Kultúra · 2022.07.03.

PALOZNAK – Sziveri-díj három fiatal irodalmárnak

A Sziveri-díj a Sziveri János Társaság által alapított elismerés fiatal alkotóknak. A paloznaki Szt. József Ház teraszán Fenyvesi Ottó, a társaság új elnöke három díjazott nevét olvasta fel, mivel a pandémia miatt két díjátadó is elmaradt.

A Sziveri János Társaság egy 1992-ben alakult baráti társaság, amely a fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János emlékét szeretné megőrizni az utókornak. A társaság által alapított Sziveri-díjat fiatal, nem túl ismert, nem „túldíjazott” alkotók kapják.

Mivel a pandémia miatt két ünnepélyes átadó is elmaradt, ezúttal hárman kapták meg a díjat. Az idei díjazott Száz Pál Pozsonyban élő költő, a tavalyi Korpa Tamás költő (Budapest), a 2020-as pedig Kovács Lea Zágrábban élő műfordító. A díjazottak tevékenységét Ladányi István, Géczi János és Csehy Zoltán méltatta. A paloznaki ünnepségen Száz Pál és Kovács Lea volt jelen, Korpa Tamás egy másik rendezvény miatt nem tudott a Veszprém közeli településre utazni.


A Sziveri-díj egy oklevél és az öt évvel ezelőtt elhunyt zentai grafikusművész, Benes József egy-egy alkotása. Benes József a kezdetektől saját grafikáit ajándékozta a Sziveri-díjasoknak, és halála előtt megbízta a családját ennek a hagyománynak a folytatásával. Özvegye, Gerle Margit maga szerette volna felolvasni az ünnepségen Sziveri János Benes József grafikáiról szóló írásának egy részletét, de a nagy hőség miatt nem tudta vállalni az utazást Budapestről. Sziveri Jánosnak Az ember vívódásai a térben – Benes József grafikáiról szóló, az Új Symposion 1976. február–márciusi számában megjelent írásából ezért Fenyvesi Ottó olvasott fel. Ezt a részt:

„Ismeretlen és ismert veszélyek. Félelem. A semmibe emelkedő, már-már könyörgő karok. A végtelenbe lógó lábak. Az emberi egzisztencia, az emberi lét problémái kerülnek előtérbe: az ember vívódásai, megmaradása a térben. Mindezt sajátos képszerkesztésével is igyekszik nyomatékosítani: a kép felső része a tömött, és az alsó a levegős, szellős. Egyik-másik újabb alkotásán már önnön képmásával találja magát szemben a figura. Hullámzó teste ugyanazt a bizonytalanságot igyekszik sejtetni, mint a többi alkotáson is. A képzeletbeli vagy valóságos tükörképek az emberi létezés ember által való felmérését parafrazálják.”

A díjátadón a társaság eddigi elnökének, Reményi József Tamásnak Ladányi István irodalomtörténész, tanár köszönte meg a munkáját, és átadta neki a maga alapította A legfőbb remény-díjat, egy üveg jóféle pálinkát. Reményi József Tamás pedig – mint minden évben – ezúttal is felovasta a kedvenc Sziveri-versét, a Pasztorált. (A vers a Sziveri János válogatott verseit tartalmazó könyvben is megjent. Ezen a linken a teljes kiadvány elolvasható, benne a Pasztorál című verssel.)

A Sziveri-díj kiosztása előtt a Szt. József Házban megnyílt Kulcsár Ágnes Mesék, álmok és egyebek című kiállítása nyílt meg a Veszprémi Művész Céh és Paloznak önkormányzata szervezésében.

A vezető képen balról jobbra: Utasi Erzsébet, Sziveri János özvegye, Reményi József Tamás, aki tíz évig volt a Sziveri Baráti Társaság elnöke, Kovács Lea, az egyik, Száz Pál a másik díjazott, Fenyvesi Ottó, a társaság új elnöke és Fenyvesi Zsigmond, Fenyvesi Ottó unokája, aki egy Sziveri-verset olvasott fel az ünnepség indításaként. Fotók: a szerző

Száz Pál átveszi a díjat Fenyvesi Ottótól
Kovács Lea a szíveri-díjjal és Benes József grafikájával
Kovács Lea egy Sziveri-verset olvasott fel eredetiben és a saját fordításában horvát nyelven
Ladányi István (jobbról) átadja a saját alapítású díját Reményi József Tamásnak
Díjazottak, ha találkoznak
A közönség
Kulcsár Ágnes kiállításának megnyitója

[fbcomments]