Közérzet · 2023.06.01.

NYILATKOZAT – A diákok érdekében, kollégájukért

Nyilatkozatban áll ki a balatonalmádi kéttannyelvű gimnázium tantestületének 75 százaléka amellett, hogy eltávolított kollégájuk mielőbb az iskola dolgozója legyen. A nyilatkozat aláírói diákjaik érdekében szeretnék, hogy kollégájuk óraadóként a tanév végéig továbbra is elláthassa korábbi feladatait. Szakmailag támogatják, hogy a szóbeli érettségiket nála tegyék le.

A diákok érdeke ismét nem nyomott semmit a latban, amikor történelemtanárukat azonnal elbocsátották a szóbeli érettségi vizsgák előtt. A belügyminiszter utasítására már több végzős osztály tanárának mondtak föl tavaly és az idén is, azonban a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban alig pár nappal a szóbelik előtt tették. Erre senki nem számított Balatonalmádiban, sőt az ország egyetlen középiskolájában sem tudtak ilyen helyzetet elképzelni. A minősítőn állítólag két százalék hiányzott a fiatal tanár eredményes vizsgájához, ezért küldték el azonnal.

A kéttannyelvű gimnázium büszke oktatásának minőségére, hogy a tanulók mindegyike a felsőoktatásban folytatja tanulmányait. Nem mindegy, hogy a diákok hány százalékot visznek a felvételire. Az elbocsátás következtében nem lesz nekik egyszerű történelemből szóbelizni megszokott tanáruk nélkül.

A gimnazistáknak nem volt könnyű a Covid idején a bezártsággal megbirkózni, szeretteiket elveszíteni. Alig tért magához a világ, a szomszédunkban kitört a háború. A döntéshozók nem gondoltak bele, hogy elég a világ terhelése, nem kellene meggondolatlanul további szorongásoknak kitenni a diákokat?

Az elbocsátáskor vajon gondoltak arra, hol találnak ma a tanításért elkötelezett, szakmailag magasan képzett fiatalt, akivel pótolhatnák a tanárt? Hogy a tanév hátralévő részében ki veszi át az óráit az alsóbb évfolyamokon?

Milkovics Márton kollégái ma ugyanolyan becsülettel tartották meg óráikat, ahogy eddig tették. Írásbeli nyilatkozatuk azt mutatja, ők a diákok érdekében, kollégájukért is képesek kiállni.

(Nyilatkozatukat változtatás nélkül közöljük.)

NYILATKOZAT,

melyet a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium tantestületének alulírott tagjai teszünk a nyilvánosság előtt az iskolánkban tanító történelem és állampolgári ismeretek, illetve erkölcstan és etika szakos kollégánk, Milkovics Márton minősítésének és munkaviszony megszűnésének ügyében.

Milkovics Márton fiatal kora ellenére mind szakmailag, mind emberileg kiváló teljesítményt nyújt intézményünkben. Lelkiismeretesen oktat, diákjait precízen és megbízhatóan készíti fel az érettségire. Az alsóbb évesekkel megszeretteti tantárgyát. A diákok sok esetben az ő órái miatt választják a történelem emelt szintű tanulását a 11. és a 12. évfolyamon. Munkaközösségének is lelkes, megbízható tagja, munkaközösség-vezetője pozitívan értékeli szakmai tevékenységét.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a fentiek ellenére, minősítő vizsgája sikertelensége miatt munkaviszonya megszűnik. Ez szakmai aggályokat vet fel bennünk a minősítési rendszer megfelelő kidolgozottságával, mérési objektivitásával kapcsolatban, és örömmel vennénk a minősítési rendszer általános szakmai felülvizsgálatát.

Mindazonáltal bízunk abban, hogy a vonatkozó jogszabály által előírt, rendelkezések által biztosított lehetőség alapján új munkaviszony létesítésével intézményünkben folytatja munkáját. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról) alábbi bekezdései alapján (1/B, 2.§ 9 és 10. bekezdés) kiállunk amellett, hogy Milkovics Márton kollégánk új munkaviszonyt létesíthessen a tankerületnél a jogszabály által lehetővé tett legkorábbi időpontban, és újra iskolánk dolgozója legyen. Szeretnénk, hogy óraadóként a tanév végéig továbbra is elláthassa korábbi feladatait, hiszen több csoport szaktanár nélkül maradna nélküle, illetőleg szakmailag megalapozottnak látjuk és támogatjuk, hogy a szóbeli érettségiket diákjai nála tegyék le.

Balatonalmádi, 2023. május 29.

Butt Dóra, Chen Matthew, Deák-Juhász Ágnes, Di Croce Gyöngyi, Ferenczy-Szabó Kalliopé, Gerhardt Zoltánné Ilona, Gőgh Ágnes, Herczeg Tamás, Kanyó Péter, Kelemen Marcell, Kis Beáta, Kovács Nikol, Kukor Anikó, Mód Rudolf, Pálné Gáspár Emília, Pászty Gabriella, Papp Bernadett, Popovics Éva, Rehák Zsuzsanna, Tarnóczy Áron, Zsilák Borbála

Fotó: likebalaton.hu

Kép forrása: PESTHY MARTON

1 Response

  1. 2023.06.02.

    […] Kollégium diákjai, valamint tanárai. A tanárok felolvasták azt a nyilatkozatot, amellyel kiálltak elbocsátott kollégájuk mellett. A nyilatkozat […]

[fbcomments]