Közérzet · 2021.04.07.

A V-Busz reagált a közösségi médiában megjelent bírálatokra

A V-Busz Kft. vezetése reagált a közösségi médiában megjelent bírálatokra. Közleményüket változtatás nélkül közöljük.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a V-Busz Kft. a menetrendi intézkedésekről utasszámlálási adatokkal alátámasztva nyújtott tájékoztatást és tett javaslatot a tulajdonos önkormányzat felé, ahogy az a közszolgáltatási szerződésben foglalt mindenkori kötelezettsége. A V-Busz Kft. közszolgáltatási feladatát a mindenkor hatályos éves megállapodásban rögzített éves teljesítménykereten belül végzi.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés hatékonyságának fokozása érdekében Magyarország Kormánya a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról döntött. A rendelet – számos egyéb intézkedés mellett – 2021. március 8-ától kezdődően elrendelte:


  • az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendjét,
  • korlátozta a kereskedelmi egységek látogatását,
  • korlátozta a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek nyitvatartását,
  • felhívta a figyelmet a szociális érintkezés lehető legszűkebb személyi körre korlátozására,
  • továbbá felkérte a gazdasági szereplőket a gazdaság működése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

A fenti intézkedések külön-külön is jelentős hatással bírnak a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás igénybevételére, együttesen azonban olyan mértékben csökkentették a közszolgáltatást használók számát, hogy az feltétlenül indokolttá tette a menetrendi környezet hozzáigazítását az új szabályokhoz.

Az utasszámlálási adatok alapján a járatok átlagos kihasználtsága alig több mint 10 százalékos. A korábbi utasszámokhoz képest méréseink alapján jelenleg az utasok egyharmada veszi igénybe a szolgáltatást, azonban több olyan pontja van városunknak, ahol tartósan több mint 80 százalékkal(!) csökkent az utasforgalom. Az utasforgalmi adatok alapján az érvényes menetrendben szereplő szombati (hétvégi) indulási idők alapján az utazási igényeknek megfelelő menetrend bevezetésére tett javaslatot a V-Busz Kft. a tulajdonos önkormányzat felé. Ebben a menetrend-változatban a hétvégi menetrendet kiterjesztettük az utasok elszállításához és a járványügyi rendelkezésekben előírt sűrítések teljesítéséhez szükséges mértékben.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy – a reggeli és délutáni csúcsidőszakban jelentkező magasabb számú utazási igényekhez igazodva – az eredeti hétvégi indulási időpontokon felül a menetrendbe illesztve számos többletjáratot indított a V-Busz Kft., ezzel kiszolgálva a munkába járási és a hazajutási igényeket a módosított menetrend időszakában is. Az előbbieken felül pedig a V-Busz Kft. folyamatosan méri az utasforgalmat, és valós utasigények alapján azonnali hatállyal sűrítő járatokat állít forgalomba, ahol és ameddig ez szükséges.

A fentiek alapján a V-Busz Kft. a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően járt el, a tényleges, radikálisan lecsökkent utasforgalmat, a járványügyi veszélyhelyzetet, a hivatásforgalmi igényeket és a működési-üzemeltetési költségeket is szem előtt tartva.

V-Busz Kft.


[fbcomments]