Közérzet · 2022.10.10.

PANNON EGYETEM – Változások a felvételi rendszerben

A nyelvtudás mellett a szorgalmat is elismeri a Pannon Egyetem. Többletteljesítmény; szorgalom és hátránykompenzálás egyensúlya jellemzi az új felvételi rendszert.

A felvételi pontszámítás rendszere két lépésben újul meg. Az alapképzési szakokon 2023-tól kivezetik a központilag meghatározott minimumpontok rendszerét és a kötelező emelt szintű érettségit. 2024-től pedig az eddigi egységes legfeljebb 100 pontos többletpontok rendszerét az intézmények által meghatározott 100 intézményi pont váltja. A 2024-es felvételi eljárástól aktuális intézményi pontrendszert már tartalmazni fogja a 2023. évi felvételi tájékoztató.

2023-ban tehát a felvételi eljárás és a pontszámítás lényegében még azonos marad az évek óta megszokottal. A jelentkezőknek azonban érdemes tájékozódni, hogy melyik intézmény szakjain kell a felvétel feltételéül előírt emelt szintű érettségivel rendelkezniük, illetve hogy az adott képzésen változott-e az előírt minimumpont. (Ami csak azonos vagy alacsonyabb lehet a korábbi években megszokottnál).


Az izgalmasabb változások 2024-ben érkeznek. Innentől új elemek jelenhetnek meg a felvételi rendszerében: változatosabb lesz a többletpontok szerzésének lehetősége (amit már intézményi pontoknak hívnak majd). Ezen túlmenően újra lehet felvételi vizsgát szervezni, vagy kompetenciamérésekért pontot adni a jelentkezőknek felsőoktatási szakképzési és alapképzési szakokon is. 2024-től az intézmények maguk szabályozhatják a felvételi pontszámításban a tanulmányi pontok közé tartozó ötödik választható tantárgyat, a tanulmányi pontokba beszámító ötödik érettségi tárgyat, illetve az érettségi pontszámításhoz figyelembe vehető érettségi tárgyak és a szakirányú továbbtanulás esetén intézményi pontszámításnál figyelembe vett szakképesítések körét.

A Pannon Egyetem olyan egységes, átlátható, minden karára és képzésére kiterjedő rendszert dolgozott ki, melyben egyensúlyban van a többletteljesítmény elismerése, a hátránykompenzáció és a regionális, intézményi kötődés megjelenése.

A rendszer kiemelt komponensei a következők:

Emelt érettségi és minimumponthatár

A 2023-ban és 2024-ben jelentkező hallgatók számára a Pannon Egyetem alapszakjai közül egyikhez sem kötelező az emelt szintű érettségi megléte. Azaz a Pannon Egyetem felelősen úgy döntött, hogy nem lehet kirekesztő kritérium egy emelt szintű felkészítéshez való hozzáférés a felsőoktatáshoz való hozzáférés során. Ugyanakkor, ha a jelentkező rendelkezik emelt szintű érettségivel, azért a 2023-as felvételi során a korábban megszokott szabályok szerint továbbra is megkapja a többletpontokat. 2024-től a pontszámításban részt vevő emelt szintű érettségi kiemelt pontszámot ér, illetve a Pannon Egyetemre jelentkezők minden megfelelő eredményű emelt szintű érettségiért további pluszpontot kaphatnak (kiemelten értékelve, ha az a felvételi tárgyak egyikéből van).

Az intézmény egységesítette a képzéseire vonatkozó minimum pontokat. Felsőoktatási szakképzési szakra való bejutáshoz egységesen 240, alapképzési szakra pedig 280 pont szükséges. Mesterképzésen változatlanul 50 lesz az intézményi minimumpont.

Nyelvtudás

A Pannon Egyetem a továbbtanulás szempontjából kiemelt kategóriaként kezeli a nyelvtudást, azért intézményi pontot ad. A fenti szabály alól – a változatlan jogszabályi környezet miatt – kivétel azon szakoknak a köre, ahol részben vagy egészben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás.

A jelentkező anyanyelvétől eltérő nyelvtudásért legfeljebb 65 intézményi pont jár. Azaz szélesítették az elismert nyelvtudás körét. Részvizsgáért is lehet a jövőben pontot kapni, és az eddigieknél több pontot lehet szerezni, ha több nyelvet is beszél a jelentkező.

Díjazzák a szorgalmat

A Pannon Egyetem elkötelezetten vesz részt a karrier- és pályaépítésben. Ennek része, hogy a beiskolázási programja során több olyan lehetőséget kínál a középiskolásoknak, amelyek segíti őket a pályaválasztásban, a középiskolai tanulmányaik magas szintű elvégzésében, a felsőoktatási tanulmányokra való felkészülésben. Az egyetem által szervezett továbbtanulási célú programok alapján – megfelelő részvétel és teljesítési szint esetén – intézményi pont adható, amennyiben a jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.

Az egyetem a következő típusú továbbtanulási programok esetében teszi lehetővé az intézményi pontok megszerzését: kompetenciamérés, szintvizsgával záruló felkészítők, tehetséggondozó programok, tematikus nyári táborok, motivációslevél- és videókészítés.

Érdemes akár több programban is részt venni, hiszen akár 50 pont is összegyűjthető ezen az úton.

Az intézményi pontok rendszerének kialakításakor szem előtt tartották a folytonosságot. Fontosnak tartják, hogy a következő években a jelentkezők eddig befektetett energiái ne vesszenek kárba, ezért a lehető legtöbb komponenst átemelték a korábbi többletpontrendszerből (például versenyeredményekért, sportteljesítményért járó pontok). Ugyanígy fontosnak tartották a korábbi rendszer hátránykompenzálás terén kialakított elemeit. Megtartottak minden korábbi esélyegyenlőségi kategóriát.

Fotó: gtk.uni-pannon.hu


[fbcomments]