Közérzet / Egyéb · 2020.03.04.

SZUBJEKTÍV – Falusias környezetbe ékelődő ostromtorony?

Levelet kaptunk egy olvasónktól a várlift ügyében, amelynek számos meglátása egyezik a beruházás terveit bemutató írásunkra érkezett reakciókkal, mintegy összegzi azokat. Szerkesztőségünk a levelet szubjektív véleményként kezeli és a szabad véleménynyilvánítás jegyében adja közre. Természetesen helyet fogunk adni a hivatalos válaszoknak is, amennyiben lesznek ilyenek.

Korábban az önök lapja írt a veszprémi várlift ügyéről. Ebben az interjúban Lamos Péter hosszasan ecseteli, hogy a nevezett várlift tervezése és engedélyeztetése milyen nagy egyetértésben és összhangban folyt és folyik jelenleg is. Ezt mintegy megcáfolandó szeretném némiképp más megvilágításba helyezni az ügyet, bízva abban, hogy a városvezetés propagandisztikus szólamai mellett más hangoknak is teret engednek és publicitást biztosítanak.


Mint az köztudomású, Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz, amit másokkal együtt én is örvendetesnek tartok. Magyarország egyik legszebb városa megjelenik az európai kulturális horizonton. Az ennek örvén megvalósuló beruházások között szerepel az az elképzelés, miszerint a város liftet akar építeni a vár akadálymentes megközelítése érdekében, amivel önmagában nincs is probléma, de a gondolat, hogy az ország legszebb fekvésű vidéki városa esetében mindezt egy toronnyal oldják meg, ami ostromtoronyként, avagy krematóriumi kéményként meredezik majd a festői sziklák előtt, finoman szólva vitatható. Erről a témáról magam is írtam egy országos fórumon, már közvetlenül az ötletpályázat eredményhirdetése után.

Mint ebben a cikkben is leírom, nem a lift gondolata az aggályos önmagában véve, hanem az, ahogy megvalósítani akarják, méghozzá hihetetlen nyomulással, arroganciával és minden létező szabály felrúgásával. És hogy milyen szabályokról is van szó? A vár egésze és az azt övező völgy műemléki jelentőségű terület, a lift által érintett várfal (amibe az „ostromtorony” pallóját belefúrnák), valamint az érkezési pontként kijelölt piarista tömb egyedileg védett műemlék, ráadásul a térség még történelmi emlékhely is. A vonatkozó jogszabályok – amelyeket a túlhabzó fejlesztői kedv jegyében oly sokszor hagynak figyelmen kívül manapság – az ilyen védelemmel érintett területek összképének, tájjal való kapcsolatának, településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének megóvásáról rendelkeznek. De arról is szólnak, hogy műemlékek telkén új építmény építése a védett érték érvényesülését, hitelességét nem sértheti. A napvilágot látott tervek azonban ezekkel a szempontokkal és így magával a jogszabállyal is ellentétesek. Eredetileg persze a helyi építési szabályoknak sem felelt meg a projekt, de természetesen mindent szépen hozzámódosítottak, ahogy az manapság lenni szokott.

S. Bonnyai Eszter is felveti a cikkben – egyébként éleslátóan –, hogy egy panelház méretű torony biztos, hogy a várhegy festői sziklái elé, és a földszintes házak közé való, a váralja hangulatos közegébe? A válasz természetesen az, hogy nem, hisz hogy is gondolhatná bárki, hogy egy közel 30 méteres torony kívánkozik épp oda, ahol falusias méretű kertes házak sorakoznak, páratlan hangulatot árasztva a kanyargó Séd völgyében. Nem gondolta ezt így szinte senki sem, akinek a szakmai véleménye mérvadó, csak hát a szükség nagy úr. Akik számos korábbi és remélt jövőbeli megbízásuk révén kötődnek a városhoz és függenek is annak vezetésétől, nem akarták elvágni magukat és a megélhetésüket kockáztatni. A város főépítésze is több ízben nemtetszését fejezte ki az elképzelés miatt. Mondhatják önök erre, hogy mindez puszta szóbeszéd, híresztelés, aminek semmi alapja sincs. Erre tekintettel bizonyítékot kívánok adni önöknek, hogy a lifttorony ötletével olyanok sem értenek egyet, akik közvetlenül érintettek az ügyben és ráadásul nem jelentéktelen személyek. Magam folytattam levelezést a veszprémi érsekkel, aki biztosított róla, hogy ő is aggódik a várhegy látványáért és ennek szellemében lépni fog az ügyben. Az ezt igazoló levelezést csatolom (veszprémkukac megjegyzése: a levél másolata szerkesztőségünkben).

Kérem, hogy a nyilvánosság erejével lépjenek fel ez ellen az őrültség ellen! Önök voltak azok, akik a Szerelem-szigeten elhelyezni akart lakópark ellen is szót emeltek, pedig mondanom sem kell, hogy az sokkal kevésbé feltűnő és zavaró együttes, mint ez a felkiáltójel, ami még egy kilométerről is látszani fog. Van írásos bizonyítékom más érintettek ellenvéleményéről is, amit ugyancsak elküldök Önöknek, ha látom, hogy a téma felkeltette az érdeklődésüket és írnak az ügyről. Segítsenek, hogy Veszprém látképét ne egy agresszív városvezetés önemlékmű állítási mániája határozza meg a jövőben!

Bízva megtisztelő válaszukban és hathatós fellépésükben maradok tisztelettel:

Terenyei Pál”


[fbcomments]