Közérzet · 2020.02.24.

LOVASSY – Állásfoglalás szakmai egyeztetés kezdeményezéséről

A Lovassy László Gimnázium tanárai a mai napon elküldték a NAT-tal kapcsolatos állásfoglalásukat dr. Maruzsa Zoltán államtitkárnak.

A veszprémi Lovassy László Gimnázium alulírott tanárai aláírásukkal támogatják, hogy a következő állásfoglalást juttassuk el a közoktatás irányítóihoz és a közvéleményhez.


Az utóbbi hetekben a szakmai közbeszédet az új Nemzeti Alaptanterv témája uralta. Bár a szakmai közvélemény megosztottnak mondható, a többség – a jelek szerint – a NAT újragondolását szorgalmazza. Mi úgy véljük, a magyar közoktatás nagyon is rászorul egy mély, stratégiai korszerűsítésre, ez az Alaptanterv azonban – véleményünk szerint – nem orvosolja, néhány szempontból inkább súlyosbítja problémáinkat. Ennek oka az új Nemzeti Alaptanterv erőltetett ütemű létrehozása, és éppen emiatt a mély, érdemi szakmai konzultáció elmaradása.

Ezek a hiányosságok orvosolhatók. Az állásfoglalást aláíró lovassys pedagógusok azt javasolják a döntéshozóknak, hogy a NAT bevezetését legalább egy évvel halasszák el, és az így nyert időt olyan szakmai egyeztetésre használják fel, ami nyitott a NAT új változatától különböző szemléletmódok és tartalmak befogadására is. Ebben az egyeztetésben – sok ezer tanártársunkkal együtt az országban – magunk is szívesen részt veszünk.

Az állásfoglalást kezdeményező közalkalmazotti tanács tagjai:

Asztalos István elnök

Holubné Szita Zsuzsanna

Katanics Sándor 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Közoktatásért Felelős Államtitkárság

Budapest

Szalay utca 10–14.

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár

Tisztelt Államtitkár Úr!

A veszprémi Lovassy László Gimnázium közalkalmazotti tanácsa egy állásfoglalást terjesztett a tantestület elé, mely az új Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos aggodalmainkat és javaslatainkat tartalmazza. Az állásfoglalás szövegét jelen levelünkhöz mellékeljük. Az állásfoglalással való egyetértését a tantestület 57 tagjából 48 jelezte aláírásával. Ez a testület 84%-a. Az aláírásokat tartalmazó íveket a közalkalmazotti tanács megőrzi, amennyiben hitelességi kétségek merülnek fel, bemutatja. Reméljük, állásfoglalásunk, a támogatók magas aránya segít a közoktatásért felelős személyeknek és testületeknek képet alkotni arról, milyen fogadtatásra talált az új Nemzeti Alaptanterv a magyar közoktatásban.

Tisztelettel:

Veszprém, 2020. február 24.

A Lovassy László Gimnázium közalkalmazotti tanácsa:

Asztalos István elnök

Holubné Szita Zsuzsanna

Katanics Sándor 


[fbcomments]