Közérzet · 2018.03.20.

OKTATÁSPOLITIKA – A szülőknél megbukott a kormány

Lesújtó eredménnyel zárult online szülői konzultációnk: a több mint 11 ezer válaszadó 92,3 százaléka szerint az elmúlt nyolc évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon, az állami intézményekből pedig a szülők 65,3 százaléka kimenekítené a gyermekét – derül ki a Szülői Hang Közösség sajtóközleményéből.

A Szülői Hang Közösség felmérése azt célozza, hogy felszínre kerüljenek a szülői vélemények az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai intézkedéseivel kapcsolatban. Több részeredményt már korábban nyilvánosságra hoztunk:


  • Első részeredményünkből kiderült: a szülők nagy többsége szerint óriási túlterheltség nehezedik a gyerekekre, miközben a tanulással töltött idő nagy része öröm nélkül telik, és az iskola nem nevel kellő mértékben önállóságra, önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra és felelős döntéshozatalra.

  • Második részeredményünkben elmondtuk: nem működik megfelelően az iskolai készségfejlesztés és az egyénre szabott, differenciált oktatás, az összefüggések megértése helyett a gyerekek nagyrészt csak magolnak. A mindennapos testnevelés és a kötelező hit- és erkölcstan nem talált pozitív fogadtatásra.

  • Harmadik részeredményünk a tankönyvekkel foglalkozik, és kiderül belőle, hogy a szülők döntő többsége ellenzi a kormány által bevezetett, ingyen tankönyvnek mondott rendszert, ami valójában kölcsöntankönyveket jelent. Az állami egyen tankönyvek minőségével a szülők túlnyomó többsége nem elégedett.

Most az elmúlt nyolc év értékeléséről közlünk összesítést.

  • A válaszadók 92,3 százaléka szerint az elmúlt nyolc évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon.

  • Az állami intézményekből a szülők 65,3 százaléka kimenekítené a gyermekét, ha lenne rá lehetősége. Ez a fajta menekülési szándék általános, még a szülők által legjobbnak tartott intézményekből is a szülők több mint harmada elvinné gyermekét, ha tehetné.

  • Az egyházi intézmények előnyben részesítését a válaszadó szülők 80,9 százaléka elutasítja.

  • A továbbtanulási lehetőségekkel a szülők többsége elégedetlen, ugyanakkor a továbbtanulással kapcsolatban nagy a bizonytalanság is a szülőkben.

A 11 826 szülői véleményre alapuló felmérés végeredményét itt olvashatják. A részletes számszerű eredményeken túl idézünk a szülők szöveges hozzászólásaiból is, és összesítjük ezen szöveges hozzászólások fő mondanivalóját. Ezek együttesen kirajzolják a mai magyar oktatási rendszer szülői problématérképét.

Ezt a szülői felmérést szülők kezdeményezték és bonyolították le. Szeretnénk, ha az olvasó a számszerű eredményeken túl elgondolkodna azon is, mekkora szenvedés és elkeseredettség rejlik a kérdőívben megjelenő problémák mögött. A szöveges visszajelzések segítenek a legjobban a szülők jelzéseinek megértésében és átélésében. Ezért hoztuk létre a szülői tükröt, ahol a szöveges visszajelzések közül mutatunk be 1010 véletlenszerűen kiválasztott, anonim hozzászólást. Külön ajánljuk a szülői tükröt az oktatáspolitika irányítóinak! Vajon ilyen visszajelzésre számítottak? Vajon számítottak egyáltalán visszajelzésre? A szülői tükörbe itt nézhet bele.

Kérdőívünk eredményeit elküldtük a számottevő támogatással rendelkező pártoknak is, lehetőséget biztosítva arra, hogy mondják el véleményüket a szülői visszajelzésekről, és ismertessék terveiket arról, hogy kormányra kerülésük esetén miként szeretnék orvosolni a szülők által jelzett problémákat. Kérdőívünkkel szeretnénk a valódi társadalmi párbeszédet elősegíteni, és közvetlen dialógust kialakítani a szülők és a pártok között. A pártok véleményét, terveit közzétesszük honlapunkon.

Kérdőívünk sok problémára rávilágított, de nem állunk meg a problémák puszta kimondásánál. Az oktatás jövőjét szívügyünknek tekintjük, mely a közelgő országgyűlési választásokon is kulcskérdés. A Szülői Hang Közösség, a Tanítanék Mozgalom, a Független Diákparlament és az Oktatói Hálózat közös kezdeményezésével új online akciót indítottunk, melyben jelezzük, hogy az országgyűlési választások is alkalmat adnak az oktatás gyökeres megújítására. Mindazokat, akik egyetértenek az oktatás megújítására irányuló törekvéseinkkel, arra kérjük, hogy tűzzenek ki egy jelképes zászlót lakhelyükre a honlapunkon található anonim online térképen. Zászlóink kifejezik a pozitív változtatás iránti eltökéltségünket. Mutassuk meg minél többen, hogy jobb oktatást szeretnénk!

Szülői Hang Közösség

(A Szülői Hang Közösséget több mint tizenháromezer, oktatási kérdések iránt érdeklődő szülő alkotja. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő kérdésekben. A Szülői Hang Közösség a Civil Közoktatási Platform tagja.)


[fbcomments]