Közérzet · 2016.06.30.

QUAESTOR – Levegőnek nézik őket

A veszprémi közgyűlés szerdai ülését megelőzően megérkezett a veszprémi Quaestor-károsultak csendes kis csoportja a városházára, fegyelmezetten aláírták a jelenléti ívet, és kis táblácskáikat szorongatva helyet foglaltak a Kossuth-teremben, ahol aztán jó ideig levegőnek nézték őket. Úgy gondoltam, tán akkor ezúttal nem a testület ülésén elhangzottakról számolok be, hanem azokról az emberekről, akik türelmesen várnak az államra, a hatóságokra, az igazságszolgáltatásra, kártalanításra és Porga Gyula polgármesterre, hogy vegye már észre őket.

A hívatlan vendégek a Kossuth-terem bejáratánál jelenléti ívet írtak alá

A hívatlan vendégek a Kossuth-terem bejáratánál jelenléti ívet írtak alá

A testület és a Quaestor-károsultak Színes nyári kavalkád címmel meghallgatták és a kivetítőn láthatták a hónap műtárgyáról szóló beszámolót, majd elhangzottak a napirend előtti felszólalások, interpellációk, kérdések, válaszok, viták. Jó fél óra elteltével a polgármester rátért (volna) a huszonvalahány napirendi pont megvitatására. A vendégek felemelték a táblácskáikat és indultak kifelé, ekkor szólt közbe Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért), hogy tán illene meghallgatni azokat, akik nyilván azért jöttek, mert van mondanivalójuk. Így azután Mátay Sarolta szót kapott.

Türelmesen vártak, majd csendben felemelték a maguk készítette táblákat

Türelmesen vártak, majd csendben felemelték a maguk készítette táblákat

– Nagyon kényelmes álláspontnak tartom, hogy az országgyűlési képviselő, aki független és az önkormányzat, amely fideszes elkötelezettségű, nem tud egymással erről a témáról beszélni, mert nem találkoznak. Eljöttünk néhányan, akik még élünk és járni tudunk, sokan már erre sem képesek. Könnyű volt ezeket az embereket megfosztani a pénzüktől, amellyel idős korukat szerették volna kényelmesebbé tenni. Amire egyébként Orbán Viktor is buzdítja az embereket: hogy gondoskodjanak magukról, tegyenek félre öregségükre, mert lehet, hogy a családjuk majdan nem tudja őket ehhez hozzásegíteni.

Sárdi Ferencné nem hisz a csodákban, de nem adja fel

Sárdi Ferencné nem hisz a csodákban, de nem adja fel

– Rengeteg politikai szál fonja át ezt a szövevényes pénzügyi akciót, nagyon kellemetlen ügy, senki sem nyúl hozzá szívesen. Ám ha a fideszes önkormányzat élvezi az ebből származó előnyöket, akkor legyen szíves, és a rosszból is vegye ki a részét. Karolja fel a károsultak ügyét és gondoskodjon róla, hogy a parlament is tudomást szerezzen arról: mi nem tágítunk, igényt tartunk a pénzünkre, a sajátunkra, amelyet nem a kormánypárt kiváltságos embereire kívánunk fordítani – mondta Mátay Sarolta, aki kihasználva az alkalmat, megismételte korábbi kérését, hogy fogadja őt a polgármester, aki ezúttal is időpontot ígért neki.

Szilvai János mindvégig a homloka előtt tartotta a táblát. Feleségével együtt ők is futnak a pénzük után

Szilvai János mindvégig a homloka előtt tartotta a táblát. Feleségével együtt ők is futnak a pénzük után

 [stextbox id=”grey”]

Levél Porga Gyulának

Tisztelt Polgármester Úr!

Veszprém megye polgáraiként és egyben Quaestor-károsultakként azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy minden eszközzel álljon ki a Quaestor-károsultak minél szélesebb körű kártalanítása mellett.

Kérjük szíves közreműködését annak érdekében, hogy Veszprém megye parlamenti képviselői kezdeményezzék és támogassák annak kiderítését, hogy az állam és a felügyeleti szervek követtek-e el, és ha igen, milyen mulasztásokat, ami a jelenlegi helyzet előidézésében szerepet játszhatott. Ha igen, kezdeményezzék és támogassák az állami szerepvállalást a kártalanítások kifizetéséhez.

Kérjük Öntől, hogy tegyen meg mindent, hogy a hétezer Veszprém megyei Quaestor-károsult, valamint azok 21 ezer családtagja mielőbb visszakapja a fáradságos munkával megkeresett megtakarításaikat, hitüket és életüket.

Az Ön segítő közbenjárása Veszprém megye polgárainak, az önkormányzati választáson Önre szavazóknak a jövőjét és boldogulását szolgálja.

Számítunk a jogbiztonság iránti elkötelezettségére és megtisztelő segítségére.

A Quaestor Károsultak Csoportja a 32 ezer fős károsulti tömeget és azok legalább 100 ezer családtagját képviseli. A számok mögött emberi életek, emberi tragédiák sokasága áll.

[/stextbox]


[fbcomments]