Közérzet · 2017.11.03.

RÉGIÓKÖZPONT – Bíróság költözik a volt piarista gimnáziumba

Az egykori Lovassy, még korábban Piarista Gimnázium várbéli épülete kilenc éve áll üresen. A hasznosításával kapcsolatban sokféle gondolat, elképzelés felmerült már, de azok nem valósultak meg. Most azonban megszületett az az együttműködési megállapodás, amelynek értelmében az ódon falak közé a – jövőben régióközpontként működő – Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fog beköltözni.

A városi tulajdonú épület ingyenes hasznosításáról szóló dokumentumot Porga Gyula polgármester és dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke írta alá. Porga Gyula rövid beszédében kiemelte, hogy nem tulajdonátadásról van szó, hanem a fel- és megújításra való szövetkezésről, aminek alapjául az önkormányzat és a törvényszék évek óta tartó intenzív kapcsolatából eredő kölcsönös bizalom szolgál.


 

A megállapodás aláírását követően elkezdődhet a regionális központtá váló Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság infrastrukturális feltételeinek kialakítása (balról jobbra: dr. Handó Tünde, Porga Gyula és dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit)

A megállapodás aláírását követően elkezdődhet a regionális központtá váló Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság infrastrukturális feltételeinek kialakítása (balról jobbra: dr. Handó Tünde, Porga Gyula és dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit)

Az ünnepélyes eseményen részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki elmondta, hogy jövő év elejétől hatályba lép az új közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, ami új ügyfajták megjelenésével, valamint lényeges hatásköri és illetékességi változásokkal jár. Nyolc régióközponti bíróság jön létre, ezek egyike Veszprémben lesz. A feladatok megszaporodása miatt jelentős létszámbővítésre és megfelelő infrastruktúra kialakítására van szükség, utóbbira a kormány négymilliárd forintot szán. A Veszprémi Törvényszék mindig kitűnőre vizsgázott, bármilyen kihívásnak kellett megfelelniük, ez most sem lesz másképp – tette hozzá, végül köszönetet mondott Kovács Zoltán megyei fejlesztési biztosnak, akire a projekt megvalósítása során is számítanak.

 

(Fotók: a szerző)

(Fotók: a szerző)

Az épület és az általa jelképezett szellemi örökség a város és a nemzeti vagyon kincse, ez kötelez bennünket – mondta dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit – majd így folytatta: a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény új fejezetet nyit az igazságszolgáltatásban. A felkészülés gigászi munkája után most kezdődik a megvalósítás időszaka, aminek fontos lépése az egykori gimnázium átalakítása az önkormányzattal való együttműködésben. A törvényszék – ígérte –, ahogy eddig, úgy a jövőben is nyitottságra törekedve és a társadalmi környezetbe való bekapcsolódás szándékával lesz jelen a város életében.

„A modern Veszprém megszületésének és fejlődésének első és leghíresebb egyetemes, iskolai és szellemi bázisa a Veszprémi Piarista Gimnázium volt. Több mint három évszázaddal ezelőtt olyan alapokat tett le az intézmény, amelyre mind a mai napig büszkék a város polgárai. Veszprém, mint iskola- és egyetemváros, az oktatás, a művészet és a tudomány kiemelt szellemi bázisa lett. Ennek a folyamatnak az egyik megalapozója volt a piarista szerzetesrend által alapított gimnázium. A Veszprém Vár utca 10 szám alatti piarista gimnázium építésének első szakasza 1778-ban fejeződött be, (…) utolsó építési periódusa 1905-ben kezdődött. (…) Az önkormányzat célja, hogy ezen kiemelt jelentőségű veszprémi műemlék teljes körű felújítását meg tudja valósítani és az épület helyiségeit újra használatba tudja állítani.” (Részlet az aláírási ünnepség sajtóanyagából.)


[fbcomments]