Közérzet · 2019.06.05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Vasúton Európába

A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázatot ír ki veszprémi végzős középiskolások részére, Inter Rail bérlet elnyerésére a közalapítványi célok megvalósítása érdekében.

Pályázati feltételek:


  • Pályázhat minden veszprémi lakhellyel rendelkező, ebben a tanévben veszprémi középiskolában érettségizett, és a bérlet kiváltása napján 18. életévét betöltött fiatal.
  • Motivációs levél megírása – legalább egy oldal terjedelemben –, amely tartalmazza az útitervet és az utazással megvalósítandó célkitűzéseket.
  • A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait és az iskola nevét, ahol befejezte tanulmányait.
  • A pályázók szerződésben vállalják, hogy élményeikről legalább négyoldalas úti beszámolót készítenek, fotókkal kiegészítve.
  • Előnyt élveznek azok a pályázók, akik korábbi európai kulturális fővárosokat kívánnak felkeresni, illetve iskolájukban közösségi munkát végeztek, és ezt osztályfőnökük, vagy a diákönkormányzat igazolja.

A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg egymillió forint. Ebből tíz fiatal utazhat legalább tíz napra érvényes FreeInterRail bérlettel. A támogatás összege fejenként 100 ezer forint, melyet a nyertes pályázó egy összegben kap meg.

A pályázatokat kizárólag a Vasúton Európába pályázati űrlap és motivációs levél csatolásával, egy példányban, nyomtatott vagy elektronikus úton lehet benyújtani, a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címre.

A borítékra írják rá, hogy Vasúton Európába Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2019! Pályázati űrlap letölthető a www.veszprem.hu pályázatok rovatból.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21. (péntek).

Amennyiben a pályázati űrlap nincs hiánytalanul kitöltve, vagy a motivációs levelet a pályázó nem csatolja, a pályázat érvénytelen, érdemi döntés nélkül elutasítjuk!

A pályázatokat a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány iktatja és archiválja. A közalapítvány a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

A pályázatokat július 2-áig bírálja el a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma. A pályázati döntéseket a döntéshozó nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat eredményéről e-mailben kapnak értesítést a pályázók.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a közalapítvány, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesít a közalapítvány. További feltétel, hogy a támogatás felhasználásáról legalább négyoldalas úti beszámolóval és a bérlet megvásárlásáról a nyertes nevére szóló számla másolatával számoljon el a támogatott.

További információ kérhető Tóth Barbara ifjúsági és civil referenstől a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címen, vagy a 88 549 106-os telefonszámon.

Zeitler Gusztáv, a kuratórium elnöke


[fbcomments]