Közérzet · 2023.01.08.

VESZPRÉMI ÁLLATKERT – Kérdések és válaszok

Tavaly a Veszprémi Állatkert forráshiánnyal volt kénytelen megküzdeni. A vadaspark gondjaival a tulajdonos, azaz az önkormányzat közgyűlése is foglalkozott. Decemberben a fentiekkel kapcsolatosan kérdéssel fordultunk Török Lászlóhoz, a vadaspark ügyvezető igazgatójához.

Kíváncsiak voltunk az Állatvédelmi Kompetencia Központ sorsára is.

Újságírói kérdések

Röviden összefoglalva azt kérdeztük, megfelel-e a valóságnak, hogy a Veszprémi Állatkert már a kormány által bejelentett takarékossági intézkedések előtt is forráshiánnyal küzdött. Az év második felében a fizetésképtelenség veszélye is felmerült, amit az önkormányzat mint tulajdonos tudomásul vett. Elhangzott, hogy amennyiben augusztus végéig nem stabilizálódik a vadaspark anyagi helyzete, bizonyos beruházások, karbantartási munkák és szolgáltatások színvonala is csökkenhet. Kérdésünk továbbá az volt, megérkezett-e a Modern Városok keretében elnyert ötmilliárd forintos támogatásnak a 2022. évre eső része, és milyenek a kilátások 2023-ra vonatkozóan? A támogatás összegének költéséről is érdeklődtünk.


Az Állatvédelmi Kompetencia Központ (beleértve a Pumi Alapítványt) gondjairól is kérdeztük Török László igazgatót. Ugyanis a befejezetlen létesítmény megközelítéséhez szükséges külső közforgalmú út és a közműépítés kivitelezésére nem állt rendelkezésre a szükséges forrás. Utóbbiakat Török László közérdekű adatigénylés eredményeként időközben megerősítette. A központ befejezéséhez az eredeti költségszámítások csaknem egymilliárd forintról szóltak. Kérdésünk: van-e információ a kompetenciaközpont további sorsáról?

Ismereteink szerint súlyosbítja a cég helyzetét egy folyamatban lévő bíróság ügy. Ezzel kapcsolatosan is kérdeztük az igazgatót.

Némi fenyegetés  

Török László megbízásából a választ dr. Czett Szabolcs jegyezte. Kifogásolta az állatkertről szóló, lapunkban korábban megjelent írásaink tartalmát, amelyek „rosszindulatból a Veszprémi Állatkertet negatív fényben tüntették fel, az olvasókat félretájékoztatták, valótlan információkat közöltek. Társaságunk megvizsgálja azt, hogy a megjelent cikkekkel kapcsolatban jogi lépések megtétele szükséges-e a veszpremkukac.hu oldal ellen”.
Lapunkhoz helyreigazítási kérelem, igény sohasem érkezett.

Török László kérésének eleget téve szó szerint közöljük a választ.

Igazgatói válasz

„VMJV Önkormányzata, mint a Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. tulajdonosa, tekintettel a hazai önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére, a 2022. évi költségvetésében a Veszprémi Állatkert támogatását közfeladatainak ellátása kapcsán közel 60 százalékkal csökkentette.
A társaságunk üzemeltetési költségei hasonló mértékben emelkedtek, mint a háztartások vagy más intézmények költségei is. Energiaköltségeink már 2022. januárjától emelkedtek, míg a takarmányok és egyéb szolgáltatási árak az év során folyamatosan emelkedtek, emelkednek.
Társaságunk éves üzleti tervét a tulajdonos hagyja jóvá. Az üzleti tervben az ügyvezető részletes leírást köteles adni az adott év kockázatairól és a lehetőségekről is. Ebben a dokumentumban került megfogalmazásra többek között a jegyáremelés befagyasztása, a növekvő kiadások és a napi működést érintő kérdések.
A Veszprémi Állatkert gazdálkodása, anyagi helyzete – munkatársai felelős gazdálkodásának köszönhetően – a mindenkit érintő gazdasági nehézségek ellenére is stabil, kiegyensúlyozott. Az Ön által hangoztatott megtévesztő információ, a fizetésképtelenség veszélye nem állt és nem áll fenn. Valamennyi tervezett beruházás, karbantartás elvégzésre került. A külső gazdasági nehézségek az állatkert szolgáltatási színvonalát nem befolyásolták.
A Modern Városok II. program beruházás a tervezettek szerint halad, sem a kivitelezésben, sem annak központi finanszírozásában nem voltak fennakadások. A beruházás tervezett lezárása 2023. I. félév végén történik meg, ezt követően kerül a projektelem a látogatói forgalom számára megnyitásra.
Az Állatvédelmi Kompetencia Központ kivitelezése a tervezetteknek megfelelően zajlik. Amennyiben a jövőben további fejlesztési források állnak rendelkezésre, úgy annak bővítése mind a férőhelyek, mind a kiszolgáló létesítmények esetében lehetséges.
A külső közforgalmi út és a külső közművek kapcsán a szükséges kisajátítással kapcsolatos feladatokat a VMJV Önkormányzata végzi, a 2022. decemberi közgyűlés tárgyalta ennek részleteit. Társaságunk nem rendelkezik hatáskörrel és feladattal a kisajátítással kapcsolatban.
A megvalósuló állatmenhely közműépítése kapcsán forráshiány nem merült fel, a kivitelezés költsége rendelkezésre áll.

2021 szeptemberében az egyik büfés szolgáltató jogviszonya, annak sorozatos szerződésszegő magatartása miatt megszüntetésre került. A magyar jogrendszer alapján mindenkinek lehetősége van vélt vagy valós sérelme alapján bírósághoz fordulni. Társaságunk mindennapjaira nevezett büfés vállalkozó által indított bírósági kereset semmilyen hatással nincs.
Az új gasztronómiai szolgáltató feladatát a vállalkozási szerződésben foglaltak maradéktalan betartásával végzi. Napi tevékenysége során – ellentétben a korábbi szolgáltatóval – az állatkert házirendjét, belső szabályzatait betartotta, a bérleti díjat határidőben megfizette.
A gasztronómiai szolgáltatókkal együttműködve 2022. évben a Veszprémi Állatkertben, elsőként a hazai állatkertek közül, megszüntetésre került az egyszer használatos, eldobható műanyag poharak felhasználása. Többször felhasználható, visszaváltható pohárrendszer került bevezetésre.

Tisztelettel:

Török László ügyvezető igazgató”


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

[fbcomments]