Közérzet · 2019.08.09.

PANNON EGYETEM – Nyelvtanulással a boldogulásért európai uniós projekt

A Nyelvtanulással a boldogulásért elnevezésű európai uniós projekt második alkalommal nyújtott lehetőséget hátrányos helyzetű kistérségekben tanuló középiskolásoknak térítésmentes bennlakásos idegennyelvi nyári táborozásra július elején Veszprémben, a Pannon Egyetem kampuszán és Központi Kollégiumában.

A résztvevő több mint 100 középiskolai tanuló és kísérőtanáraik a projektben közreműködő partneriskolákból érkeztek a Lentitől Sárbogárdig nyúló területről. Amint Dr. Gelencsér András rektor tábornyitó köszöntőjében megjegyezte, a projekt fő célja az emelt szintű idegennyelvi érettségire való felkészülésben nyújtott segítség, ezáltal pedig a tanulók felsőoktatásba irányítása, így jól illeszkedik az intézmény céljaihoz is. Dr. Poór Zoltán szakmai vezető is üdvözölte a táborozókat, és örömmel közölte, hogy három német illetve négy angol anyanyelvű tanárjelölt és hallgató is részt vesz az öt nap munkájában.


Az idegen nyelven megtartott ismerkedési programok után másnap városnézésen, harmadnap pedig állatkerti sétán vehettek részt a tanulók, s az itt angolul illetve németül hallott, olvasott, összegyűjtött ismereteket minden következő nap délelőttjén dolgozták fel a tudásszintek szerint kialakított csoportokban, hogy megszilárdítsák az új nyelvi elemek használatát. Az első három estén nagy sikerű oldott, kötetlen beszélgetős programokat tartottak az anyanyelvi közreműködők. A negyedik napon, az amerikai függetlenség napján csatlakozott a programhoz az ohiói Nagy Tavak Konzorcium négy képviselője, így arra is alkalom nyílt, hogy a messziről jött önkéntesekkel valódi amerikai módon köszönthessék július 4-ét. Nemcsak a nyelvi készségek fejlesztése folyt a táborban, hanem barátságok, jó tanár-diák kapcsolatok is kialakultak, amelyek tovább erősítik a tanulók motivációját. Az élménypedagógiai elemek a célnyelvi kultúrák jobb megismerését is szolgálták.


[fbcomments]