Közérzet · 2016.07.14.

SZEMÉTÜGY – Futunk a számlák után

Mostanában valahogy nem akar megérkezni a hulladékos számla. János, a szomszéd már kalkulál, mekkorára fog felduzzadni a fizetnivalója, „amikor minden fillér számít”. Már hogyne számítana, és egyáltalán, mi ez az egész mizéria a fizetés körül? Utánajártunk, s kiderült, szép kis köd lengi be ezt a szemétügyet.

Kérdésünkre a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-től első körben érkezett egy alig értelmezhető, jogi ízű egyenszöveg, de  némi belső segítséget is igénybe véve  nekiveselkedtünk. Így azután kiderült, hogy idén áprilistól egy újonnan felállt részvénytársaság szedi be a közszolgáltatási díjat és kezeli azokat a kintlévőségeket is, amelyek a hulladékgazdálkodásból keletkeznek. Vagyis lett nekünk egy Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő stb. társaságunk (NHKV Zrt.) – viszont azóta nincsenek számláink.


De ne aggódjunk, mert lesznek.

Megtudtuk, hogy a közüzemi szolgáltató a megszokott menetrend szerint továbbra is elvégzi a hulladék begyűjtését és szállítását, a szolgáltatási díjak azonban NHKV Zrt. számlájára vándorolnak, majd elvileg az új nemzeti cég fizet(ne) aztán a közszolgáltatóknak úgynevezett szolgáltatási díjat. Magyarán valamiféle számítási metódus alapján, gyakorlatilag visszaosztja a beérkező összeget a szolgáltatóknak. Erről a szolgáltatási díjról szól a 13/2016. (V. 24.) NFM-rendelet. Valahogyan kiszámolják a gyűjtőkörzetben ürített edények űrtartalma, egyéb szolgáltatások és különféle korrekciós tényezők alapján, mennyi pénz jár (majdan) a közüzemi szolgáltatónak. Hát, amikor ezt végre kibogoztuk, akkor kezdett derengeni, miért is nincs számla a postaládában.

Mert nem működik a rendszer.

„…A számlázás körül kialakult anomáliák megoldására lehetőségként szóba került egyrészt az ún. bérszámlázás, amely szerint a közszolgáltatók a koordináló szerv nevében számláznák ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, ide értve a számla elkészítését és kézbesítését is és ezért a koordináló szerv megbízási díjat fizetne a közszolgáltatók részére. Felmerült továbbá az is, hogy a közszolgáltatók továbbra is saját nevükben számláznák ki és szednék be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv számlázási problémáinak megoldásáig, majd az így beszedett díjat a közszolgáltatók a részükre az NHKV Zrt. által kifizetendő szolgáltatási díjba beszámítják…” Érthető?

Nahát, átmeneti nehézségek?

Mert van egy átmeneti időszak, amelynek határidejét 2016. december 31. napjáig határozták meg. Ez idő alatt kell megtörténnie az adatok átadásának-átvételének az NHKV Zrt. és a közszolgáltatók között. Nyilvánvaló, hogy ennyi ideig nem halmozódhatnak fel a számlafizetési kötelezettségek, ezért felmerült az ún. bérszámlázás lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltató számláz, ahogyan eddig is, de már a koordináló szerv, az NHKV Zrt. javára és nevében. Hm, ilyen egyszerű. De nincs vége, mert ezért a munkáért („számlázási tevékenységért”) a közszolgáltatónak megbízási díjat fizet(ne) a koordináló szerv.

Mondom, fizetne, de nem fizet.

Állítólag van valamiféle áthidaló megoldás a végleges számlázás kialakulásáig, ami fontos is (lehetne), mert míg nem történik számlakifizetés, a hulladékos közszolgáltatást végző cég bevétel nélkül marad. A lakosságnak sem mindegy, hogy egyszerre hány csekket kell befizetnie. A közszolgáltató Veszprémben és a hozzá tartozó 25 településen zavartalanul végzi a hulladékos közszolgáltatást és párbeszédet folytat a koordináló szervezettel.

Ez zajlik most a háttérben, de minket a számlák végösszege érdekelne, ha lennének. Meg mondjuk az is, hogy miért kellett szétverni egy működő rendszert, ha az új még nem állt fel?

[stextbox id=”grey”]„A VHK Nonprofit Kft. költségei fedezése céljából, előlegkifizetési kérelemmel fordult az NHKV Zrt. felé. Az előleg kifizetésére a megállapodás kötése folyamatban van. Ez idáig nem kellett hitelt felvenni a közszolgáltatás zavartalan működése érdekében, valamint előreláthatólag legkésőbb a 2016. év utolsó hónapjaiban elindulhat a számlázás már az NHKV Zrt. által is, a kialakult helyzet megnyugtatóan feloldásra kerül.”[/stextbox]


[fbcomments]