A Matéria Művészeti Társaság Konstellációk című kiállítását október 14-én, szombaton 11 órakor nyitja meg Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója a Csikász Galériában (Vár u. 17.). A megnyitón közreműködik Kovács Attila zeneszerző.

2006-ban négy képzőművész (Bartl, Dréher, Gáll, Serényi) fejében fogant meg a Matéria Művészeti Társaság alapításának gondolata, azóta a csoport folyamatosan bővül és formálódik. Az elmúlt tíz év során nyolc kiállítás alkalmával szerepeltek együtt a társaság tagjai.

A Csikász Galéria termeiben látható kiállítás alkalom arra, hogy a Matéria Társaság tizennégy alkotója Veszprémben is bemutatkozzon. A kiállító művészek: Baksai József, Bátai Sándor, Birkás István, Budaházi Tibor, Dréher János, Gáll Ádám, Haraszty István, Hérics Nándor, Mazalin Natália, M. Novák András, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tölg-Molnár Zoltán, Záborszky Gábor.

A galéria lehatárolt, már-már zárt, mégis átjárható tereiben lehetőség nyílik újfajta konstellációk létrehozására a felvonultatott művek társításával, elkülönítésével, különös tekintettel az anyaghasználatra, a műfaji, stiláris és felfogásbeli különbségekre – vagyis azokra a külön-külön bejárt utakra, amelyek egymást erősítve a művészet autonomitásáról vallanak, miközben a közös eredethez vezetnek vissza.

Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget a spiritualitással ötvöző szellemiség művészetükben. Gondolataik a matériában, mint kifejezőeszközben inkarnálódnak, szabadon használva és fölnemesítve a környező világ anyagait: az enyésző földtől a fémen, fán, textilen, papíron, vakolaton és a festéken át az üvegbe zárt fényig.

A társaság tagjainak anyaghasználatát és faktúrahatásait nézve négyféle alapirány jelölhető ki: a vakolásos technikát alkalmazó művek, a festékanyagot vastag masszaként használó művek, a különféle anyagoknak és technikáknak a lehető legszűkítettebb és legegyszerűbb értelemben vett tulajdonságait és adottságait firtató minimalista és konceptualista művek, valamint a modern tömegcivilizáció fogyasztói kultúrájának elhasznált tárgyaiból, legújabb kori termékhulladékaiból és anyagaiból táplálkozó kombinált művek.

Másfajta megközelítésből is megnevezhetők különböző irányok – kortárs képzőművészetről lévén szó –, az absztrakt expresszionizmustól a geometrikus absztraktig, a lírai absztrakttól a gesztusfestészetig, illetve az ezekkel rokonságot mutató művekre, vagy akár a kinetikus művészethez köthető törekvésekre utalva, de szükségtelen. Fontosabb felismerésekhez juthat el az, aki részesévé tud válni annak az elmélyült kontemplációnak, amit a társaság alkotói nap mint nap gyakorolnak, műveiket létrehozva.

Novotny Tihamért idézve: „Szinte érezni – látni, tapintani, hallani, ízlelni, megszagolni lehet mindazt, amit a Matéria Társaság tagjai a létbe és a lét fölé hajolva, az életbe merülve és az életből merítve az anyagok nyelvén, viselkedésén, alkímiáján, szövetén és rétegein egyenként és összességében megszólaltatni képesek.”

Hozzászólások

hozzászólás