Közérzet · 2022.01.18.

Várfalsétány – Ön is elmondhatja a véleményét

A város módosítani kívánja a többször módosított Helyi Építési Szabályzatát a Veszprém, 194. és 195. helyrajzi számú ingatlanokat érintő Várfalsétány kialakítása céljából.

A polgármesteri hivatal felhívja a módosításokkal érintett területeken és azok szomszédságában élő lakosságot, működő gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy tegyék meg észrevételeiket a véleményezési dokumentációval kapcsolatosan! A Várfalsétány miatt szükséges módosítással kapcsolatos dokumentáció Veszprém város honlapján tekinthető meg, és január 20-ától február 7-éig kifüggesztik a polgármesteri hivatal aulájában.

Az észrevételeiket e-mailben juttathatják el a város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. A kitöltött adatlapot a Főépítészi Önálló Csoport részére a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail-címre kell elküldeni.


A módosítással kapcsolatosan február 1-jén 16.30-kor lakossági fórumot tartanak a városháza Komjáthy termében. A fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdéskört érinti.

(A járványügyi helyzetre tekintettel a részvételhez védettségi igazolvány szükséges.)

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-289 és 549-261-es telefonszámon, illetve személyesen előre egyeztetett időpontban.

Fotó: indafoto.hug


[fbcomments]