontagságokat megélt 0393/3 hrsz.-ú ingatlan árát. A közgyűlés ezt is elfogadta.

Ezt követően az ügy még futott egy-két kört. Augusztusban kijelölték eladásra, átminősítették „állandó jelleggel tárolásra használt területté”, és bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba.

telekmutyi, TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken

Ötödik lépés

Majdnem a végén vagyunk. Egy érvényes vételi ajánlat érkezett, amelyet az átlátható szervezetnek minősülő Bakony–Balaton Régió Fejlesztő Zrt. nyújtott be nettó 251 millió forint plusz áfa, azaz bruttó 318,77 millió forint összegű ajánlattal.

Na, de mit kezdhetett a zrt. a gazos placcal? Nyilván van elképzelése erről. Nem mintha fontos lenne, de időközben a zrt. helyébe a Bakony Beruházó 2022 Kft. lépett, és kérelmére a közgyűlés napirendre tűzte a rendezési terv módosítását. Ugyanis a beruházó „nem zavaró hatású gazdasági funkciót, valamint sport célú hasznosítást szeretne megvalósítani a területen, melynek keretein belül sportcsarnok és egy kollégium épülne”.

Azonban van itt egy kis bökkenő, ami (elméletileg) akadályozhatja a telekmutyi sikerét. A jelenlegi övezeti előírás (Gip-10) nem teszi lehetővé a sporthoz kapcsolódó funkció és a szállásfunkció elhelyezését sem. Vagyis módosítani kell a rendezési tervet a jóhiszemű vásárló elképzelései szerint.

Hatodik lépés

Holnap közgyűlés. Kiderül, megérte-e és kinek a 0393/3 parcella adásvétele. Az biztos, hogy a vásárló felé lejtett a pálya. Biztos volt a dolgában, amikor a még most is üresen álló állatmenhellyel határos, gazos telket jó áron megvette.

Fotók: a szerző


3 hozzászólás

  1. 2023.04.26.

    […] Előző TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken […]

  2. 2023.04.26.

    […] Előző TELEKMUTYI – Sportcsarnok és kollégium a 0393/3-as telken […]

  3. 2023.05.03.

    […] A testület ismét módosította a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét. Erre két okból volt szükség. Az egyik a Muskátli utcában épülő társasház, a másik a körgyűrűn kívül megépült kompetencia-központ melletti telepre tervezett sportközpont és kollégium. […]

[fbcomments]