Közérzet · 2022.10.27.

KÖZGYŰLÉS – A Csererdő egy lőporos hordó

Szakközépiskolák összevonása, parkolás, útépítés és -felújítás, energiaválság. Ezek voltak a közgyűlés fontos témái. A legnagyobb vitát mégis a Csererdő területén kialakult állapotok váltották ki, miközben csupán egy tájékoztató hangzott el az ottani helyzetről.

A Lánci-patak okozta veszély továbbra sem hárul el. Katanics Sándor független képviselő szerint a kádártaiaknak, gyulafirátótiaknak – főleg az utóbbiaknak – ezután is tartaniuk kell a vízmosásoktól, sárpatakoktól nagy esőzésekkor. Porga Gyula polgármester szerint a védelem olyan jelentős forrást igényelne, ami nem áll a város rendelkezésére. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) a városrészi zászlók fontosságáról, Kovács Áron képviselő (Fidesz–KDNP) pedig a Mester utcában kialakított közösségi kertről számolt be.

Akkor kezdjük Csererdővel!

Hírportálunk többször írt a volt Bakony Művek területén kialakult helyzetről itt, itt és itt. Az ügy lényege: az FKM TEAM Kft. az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben vállalta, hogy a tulajdonában lévő utat felújítja, előtte megcsináltatja a vízvezetéket. Ez mostanáig nem valósult meg, a területen működő húsz vállalkozásnak augusztus óta nincs vize. Az önkormányzat emiatt felbontotta a szerződést az FKM TEAM Kft.-vel. Porga Gyula polgármester ma arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a polgármesteri hivatal előkészíti a volt Bakony Művek területén az FKM TEAM Kft. és a BAKONY CSERI Kft. tulajdonában lévő utak és víziközmű hálózat önkormányzati tulajdonba kerülését.


– A tényleges döntést a novemberi közgyűlésen hozzuk meg, és utána indítjuk el a kisajátítási folyamatot – mondta a polgármester. – Addig a szakértők felmérik, mekkora összegre van szükség a kisajátításhoz és ebből mit tudnak vállalni az ott működő vállalkozások.

– Ezer munkavállalóról van szó – kért szót Hartmann Ferenc képviselő (MSZP). – Az önkormányzat garanciák nélküli szerződést kötött a kft.-vel. Ahelyett, hogy kikényszerítené a szerződést szegő féltől a teljesítést, vagy kártérítést követelne szerződésszegés címén, a kiszolgáltatott cégekkel akar még fizettetni a szerződést szegő cégnek. Pedig a Csererdőben működő vállalkozások vélhetően fizetik a helyi adót. Hogy mennyit, azt közérdekű adatigénylés keretében fogom megkérdezni. Szeretném azt is megtudni, hogy tervez-e az önkormányzat jogi lépéseket az FKM TEAM Kft.-vel kapcsolatban?

A Csererdőben működő cégek tulajdonosai október 18-án levelet írtak a polgármesternek és dr. Dancs Judit jegyzőnek, amelyben kifejtik, hogy határozott jogi álláspontjuk szerint nincs akadálya az FKM TEAM Kft. és a BAKONY CSERI Kft. tulajdonában lévő víz- és csatornavezeték kisajátításának. Azt is leszögezik, hogy soha, semmilyen formában nem tettek teljes körű és korlátlan anyagi kötelezettségvállalást az utak és vízi létesítmények vételárának, felújítási és karbantartási költségének maradéktalan megfizetésére.

– Az önkormányzatnak az adófizető cégek mellé kellene állnia – tette hozzá Kovács Rajmund független képviselő. – Ez így sima zsarolás.

Porga Gyula szerint alapvető félreértés történt:

– A cégek segítségért fordultak az önkormányzathoz, mi pedig előírtuk az útfelújítást. Miután a partner ezt nem teljesítette, az önkormányzat elállt a szerződéstől. A cégtulajdonosok tudták, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a rendezésre, ezért ajánlották fel a forrásaikat. Akkor tudunk lépni, miután megkapjuk a szakértői véleményt. Mindenesetre a legolcsóbb megoldást keressük, legyen az kisajátítás vagy adásvételi szerződés. Az utóbbi a gyorsabb eljárás.

Az ügyben szót kért dr. Molnár György ügyvéd, az egyik érintett cég képviselője is:

– Az irány kicsit félremegy ahhoz képest, amiről korábban szó volt.

Hartmann Ferenc kérdésére reagálva Brányi Mária alpolgármester megjegyezte, hogy az önkormányzatnak nem feladata magánutak megépítése, megvásárlása.

– Ebben az ügyben csak azért volt ránk szükség, mert a felek nem jutottak közös nevezőre – tette hozzá.

Hartmann Ferenc képviselőnek arra a megjegyzésére, hogy a városvezetés a szerződésszegő zsebét akarja megtömni a megzsarolt cégek pénztárcájából, a polgármester a következőképp reagált:

– Itt egészen más a jogi helyzet. Én magam személyesen tisztességesen próbáltam kezelni az ügyet. Végig partnerként kezeltük egymást az érintett vállalkozásokkal, de úgy érzem, nem ér semmit, amit csináltunk.

(Hírportálunk a jövő héten riportban számol be a Csererdőben történtekről.)

A szakközépiskolák ügyébe nincs beleszólása az önkormányzatnak

Katanics Sándor független képviselő napirend előtt szóvá tette a két veszprémi szakközépiskola összevonásának kérdését. Szerinte jó lenne, ha a közgyűlésen jelen lévő Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) is megszólalna ebben a kérdésben. Katanics megkérdezte a polgármestertől, hogy ő kapott-e tájékoztatást az ügyben, történt-e egyeztetés az önkormányzat és az iskolák között. Kíváncsi volt a polgármester személyes véleményére is. Porga Gyula megjegyezte: a két szakközépiskola állami fenntartású intézmény (ezzel mindenki tisztában van – a szerk. megj.), és kijelentette: az üggyel kapcsolatban nem is akar véleményt mondani.

A parkolás folyamatos finomhangolást igényel

Hartmann Ferenc elmondta: ő maga és minden képviselőtársa kapott megkereséseket a módosított parkolási rendelettel kapcsolatban. Gondok vannak a József Attila utcában, a piac környékén és másutt is. Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) a felvetésre azt válaszolta, hogy az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban van a veszprémiekkel, és próbál segíteni.

Energiatakarékosság: csökkentett nyitvatartás, bezárások

A képviselő-testület elfogadta az Energetikai Tanács javaslatát. A tanács kidolgozott egy tervet arra vonatkozóan, hogy a város intézményei az ez évihez képest 2023-ban 25 százalékkal kevesebb energiát fogyasszanak. Ha sikerül maradéktalanul teljesíteni a tervezett intézkedéseket, akkor 1,14 milliárd forintot takarít meg az önkormányzat. A javaslatcsomag főbb pontjai a következők (a nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos terveket most nem részletezzük):

– A Március 15. utcai sportcsarnok és a veszprémi stadion VKSZ Zrt. üzemeltetésében levő egységeiben a téli időszakban a belső terek temperálása 15 fokos hőmérsékleten történik. A Március 15. utcai tanuszoda őszi karbantartási szünetet követően bizonytalan ideig zárva tart.

– A Wartha Vince utcai Stadion temperáló fűtés mellett üzemel.

– A Jutasi úti focipályáknál nem üzemelik be a sátrat.

– Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák – a kormányzati igazgatási szünethez igazodva – 2022. december 22-től 2023. január 6-ig bezárnak. A bezárás időszakában városi szinten lesz ügyeletet egy később kijelölt óvodában és bölcsődében.

– A dózsavárosi idősek klubja bezár.

– A társasházban működő egészségügyi intézmények (orvosi rendelők) távhő ellátása lakossági árszabással megoldható (kivétel az Ördögárok u. 5.).

– A Veszprém Agóra – támogatva a kisközösségeket – a nehéz időkben is nyitva marad. A kisebb közösségi intézmények bezárása, vagy csökkentett időtartamú nyitvatartása elengedhetetlen.

– Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár nyitvatartása heti három napra korlátozódik: szerda, csütörtök, péntek 9-től 18 óráig. A könyvtár a fűtési szezon végéig a Komakút tér felőli épületrészből átköltözik az Iskola utcai épületszárnyba, így előbbi fűtése temperáló szintre csökkenthető. A Dózsavárosi klubkönyvtár felújítás miatt zárva tart. A Március 15. klubkönyvtárban zajló közösségi tevékenységeket a Jutasi köztérbe helyezik át.

– A Veszprémi Petőfi Színház átveszi üzemeltetésre az új épületet, de tavaszig nem használja, így az csak temperáló fűtéssel működik. Az intézmény energiamegtakarítási intézkedései keretében alkalomszerűen használ csak tereket, illetve bezárta a Latinovits Bujtor Játékszínt, a Műhelyházat. Sszemélyi átszervezésekkel is csökkenti a költségeit.

– A Laczkó Dezső Múzeum a felújítás alatt minden épületrészben temperáló fűtéssel működik. A Hősi Kapu, az ajándékbolt és a Tűztorony jelenleg zárva tart. A Látványraktár fűtése temperáló, a főépületben 18 fok. Az intézmény december 21. és január 9. között home office munkarendben működik. A Török Ignác 5. szám alatti Látványraktár temperáló fűtés alkalmazása mellett zárva tart.

– A Művészetek Háza november 30-án bezár, és január 18-án nyit ki a látogatók számára, addig csupán szombaton és vasárnap látogatható. A Dubniczay-gyűjtemény november 30-áig tart nyitva, a Vass gyűjtemény október 16-án bezárt. A Csikász Galéria november 30-ától január 18-áig zárva tart. A temperáló fűtés ezekben az épületekben a műemléki helyszín miatt 16 fok. Az építményekben egyébként felújítási munkálatok zajlanak.

– A díszvilágítást lekapcsolják, a karácsonyi fényeket minimalizálják.

– Elindítják a közvilágítás korszerűsítéséről a közbeszerzést: egy év alatt 7700 lámpatestet újítanak meg.

– A VKSZ Zrt. szervezésében energiamenedzsment szervezet alakult, melynek feladata a közszolgáltató a belső hőmérséklet csökkentése az általa fenntartott intézményeknél, valamint hétvégenként a temperáló fűtés optimális beállítása.

Kovács Rajmund felvetésére, miszerint nem fog-e kárt okozni az épületekben a bezárás miatti hőmérséklet-csökkentés, a polgármester azt válaszolta: a VKSZ Zrt. munkatársainak feladata lesz az állagmegóvás.

Modern Városok Program – gyors vagy lassú a megvalósítás?

Gerstmár Ferenc képviselő (LMP) szerint nagyon lassan halad néhány kulcsprojekt megvalósítása a Moderv Városok Program keretén belül. Elsősorban az Aranyosvölgyi völgyhídat emelte ki, de megemlítette a Veszprémi Petőfi Színházat is, amelynek a felújítását az eredeti terv szerint már tavaly be kellett volna fejezni. Ehhez képest a rekonstrukció csak 2024-ben fog elkezdődni.

– A Modern Városok Program a többi városhoz képest kiemelkedően sikeres Veszprémben – cáfolta Gerstmár képviselő állítását Hegedűs Barbara alpolgármester. – Ezeket a beruházásokat saját forrásból nem tudtuk volna megvalósítani. Az Aranyosvölgyi híd óriási projekt, hosszú előkészítést igényel. A gazdasági helyzet miatt most ráadásul nem tudunk hosszú távon tervezni, de jól haladunk az előkészületekkel.

Gerstmár a Március 15. úti uszoda bezárásával kapcsolatban arra is rákérdezett, hogy ez végleges-e, vagy a város tervezi az objektum felújítását.

– Ma nem tudjuk megmondani, mi lesz a sorsa ennek az uszodának – válaszolta Porga Gyula.

Fotó: a szerző


3 hozzászólás

  1. Bambi szerint:

    Anno! Júliusban komolyan vettem, hogy a város véleményeket kér a város fejlesztésre. Akkor megírtam, hogy létre kéne hozni eg energetikai körgyűrűt Veszprém körül, melyet a repülőtéren megépítendő napelem parkra kéne kötni. Természetesen még csak meg sem köszönték és azt sem írták meg, hogy marhaság! Egyszerűen átléptek felette, pedig sok helyen kiválóan üzemelnek ezek a rendszerek. De ha egy olyan városvezetés van, melynek legfontosabb gondolata a választókörzeti zászlók, hát nagyon csodálkozni nem kell! Azt már korábban megtanultam, hogy a politika soha nem az ésszerűségről, hanem a hatalomról szól. Olyan hatalomról, ahol a szereplőknek jövedelme nem függ teljesítményeiktől!

  2. Petar szerint:

    A jelenlegi város vezetés teljesen alkalmatalan. Feladatait ellátni nem képes. A bogármestertől még egyetlen értelmes reakció nem hangzott el…. A városrészi zászlók fontossága, jaj 🙂

  1. 2022.10.29.

    […] Kiállításmegnyitóra invitálta hírportálunkat a Laczkó Dezső Múzeum. A meghívóban az áll, hogy november 29-n ugyan megtartják a kiállításmegnyitót, de „a kiállítás sajnos átmenetileg nem lesz látogatható, az ismert gazdasági helyzetre való tekintettel. Amint a lehetőségeink engedik – várhatóan a fűtési szezon végén – megnyitjuk kiállításunkat az érdeklődő közönség előtt.” (A város intézményeinek nyitvatartását az önkormányzat…) […]

[fbcomments]