Rekordgyorsasággal szavazták végig a képviselők a városi közgyűlés szeptemberi ülésének tizenhét előterjesztését. A köz ügyeit közvetlenebbül is érintő témák a napirend előtti felszólalásokban, kérdésekben szerepeltek.

Hartmann Ferenc immár sokadszorra interpellált a Csatár-hegy elkeserítő útviszonyai miatt. Felidézte, hogy az év elején pályázat benyújtását kezdeményezte a Földművelődésügyi Minisztériumhoz a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására. Javaslatát a közgyűlés akkor elvetette, mondván, a pályázatot a kisebb települések számára írták ki.

A csatári aszfaltút padkáját azóta kijavították, de a képviselő fotókkal bizonyította, hogy a munkát rendkívül silány minőségben végezte el a kivitelező. Név szerint mely vállalkozás volt ennek „elkövetője”, mennyit fizetett érte az önkormányzat és érvényesített-e bármilyen garanciális, szavatossági kötelezettséget? Mi lesz a gödrökkel, árkokkal, repedésekkel, illetve ha miattuk károk keletkeznek az arra közlekedők járműveiben, van-e az útkezelőnek kártérítési kötelezettsége? Járhatóvá teszi-e az önkormányzat a kilátóhoz vezető utat és terveznek-e bármiféle helyzetjavító lépést? – sorolta kérdéseit Porga Gyula polgármesternek, aki írásbeli válaszokat ígért. Erre tizenöt napja van, a problémára azok ismeretében visszatérünk.

Ugyancsak Hartmann Ferenc érdeklődött arról, hogy a Mi-24-es harci helikopteres emlékmű felavatása megtörténhet-e az egykori MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred megalakulásának 60. jubileumára idén decemberig és a szóba került helyszínek közül végül is hová kerül az emlékmű. A polgármester fontos emlékállításnak nevezte a közelgő eseményt. A kivitelezés a volt szentkirályszabadjai repülőtér 8-as úti bejáratánál, magánterületen kezdődött meg. Az ingatlant a tulajdonos ajánlotta fel, így azt az önkormányzatnak nem kell megvásárolnia. A városnak nincs ráhatása a munkálatokra, de a polgármester azt reméli, hogy az év végéig sor kerülhet az avatóünnepségre.

A sajtóban „önkormányzati einstandként” elhíresült intézkedésről is faggatta a polgármestert Hartmann Ferenc. Porga Gyula válaszában a kormányzati álláspontot ismertette: nincs szó einstandról, mindössze annyi történik, hogy az önkormányzat számára uniós forrásból leutalt, ötvenmillió forintot meghaladó összeg a Kereskedelmi és Hitelbank számlájáról a Magyar Államkincstár számlájára kerül. Ez sem a fejlesztési célokat, sem a megvalósulást nem befolyásolja, az önkormányzat terveiben szereplő beruházások nem kerülnek veszélybe. A képviselő a választ elfogadta – „államháztartást érintő technikai döntéssé” minősítve az „einstandot” –, de megjegyezte, hogy nem kevés banki kamattól esik így el a város.

Van-e tanárhiány Veszprémben – kérdezte Gerstmár Ferenc képviselő, utalva azokra a tanév elejei hírekre, amelyek az országosan jelentkező pedagógushiányról számoltak be. Porga Gyula a tankerületi központ igazgatójától származó friss adatokkal válaszolt: Veszprém általános iskoláiban 410, a középiskolákban 148 pedagógus tanít. Az év során „képződött” 22, illetve 6 álláshelyet meghirdették és betöltötték, a városban nincs tanárhiány. A hosszú távú pedagógus-utánpótlásra is gondolva az önkormányzat a Pannon Egyetemmel folytat egyeztetést a természettudományos tárgyak oktatására irányuló képzések indítása érdekében.

Gerstmár Ferenc interpellációval is élt, felemlítve az LMP országgyűlési frakciójának Veszprémet is érintő, ám a központi költségvetésben el nem fogadott módosító javaslatait: bérlakások építése, a Csererdő talajszennyezettségének kármentesítése, hulladék-újrahasználati központ létesítése, azbesztmentesítés 5000 négyzetméteren a Halle és a Munkácsy utcák, valamint a Jutasi út érintett panelépületeiben, a családok átmeneti otthonának jelenleg helyet adó épület kiváltása. Kérdésére, hogy mit lehet tenni a forrásteremtés érdekében, Porga Gyula elismerte, hogy ezek valóban fontos ügyek, de jelenleg az önkormányzatnál sem élveznek prioritást, így nem volt várható, hogy a központi költségvetésbe bekerüljenek. Egy későbbi tervezési időszakban lehet majd visszatérni rájuk. A választ Gerstmár Ferenc nem fogadta el, a képviselő-testület viszont igen.

Katanics Sándor képviselő az „állatkerti incidensként” emlegetett, országos visszhangot kiváltó eset kapcsán arra kért választ, hogyan kerülhetők el a jövőben a hasonló ügyek. Porga Gyula elmondta, hogy megbeszéléseket folytat a zoo igazgatójával, amelynek célja a kedvezményrendszer és a tájékoztatás felülvizsgálata, jobbá tétele. Ennek eredményeként a veszprémi lakosok, családok, gyermekek kedvezményeinek bővülése is várható. Az Aréna bővítésével kapcsolatban határidőkről érdeklődött a képviselő, megemlítve a környéken rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt, állandósuló balesetveszélyt is. Megtudhattuk, hogy mivel az Arénában 2022 januárjában már Eb-meccseket kell játszani, a munkálatok felgyorsítása szükséges, hogy a létesítmény műszaki átadása 2021 őszén megtörténhessen. Az uszoda építése is megkezdődik rövidesen, a környék úthálózatának és vízelvezetésének kérdését a projekt megvalósulásával komplexen kell majd megoldani – fogalmazott konkrétumok említése nélkül Porga Gyula.

Hozzászólások

hozzászólás