Közérzet · 2018.10.05.

QUO VADIS, VESZPRÉM? – Valóra vált tervek, dédelgetett álmok

Arénabővítés, jégpálya, uszoda, városi strand, belső körgyűrű továbbépítése, déli elkerülő, színházrekonstrukció, körforgalmak, kerékpárutak, biomassza fűtőmű, húszemeletes felújítása, ipari park, tudáspark, stadion korszerűsítése… Kormányzati és önkormányzati ígéretek, tervek tömkelege, uniós és kormányzati milliárdok. Megvalósuló, késlekedő és talán soha nem realizálódó elképzelések.

A polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának vezetőjét, Lamos Pétert kérdeztük arról, hogy az uniós fejlesztési források felhasználásának 2020-as határidejéhez közeledve, 2018 utolsó negyedévében hol tartanak a tervezett beruházások.


Elöljáróban elmondta, hogy a jelenleg zajló és a közeljövőben induló fejlesztésekre uniós forrásból (TOP = terület- és településfejlesztési operatív program) körülbelül 13,8 milliárd forintot, önkormányzati saját forrásból 620 milliót, állami támogatásként (Modern Városok Program) pedig 60-70 milliárdot költhet el a város.

Dupla körforgalom szimulációs elemzésekkel

A városközpontban 460 millióból épülő dupla körforgalom kivitelezésével december első felére kell elkészülni, a műszaki átadást követően jövő év januárjában-februárjában tervezik a végleges használatba adást. A beruházással kapcsolatban két fő aggályt fogalmaznak meg rendszeresen a veszprémiek. Az egyik a veszélyessé váló és nem mellesleg a körforgalomban való folyamatos haladást is nehezítő – gyalogos átkelés. Az irodavezető elmondta, hogy a felkért közlekedési szakemberek szimulációs elemzéseket végeztek, és állítják, ettől nem kell tartani. A két legforgalmasabb átkelési ponton mindenesetre kiépítették annak lehetőségét, hogy a gyalogosok számára közlekedési lámpákat telepítsenek, ha a szimulációkra rácáfolna a napi valóság. A másik problémát az okozhatja – vélik sokan –, hogy a Mackó lámpás kereszteződése megakasztja majd a forgalmat. Lamos Péter szerint nem valószínű, hogy a kocsisor a körforgalomig feltorlódna, de az biztos, hogy a belváros közlekedési problémáinak megszüntetésére igazán jó megoldást csak a belső körgyűrű továbbépítése és az Aranyos-völgyi viadukt jelenthet.

A dupla körforgalom látványterve

A dupla körforgalom látványterve

Aranyos-völgyi viadukt 2020 után?

A belső körgyűrű továbbépítésének első ütemében a Pápai út és a Kistó utca közötti összeköttetés fog megvalósulni. A munkaterületet napokon belül átadják, a tényleges kivitelezési munkák októberben kezdődhetnek. Erre az unió 1 milliárd 200 millió forintot ad a TOP keretében. A második ütemet a város részvétele mellett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja végrehajtani a Modern Városok Program finanszírozásában, kormányzati forrásból. Ez (ha tényleg megvalósul, gondolhatják a szkeptikusok) a Kistó utca–Tüzér utcai szakaszt, valamint a Tüzér utca és a Jutasi út közötti kapcsolat megteremtését tartalmazza, utóbbit az Aranyos-völgyi új viadukton át. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás hamarosan indul, a kivitelezés 2020-ban kezdődhet el. A projekt egy 2016-os költségbecslés szerint 3-3,5 milliárd forintba került volna, mostanra akár a duplája is lehet, de konkrét tervek hiányában pontos összeget jelenleg senki nem tud mondani. Veszprém Aranyos-völgyi viaduktjáról már az 1940-es évek második felében voltak elképzelések, de a tervet akkor fedezet hiányában elvetették. Az uniós pénzcsapok takarékra állítása után vajon nem járunk most is így?

Várostérkép az új körgyűrű-szakasszal

Várostérkép az új körgyűrű-szakasszal

Útépítés, munkásszálló, új óvoda Rátóton, orvosi rendelők

Zajlik a Pápai utat a Házgyári úttal összekötő Henger utca átjárhatóvá tétele, valamint a szabadságpusztai és a Jutasi úti kerékpárutak kialakítása. Ezek mindegyike uniós forrásokból épül, 617, 277 és 275 milliós költségvetéssel. A VERGA Zrt. előtti növényzet kiirtását sok veszprémi sérelmezte, de az irodavezető szerint a hely szűkössége miatt nem volt más lehetőség a kerékpárút nyomvonalának kialakítására. Hozzátette, hogy a beruházás során hetven darab kétszer iskolázott sorfát, ezer növénycserjét és háromezer talajtakaró cserjét fognak elültetni, sokszorosan pótolva a veszteséget.

A Pápai út 37. alatti ingatlan átalakítása 200 milliós önkormányzati önerővel és 160 millió forintnyi központi költségvetési forrásból jó ütemben zajlik. A 80 személy befogadására alkalmas munkásszállót október végén tervezik átadni. A város a férőhelyekre közvetlenül szerződik a cégekkel, így a lakókért a munkáltatók vállalnak felelősséget – hangsúlyozta Lamos Péter. A gyulafirátóti új óvoda alapkövét októberben helyezik el, a 2019–2020-as nevelési év már ott kezdődhet el öt óvodai és egy bölcsődei csoporttal. Folyamatosan és ütemezetten halad az orvosi rendelők felújítása. Rátóton már dolgoznak a teljes körű külső-belső korszerűsítésen, októberben megkezdődik a kádártai rendelő kialakítása a volt művelődési házban, a Jutasi úti rendelők belső felújítására pedig rövidesen elindítják a közbeszerzési eljárást.

Az állatkerti bővítések egy része már megvalósult, egyebek között új teveboxot adtak át, de vannak még folyamatban lévő fejlesztések. Erre a projektre 1 milliárd forintot különített el a kormány a Modern Városok Program keretében.

Új boxot kaptak a tevék az állatkertben

Új boxot kaptak a tevék az állatkertben

Folyik a színházrekonstrukció előkészítése

A Petőfi Színház rekonstrukciójára 9 milliárd 280 millió forintot lehet fordítani, ugyancsak kormányzati forrásból, a Modern Városok Program keretén belül. Ennek egy részlete már megérkezett, ebből vásárolta meg a város a régi zeneiskola épületét, és a volt Korona Szálló egyes ingatlanrészeinek megszerzésére szintén ez jelent fedezetet. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési pályázatot napokon belül kiírják, eredményt 2–3 hónap múlva lehet hirdetni. A jelenlegi elképzelések szerint a felújítás idejére a színház a volt Dimitrovba költözik, aminek későbbi hasznosítására az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében körvonalazódnak az elképzelések.

A színház-rekonstrukcióval összehangolva tervezi az önkormányzat a hajdani Püspökkert (közismertebb nevén a színházkert), az Erzsébet liget és az Erzsébet sétány rehabilitációját, amire TOP-os pályázatokon szeretnének uniós támogatást szerezni. A pályázatot még idén benyújtják, és bár eddig valamennyi pályázati kérelmüket kedvezően bírálták el, ez a forrás egyelőre bizonytalan. Kérdésünkre, hogy a színházépület körüli munkálatok mennyire veszélyeztetik a színházkert növény- és állatvilágát, Lamos Péter igyekezett megnyugtató választ adni. Egyrészt elkészült már egy nagyon pontos felmérés a kert értékes fáiról, másrészt az ország egyik legjobb kert- és tájépítész tervező csapata, az s73 Stúdió dolgozik a városnak. Az ő nevük garanciát jelent – mondta.

Elkészült már egy nagyon pontos felmérés a színházkert értékes fáiról

Elkészült már egy nagyon pontos felmérés a színházkert értékes fáiról

Húszemeletes – az Európa Kulturális Fővárosa programban

Több mint két évvel ezelőtt portálunk is beszámolt arról, hogy 2020-ra biomassza fűtőmű épül a Haszkovó lakótelep közelében. Az irodavezető úgy tudja, hogy a VKSZ Zrt. pályázata nem nyert, így a fűtőmű megépítésére jelenleg nincs pénzügyi fedezet. A húszemeletes felújítása visszatérő eleme a választási kampányidőszakoknak, ám mostanáig – és sokadszorra – még mindig nincs előrelépés. A projekt most az Európa Kulturális Fővárosa programban szerepel, ha sikerül elnyernünk a címet, látványos lesz a toronyház megújulása – adott hangot reményének Lamos Péter. A déli elkerülő útra is rákérdeztünk, ám arra nincs rálátása. Ez egy nagyon fontos állami fejlesztés – felelte röviden –, aminek három évvel ezelőtt 36 milliárd forintos becsült költsége volt.

Uszoda, strand, jégpálya

Hasonlóképpen kívül esik az önkormányzat hatáskörén az Aréna bővítése és a mellette tervezett uszoda. Mindkettő állami fejlesztés, és főleg április 8-a előtt hallhattunk róluk sokat. Az uszoda építésének megkezdését 2016-ra, 2017-re és 2018-ra is megígérték már, sajtónyilatkozatokból pedig úgy tudjuk, hogy a beruházásra több mint 5,7 milliárd forintot el is különített a kormány. A beruházó és a majdani fenntartó egyaránt a Nemzeti Sportközpontok lesz. Igyekszünk utánajárni, hol tart most a 2019 harmadik negyedévében átadni tervezett uszoda ügye. A városi strandról viszont már kérdezni is fölösleges, pedig sokan örülnének neki.

Az uszoda látványterve

Az uszoda látványterve

A veszprémi jégpálya városi fejlesztés lesz, városi üzemeltetésben, szintén az Aréna szomszédságában. Az engedélyezési terveket már átvették az építész tervezőtől, és idén a jogerős építési engedélyt is szeretnék megszerezni a kormányhivataltól. A pénzügyi forrás rendelkezésre áll, de valószínűleg kiegészítésre szorul – tudtuk meg Lamos Pétertől.


[fbcomments]