Közérzet / Egyéb · 2022.08.14.

NAT – Fenntarthatóság az új tantárgy

A fenntarthatóság nevű új tárggyal vérteznék föl ősztől a közoktatásban a diákokat. Szépséghibája, hogy több tantárgy tudásanyagát összegyúrva kellene heti egy óra keretében átadniuk földünk környezetvédelmi tudnivalóit azoknak, akiket majd szeptemberben készítenek föl az új tantárgy tartalmából.

A középiskolások jó része már így is hetente kétszer járt nulladik órára, délután három előtt pedig ritkán hagyta el az oktatási intézményt. Szeptembertől további újabb órával terheli őket a Nemzeti Alaptanterv (NAT). Biológia, kémia, fizika, földrajz és némi matematika is, amit majd összekapcsol a fenntarthatóság elnevezésű új tantárgy. Csak legyen tanár, aki vállalkozik az ismeretek összehangolására, de legfőképp azok tanítására.

Összezsúfolt természettudomány

Az elképzelés nem új keletű, évtizedek óta hangoztatják a tanárképzéssel foglalkozó egyetemek, hogy a diákok fejében nem áll egységes egésszé a világ „működése”, mert külön tanóránként próbálják a fejükbe tölteni. Készültek is természettudományi tárgyakat összefoglaló tantervek, de évek óta nincs annyi jelentkező, hogy a képzést el is indítsák az egyetemen. Úgy tűnik, mostanra feladta a kormányzat.


Áder szelleme

Feltételezhetően Áder János volt államfő nyomására döntötték el, hogy felmenő rendszerben a 9. osztálytól lesz valami hasonló tárgy. Mi több, érettségizni is lehet majd belőle. Például öt órában tanulhatják meg a közlekedés által okozott legfőbb környezetvédelmi problémákat, mint például a levegőszennyezés és a környezeti zajterhelés mértéke. A diákoknak tudniuk kell feltérképezni a gépjárművekkel kapcsolatban keletkező hulladékok (gyártási, üzemeltetési és elhasználódási hulladékok) hazai környezetterhelési arányát. Elvárják, hogy értsék a különböző hagyományos és alternatív fuvarozási módok előnyeit és hátrányait. Ismerniük szükséges az áruk és termékek közvetlen és járulékos árának kiszámolási módját.

Ötlet van, tanár nincs

Csakhogy a Belügyminisztériumnak nem maradt ideje, hogy szakembereket is adjon ennek oktatására. Az összes középiskola-típusban kell találni erre vállalkozó tanerőket. Néhány éve a szakközépiskolákban például a biológiaórák számát oly mértékben csökkentették, hogy vidéken egy-egy szakos pedagógus iskoláról iskolára járva tanít, hogy meglegyen a kötelező óraszáma. Hasonlóképp a földrajz és a kémia szakosokhoz. Zánka, Balatonfüred, Zirc háromszögben utazgat a pedagógus a kötelező óraszámáért, s hogy a diákok hozzájussanak a tudáshoz.

Az óracsökkentések előzménye, hogy egyre kevesebben jelentkeztek a természettudományos szakokra, így aztán került hozzá ideológia is: tulajdonképpen erre a tudásra nincs is szükség, a látszat kedvéért legfeljebb egy-egy órát megőriznek.

Csakhogy az unióban ezt másképp gondolják. Talán azért a fenntarthatóság varázsszóval sebtében meghirdetett új tantárgy, hogy nagyobb eséllyel hivatkozhasson a kormány a brüsszeli támogatás „kihajtásakor” az oktatás megújítására.

A Belügyminisztérium helyett egy kft. ügyködik

Érdekes módon a megkésett szeptemberi felkészítést nem a Belügyminisztérium hirdette meg, hanem egy oktatással foglalkozó kft. Neten tartanák a felkészítést – uniós forrásból. Biztató, hogy a tanulás módját a tapasztalatszerzés és elemzés, a kritikai gondolkodás, a vita, az érvelés, az együttműködés és a közös alkotás keretében képzelik. Amit a kíváncsiság és motiváció ébren tartásával fognak elősegíteni. 

Már csak az a kérdés, hogy kikkel és az egyébként is túlterhelt diákoknak milyen hatásfokkal.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (anno Áder János alapította) felkarolta a kezdeményezést. Úgy vélik, a „fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba”.

Fotó: PAF (Prioritised Action Framework for Natura 2000)


[fbcomments]