Közérzet · 2020.09.17.

LAKOSSÁGI FÓRUM – A Bakony Művek volt sporttelepéről

A Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoportja szeptember 24-én 16 órakor lakossági fórumot tart a városháza Komjáthy termében a Bakony Művek volt sporttelepével kapcsolatban.

A város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja a Bakony Művek 1963/2, 3, 4 hrsz-ú (volt sporttelep területe) ingatlanokat érintően.


A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, és a 37.§-ának megfelelően előzetesen tájékoztatta a tervezett módosításról az érintetteket.

A rendelet 38.§ – ában leírtak alapján a módosítással érintett területen és szomszédságában található lakosság, gazdasági szervezetek, egyházak és egyéb civil szervezetek megtehetik a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, szeptember 25-éig pedig a városháza aulájában.

A Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoportja szeptember 24-én 16 órakor lakossági fórumot tart a városháza Komjáthy termében. A fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdéskört érinti.

Az észrevételeiket írásban is megtehetik a honlapon található partnerségi adatlap kitöltésével, melyet a VMJV PH Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet elküldeni. A vélemények beérkezésének határideje: 2020.szeptember 25.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549-266 és 549-261-es telefonon, illetve személyesen egyeztetett időpontban.


[fbcomments]