Közérzet · 2022.03.23.

Fakivágás itt, pótlás amott

Eljutott szerkesztőségünkbe az a határozat, amelyben a kérelmező VEMÉV-SZER Kft.-nek 42 fa kivágását engedélyezi a hivatal az Erzsébet liget és a sétány területén. Egyidejűleg a kivágott egyedek egy éven belüli pótlását írják elő, de csak harmadrészben(!) ugyanott. Fakivágás, fapótlás veszprémi módra.

Két helyrajzi számon, ami az Erzsébet sétánynak a Bakonyi Háztól a volt gyermekkórházig terjedő területét, valamint a múzeum előtti, mögötti és a zeneiskola felé eső oldalát fedi le, a következő fák kivágására szól az engedély:

2 fekete fenyő, 7 keleti tuja, 2 nyugati ostorfa, 10 vadgesztenye, 3 tiszafa, 1 lucfenyő, 1 magas kőris, 7 korai juhar, 2 japán akác, 3 óriás tuja, 3 nyírfa, 1 hegyi juhar.


Az indoklás szerint: „…a Kulturális negyed, valamint a Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése tárgyú önkormányzati beruházás érdekében a fakivágás indokolt.”

A fakivágás pótlását hét helyrajzi számon írja elő a határozat, de közülük csak négy van az érintett területen vagy annak közvetlen közelében. Erre a négy helyrajzi számra mindössze 16 új telepítésű egyedet kell elültetni, az alábbiak mindegyikéből 1-1 darabot:

oszlopos gyertyán, törökmogyoró, egylevelű kőris, páfrányfenyő, kínai boróka, amerikai tulipánfa, amerikai ámbrafa, perzsafa, amuri parásfa, ecetfa, japán gyertyánszil, vadalma, eperfa, vadcseresznye, vadkörte, közönséges tiszafa.

A pótlás közel kétharmada tehát nem a tervezett belvárosi pihenőparkba, hanem a Füredi út környékére (18 hárs) és Gyulafirátótra (8 mezei juhar) kerül a határozatban előírt kötelezettség szerint. Kétség nincs afelől, hogy ott is igény és szükség van a zöldfelület növelésére. Csak akkor ne akarja elhitetni a hivatal, hogy a fakivágás, aminek az Erzsébet ligetben tanúi lehettünk, szinte semmiféle veszteséget nem okoz, mert a kivágott egyedeket új fákkal pótolják. Darabszámra igen, csak nem ott.

Fontos megjegyezni, hogy korábban hosszú interjút közöltünk a Zöld város projekt keretében megvalósuló parkrehabilitációról. Abban leírtuk, hogy a Püspökkert területével együtt összesen 932 egyedet vettek lajstromba a beruházás előkészítésének fázisában, közülük 606 van a jelenlegi tervezési területen. Ez a zeneiskola előtti teret, a parkolót, a Szent Miklós-szeget és a sétányt foglalja magába, egészen a volt gyermekkórházig. A 606 fából összesen 121 fa kivágásáról született döntés ezen a nagy kiterjedésű és hosszan elnyúló szakaszon. Mivel a fenti határozat csupán 42 fáról és azok pótlásáról rendelkezik, megpróbáljuk kideríteni, hogy a másik 79 fa pótlására hol és milyen egyedszámban kerül sor.

Fotók: Veszprémkukac


[fbcomments]