Közérzet · 2021.02.15.

PANNON EGYETEM – Beérett a képzésfejlesztési munka

Többéves képzésfejlesztési munkánk érik be: egyértelműen látható, hogy a munkaerőpiaci igényekre reagáló kibővített képzési portfóliónkat jól fogadja a piac, keresettek az új vagy újraindított szakjaink, mint a programtervező informatikus mesterképzési szak, a neveléstudományi mesterképzési szak – mondta portálunknak dr. Molnárné dr. Barna Katalin, az egyetem oktatási rektorhelyettese.

A 2020–2021-es keresztféléves eljárásban, ahol főként mesterszakokat hirdetnek, a jelentkezők és a felvettek számában is nagymértékű növekedés tapasztalható a Pannon Egyetemen. A Gazdaságtudományi Karra az egy évvel korábbihoz képest 36, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra 41, a Mérnöki Karra 24, a Műszaki Informatikai Karra pedig 94 százalékkal több hallgatót vettek fel. A Gazdálkodási Kar elsősorban nem a mesterképzésre alapozza profilját, ennek alapján keresztfélévben nem indít mesterképzést.


A Pannon Egyetem felvételi adatai jól tükrözik, hogy az egyetemünk iránti érdeklődés töretlen, az előző felvételi eljáráshoz viszonyítva ismét magasabb hallgatói létszámmal indíthatjuk mesterképzéseinket – tette hozzá dr. Molnárné dr. Barna Katalin. – Ez annak is köszönhető, hogy intézményünk számos tudományterülethez kötődően hirdet meg magyar és angol nyelvű képzéseket, amellyel hozzájárul a regionális társadalmi és gazdasági szereplők fejlődéséhez. Ahogy országosan, úgy a Pannon Egyetemre is jellemző, hogy a mesterképzési szakokra a már több éves munkatapasztalattal rendelkezők jelentkeznek. Az intézmény iránti érdeklődés erősödését mutatja az is, hogy a mesterképzéseinkre felvett hallgatóink között folyamatosan növekszik azok aránya, akik korábbi tanulmányaikat más intézményben folytatták.

Vannak szakok, melyek nappali és levelező tagozaton is keresettek, intézményi szinten is az élvonalban vannak: például a műszaki menedzser mesterképzés és a vegyészmérnök mesterképzés – mondta Gál Balázs, a Pannon Egyetem oktatási igazgatója. – Mások tipikusan levelező képzésben keresettek: ilyen az ellátási lánc menedzsment mesterképzés, a vezetés és szervezés mesterképzés. Ezek a szakok tipikusan a komolyabb szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezőket vonzzák. Ugyanígy a munka világában már „megmártózott” érdeklődők jelentkeznek az informatikai terület mesterképzéseire: mérnök informatikus, programtervező informatikus. Népszerű a neveléstudományi mesterképzés és egyes rövid ciklusú tanárképzések is, mint az angoltanári.

Ön szerint miért jelentkeztek ennyien a mesterképzésre? – tettük fel a kérdést dr. Molnárné dr. Barna Katalinnak.

– Többéves képzésfejlesztési munkánk érik be: egyértelműen látható, hogy a munkaerőpiaci igényekre reagáló kibővített képzési portfóliónkat jól fogadja a piac, keresettek az új vagy újraindított szakjaink, mint a programtervező informatikus mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak. Emellett eredményes volt a keresztféléves beiskolázási tevékenységünk, ami jól reagált a kialakult járványhelyzetre és az ahhoz kapcsolódó gazdaság-újraindító intézkedésekre: nappali és levelező tagozaton is keresettek a fejlesztésben és iparági racionalizálásban jól használható szakemberek: számukra vonzó a műszaki menedzser mesterképzési szak és a vegyészmérnök mesterképzési szak.

Mennyien voltak eddig egy-egy szakon, tehát mihez képest nőtt ilyen nagy százalékban a jelentkezők száma?

– A mesterképzés az oktatásirányító kifejezett szándéka szerint nem a tömegképzés terepe, ennek megfelelően a nemzeti felsőoktatási törvényben korlátozva is van az intézményekbe maximálisan felvehető állami támogatott mesterképzéses hallgatók száma. Az azonos időszaki, egy évvel korábbi keresztféléves felvételi 110 felvett hallgatójához képest idén 154 hallgatót tudtunk felvenni, miközben egy mesterképzésben erős Georgikon Kart csatoltak el intézményünktől a nyári felsőoktatási átalakulás során.

Az egyetem ad esetleg valamilyen kedvezményt, juttatást, ösztöndíjat a mesterszakos hallgatóinak?

– A mesterképzésben hagyományosan hozzáférhető tanulmányi ösztöndíj mellett a tehetséges hallgatóink már akár az első félévben is hozzáférhetnek kari ösztöndíjakhoz, illetve kutatási-fejlesztési projektekben is részt tudnak venni, köszönhetően elsősorban az országosan is kiemelkedő intézményi K+F projektállományunknak.


[fbcomments]