Közérzet · 2017.08.03.

SZERELEM-SZIGET – A vélemény (még) szabad?

Kedves Olvasóink! Ezúton tudatjuk önökkel, hogy a Veszprém Kukac kétéves fennállása óta először az elveinkkel ellentétes döntést hoztunk. A Szerelem-szigeten tervezett hatlakásos társasház építéséről írt, június 14-én megjelent cikkünket egy ügyvédi felszólítás formájában kinyilvánított presszió hatására némileg módosítottuk, az írás és a hozzá érkezett hozzászólások „kozmetikázott változatát” itt érik el.

Igen, jól értik, a kommentekbe is belenyúltunk, eltávolítva a kivitelezőre nézve sérelmes mondatrészeket. Megértésüket kérjük, mert nincs szabad kapacitásunk és energiánk arra, hogy polgári perben védjük meg az igazunkat! Ahhoz azonban jogunk van, hogy az olvasóinknak magyarázattal szolgáljunk és rájuk bízzuk a történtek továbbgondolását.


Több mint egy hónappal a cikk megjelenése után levelet kaptunk egy fővárosi ügyvédi irodától. A kivitelező jogi képviseletében eljárva arra szólították fel a Veszprém Kukacot, hogy „…a sérelmes helyzetet haladéktalanul szüntessék meg, és tartózkodjanak a további jogsértéstől. A Cikkben megjelenített az Építményről készült látványterveket onnan haladéktalanul távolítsák el, továbbá a Cikk alatti hozzászólások közül a Kivitelezőre nézve sértő, a jóhírnév csorbítására alkalmas kommenteket töröljék.” Érvelésük szerint a nyilvános látványterv szerzői jogi védelem alá tartozik és a látványtervek közlésére nem kaptunk engedélyt.

Ezen túlmenően arra is felhívták a figyelmünket, hogy „…egy felépíteni tervezett, projekt fázisban álló Építmény bármely szempontból történő nyilvános értékelése, legyen az akár pozitív, akár negatív, merőben eltér egy már megvalósult projekt utólagos minősítésétől, ugyanis míg az utóbbi már nem lehet hatással a megvalósulásra és így kevesebb eséllyel vezet károkozáshoz, úgy az előbbi erre fokozottan alkalmas eszköz, különös tekintettel arra is, hogy a Cikk hangvétele Megbízómat és az ügyben közigazgatási hatósági jogkörben eljárt szerveket is negatív színben tünteti fel. Tovább erősítik ezt a hatást (…) az Önök, mint közvetítő szolgáltató felelősségi körébe tartozó hozzászólások is, melyek a projekt hátterében korrupció gyanús mozzanatokat sejtetnek.

A levél pedig ezzel zárul: „Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a jelen felszólító levelemben foglaltaknak nem tesznek eleget, úgy Megbízóm a személyhez fűződő, valamint vagyoni jogi sérelme miatt igényének polgári peres úton fog érvényt szerezni.

Ahogy fentebb írtuk: se időnk, se kedvünk, se kapacitásunk nincs arra, hogy elhúzódó pereskedésbe bocsátkozzunk. Annak ellenére sem, hogy az általunk véleményezésre felkért jogász az ügyvédi felszólításban leírtakat számos ponton vitatja és ezt hivatalos válaszlevelében részletesen ki is fejtette. Véleménye szerint a látványtervekre a Szerzői Jogi Szakértő Testület SZJSZT-23/10 szám alatt kiadott szakvéleménye értelmében nem vonatkozik egyértelmű módon a szerzői jogi védelem, azt minden esetben egyedileg kell vizsgálni, továbbá a törvényi szabályozás értelmében a szerzői jogi védelem nem terjed ki a sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tényekre. A nyilvánosságot illetően pedig ténykérdés, hogy az épületek látványterveit maga a kivitelező és az ingatlanértékesítő tette mindenki által elérhető módon megismerhetővé az ingatlan kerítésein most is látható molinókon, illetve a lakásokat hirdető ingatlaniroda honlapján! Nyilván azzal a céllal, hogy azokat minél szélesebb körben megismertesse. Ami a hozzászólásokat illeti, jogi képviselőnk álláspontja szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2016. februári, magyar vonatkozású komment-döntése az irányadó, ami szerint a kommentekért való felelősség kizárólag súlyosan jogsértő tartalom esetén állhat fenn és a véleménynyilvánítás szabadságának az Emberi Jogok Európai Egyezmény 10. cikk 2. pont szerinti érvényesülése kizárólag a törvényi szabályozás és körvonalazott joggyakorlat szerint korlátozható. Vele konzultálva határoztunk mégis úgy, hogy minden, egy esetleges perben a kivitelezőre nézve kritikusnak minősíthető kommentrészletet kitörlünk, de meghagyjuk az összes olyan hozzászólást, ami a szabad véleménynyilvánítás kategóriájába tartozik.

Úgy gondoljuk ugyanis, hogy „egy projekt fázisban álló Építmény”-ről a polgároknak joguk van esztétikai véleményt mondani, joguk van félteni a városuk természeti értékeit és joguk van bírálni a döntéshozókat is. Meggyőződésünk, hogy a kivitelezőnek nem rejtegetnie kellene a felépítendő épületegyüttes látványterveit, hanem akár már a tervezés fázisában közszemlére bocsátani és meggyőzni a kétkedőket, tiltakozókat arról, hogy az ország legszebb sétaútjára tervezett beruházás tájba illő, mértéktartó és szerethető lesz. Igazán nem lenne fair dolog, ha a mulasztásuk következményeit most a mi nyakunkba próbálnák varrni, hiszen nem tettünk mást, mint megírtunk egy sokakat foglalkoztató témát és teret adtunk a vele kapcsolatos véleményeknek.

Nem először és remélhetőleg(!) nem is utoljára esett meg ilyesmi a magyar sajtó történetében, gondoljunk csak a Római-parti mobilgátra, a vizes VB helyszíneire, a Budai Várban zajló munkálatokra, a városligeti múzeumépítkezésre, vagy hogy a múltból is hozzunk egy példát, a Gyurcsány-féle kormányzati negyed hamvába holt ötletére. Ígérjük, a Szerelem-szigeten épülő társasház ügyével is foglalkozunk még, és minden olyan beruházásra, épületre sort kerítünk, amelyek azzal, hogy sokak kritikai véleménye szerint elcsúfítják a városképet, a közbeszéd mindennapos témájául szolgálnak.


[fbcomments]