Közérzet / Egyéb · 2019.11.28.

PANNON EGYETEM – A legfrissebb oktatói kiválósági rangsorban a harmadik

Ragaszkodunk az egyetem szó még infláció előtti,eredeti jelentéséhez – hangzott el dr. Gelencsér András rektor beszédében a Pannon Egyetem hetvenéves fennállásának alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen, amelyen megjelent az egyetem első rektora, a most 99 éves Nemecz Ernő is.

A rektor az ünnepi ülés megnyitójaként többek között köszöntötte az egyetem alapító tagjait, Nemecz Ernő akadémikust, dr. Starub Gyuláné Bodonyi Judit nyugalmazott könyvtárigazgatót, valamint az intézmény korábbi rektorait, Heil Bálint professor emeritust, Győri István professor emeritust, Gaál Zotán professor emeritust és Rédey Ákos professor emeritust.


PE70 logo-p3

Állja a felsőoktatás-politika viharait

A 70 évvel ezelőtti időszak egyéb történései amúgy aligha vésődhettek be aranybetűkkel Magyarország történelemkönyvébe – mondta ünnepi beszédében dr. Gelencsér András. – Abban az esztendőben diplomatikusan fogalmazva is kevés előremutató és pozitív dolog történt. Ezek egyike volt, hogy a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa törvényt hozott a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karának megalapításáról Veszprémben, abban a patinás iskolavárosban, ahol a Magyar Királyságban elsőként, 1233 és 1276 között már káptalani főiskola működött. Az egyetemalapító Polinszky Károly akadémikus által verbuvált oktatói gárda olyan kiváló és elkötelezett szakemberekből állt, akiknek a közreműködésével az egyetem valóságos repülőrajtot vett, és alapítása után két évvel már önálló, elismert, valódi egyetemmé vált. Ehhez az akkori társadalmi-politikai-gazdasági viszonyok sajátos együttállása is kellett, alapesetben hasonló mértékű fejlődéshez hosszú évtizedekre, ha nem évszázadokra lett volna szükség. A 70-es években Nemecz Ernő rektor irányítása mellett a Veszprémi Vegyipari Egyetem egy újabb kvantumugrást hajtott végre, amikor korát messze megelőzően új képzési programokat indított. Ezek közé tartozik például a később az egyetem részévé vált Keszthelyi Agrártudományi Egyetemmel közös, hiánypótló és rendkívül sikeres agrárvegyész (ma növényorvos) képzés, az országban elsőként elindított környezetvédelmi szakmérnök képzés (ne felejtsük el, a 70-es évek közepén tartunk!), vagy a KGST-ben idegenül ható, gazdasági jellegű szervező vegyészmérnök képzés, a két évtizeddel későbbi műszaki menedzser szak előfutára. De ide sorolhatjuk az ugyanebben az évtizedben a Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottságának megalapítását is Veszprémben, ami egyetemünk székhelyét a Balatontól északra fekvő régió megkerülhetetlen tudományos-szellemi erőközpontjává tette. A rendszerváltáskor az egyetem Liszi János rektorsága alatt kétkarúvá vált, majd az ezredfordulón Gaál Zoltán vezénylő tábornok irányításával a Nyugat-Dunántúli régió több városát is meghódító, immáron ötkarú intézmény a régiós dominanciát kifejező Pannon Egyetem névben találta meg identitását. Azóta is állja a felsőoktatás-politika viharait, jól sáfárkodik az egyetemalapító elődök által rá hagyományozott értékes örökséggel. Nemzetközi egyetemi rangsorokban közvetlenül a nagy tudományegyetemek és a Semmelweis Egyetem után tartanak számon bennünket, a HVG legfrissebb oktatói kiválósági rangsorában harmadikok vagyunk, az egy oktatóra eső elnyert kutatás-fejlesztési pályázatok összege tekintetében pedig toronymagasan az elsők. S mindezen sikerek mellett továbbra is a családias légkör, a közösség ereje és a hagyományok tisztelete jellemez bennünket. Lángként őrizzük a minőséget, ragaszkodunk az egyetem szó még infláció előtti, eredeti jelentéséhez.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora

Brányi Mária alpolgármester beszédében elmondta, hogy veszprémi polgárként, városvezetőként fontosnak tartja az egyetemnek a társadalmi kérdések megvitatásában való részvételét és azt is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat készséggel lesz a Pannon Egyetem partnere a jövőben is, például városfejlesztési projektekben is.

Kitüntetettek

Dr. Gelencsér András jubileumi oklevelet adott át Nemecz Ernőnek és Dr. Straub Gyuláné Bodonyi Juditnak.

Nemecz Ernő állami díjas geokémikus, mineralógus, krisztallográfus, egyetemi tanár, a földtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Legfontosabb tudományos eredményeit az agyagásványok kémiai tulajdonságainak, kristályszerkezetének, nómenklatúrájának és genezisének kutatása terén érte el, de a talajokban és kőzetekben lezajló ásványi átalakulások feltárása területén kifejtett munkássága is jelentős. Tudományos munkássága és tanszékvezetői feladatai mellett 1953 és 1954 között a már önálló Veszprémi Vegyipari Egyetem dékánja, majd egy évtizeden keresztül, 1971-től 1980-ig rektora volt. 1990 óta professor emeritusként segíti az egyetemen folyó munkát.

Nemecz Ernő hölgykoszorúban

Nemecz Ernő hölgykoszorúban

Dr. Straub Gyuláné Bodonyi Judit okleveles könyvtáros ugyancsak 1949-től dolgozott az intézményben, ahol 1950-től 1963-ig vezette az egyetem Központi Könyvtárát. Kimagasló szakmai munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

A Pannon Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott dr. Vincent van Heuven nyugalmazott egyetemi tanárnak, Méray László-díjat dr. Kristófné dr. Makó Éva egyetemi docensnek és TDK Oktatói Díjat dr. Kovács Gábor adjunktusnak.

A „Veszprémi Vegyészekért” Alapítvány Kuratóriuma dr. Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdetett a Pannon Egyetem Mérnöki Karán tanuló nappali tagozatos hallgatóknak, akik a 2018/2019. tanévben jó tanulmányi eredményt értek el, valamint a tantervi követelményeken túlmenően műszaki, tudományos tevékenységet is folytatnak.

A 2019/2020. tanévben Polinszky Károly ösztöndíjban részesül Czédli Diána anyagmérnök alapszakos hallgató.

Kovács Attila zeneszerző és zongoraművész első diplomáját az intézményben szerezte 1979-ben

Nagy Gergely gitáros a Pannon Egyetemen szerezte második diplomáját környezetvédelmi szakmérnökként

Dr. Kovács Kristóf nyugalmazott egyetemi docens, az Anyagmérnöki Intézet korábbi igazgatója, még korábban az intézményünk hallgatója beszélt a Pannon Egyetem elmúlt 70 évéről. Ahogyan első mondatában jelezte: 70 év szubjektív, hiányos és elfogult összefoglalását hallhatta tőle a közönség.

Dr. Kovács Kristóf nyugalmazott egyetemi docens beszélt az egyetem történetéről

Dr. Kovács Kristóf nyugalmazott egyetemi docens beszélt az egyetem történetéről

A délután folyamán a megjelentek meghallgathatták az egyetem öregdiákjainak visszatekintő előadásait, dr. Gaál Zoltán professor emeritus, az intézmény nyugalmazott rektora pedig megnyitotta az egyetemtörténeti kiállítást. A rendezvényt az egyetem első zenekarának az Esőváróknak a koncertje zárta.


[fbcomments]