Közérzet · 2017.01.04.

MESEKÓRHÁZ? – Az állam nem adja!

Mi lesz a Veszprémbe tervezett gyermekkórház épületének sorsa? – tette fel az írásbeli kérdést dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek a Veszprém-kukac cikke nyomán Mesterházy Attila országgyűlési képviselő tavaly december 7-én. A birtokunkba jutott, december 22-i válaszlevélben dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára megerősítette azt az önkormányzat számára már májusban eljuttatott állásfoglalást, amelynek alapján a Heim Pál Alapítvány és a város által közösen megálmodott Mesekórház projektet akár el is lehet felejteni.

A több mint húsz éve üresen álló és egyre rosszabb műszaki állapotú épület jelenleg a magyar államé. Veszprém önkormányzata 2015 elején kérelmezte, hogy az ingatlan tulajdonjogát ingyenesen megkaphassa, ezáltal teremtve lehetőséget, hogy ott egy új, komplex gyermekgyógyászati ellátást biztosító intézmény jöhessen létre a Heim Pál Alapítvány égisze alatt. A tulajdonjog átruházására vonatkozó kérést tavaly május 12-én utasította el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és ugyanez olvasható az államtitkári levélben is:


„Tisztelt Képviselő Úr!

(…)  a kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (3) bekezdése alapján úgy döntött, hogy nem támogatja az 1. mellékletben felsorolt, az állam tulajdonában álló vagyonelemek tulajdonjogának a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) és e) pontjaiban foglaltak szerinti ingyenes átruházását.

A Veszprém 5045 helyrajzi számú, természetben a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatti ingatlan (volt gyermekkórház) szerepelt a Kormányhatározat I. mellékletében, így annak ingyenes átruházását a kormány nem támogatta. A Kormányhatározatban foglaltakról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 2016. május 12. napján kelt levelében tájékoztatta. Ezt követően az MNV Zrt. Igazgatósága a 332/2016. (V. 31.) IG számú határozatával döntött a kérdéses ingatlan értékesítéséről. Az értékesítés versenyeztetés keretében, az MNV Zrt. által bevezetett, az átláthatóságot és a nyilvánosságot teljes körűen biztosító Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén történik. Az ingatlant az EAR rendszerben 2016. október 14-én és 2016. november 15-én hirdették meg, de az árverések sikertelenül zárultak.”

A tulajdonosi álláspont tehát hét hónap alatt mit sem változott és valószínűleg nem is fog. Szomorú kíváncsisággal várjuk, mi lesz a folytatás. Elviszi valaki fillérekért a patinás épületet meg a hozzá tartozó hatalmas parkot, vagy még öt-tíz év, és az egykori Heim Pál Gyermekkórház úgy omlik össze, mint egy elhagyatott tanya valahol a világ szegényebbik felén? Az egyik legnagyobb magyar gyermekgyógyász dédunokája, az azonos nevet viselő Heim Pál A hatalom szeretete, a szeretet hatalma című könyvében így ír:

Heim Pál Professzor nem csupán az akkori idők Csoda-Pál-ja volt, üzenete máig elkísér mindannyiunkat: szolgáld nemes szívvel az embereket, add tudásod legjavát önzetlenül mindenkinek, és tegyél meg mindent azokért, akik nálad is elesettebbek. Számomra Heim Pál nem csupán A dédnagyapa, hanem az Ember, akinek az emléke fényt mutat akkor is, amikor úgy érzem, hogy a hatalom és a vagyonszerzés logikája nem ismeri a kenyérre, szerény hajlékra, jó szóra, és őszinte szavakra áhítozó milliók óhaját.”


[fbcomments]