Közérzet · 2018.04.27.

KRÍZISKEZELÉS – Kapcsolj egyből, kézenfekvő a segítség!

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése elnevezésű kiemelt projektje április 26-án rendezte meg nyitó konferenciáját a lelki elsősegély telefonszolgálatok munkatársai és a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakemberei számára.

A konferencia hallgatósága olyan témákban informálódhatott, mint az internetes zaklatás, a szakmai továbbképzések, szakterületi fejlesztések és a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb együttműködésének lehetőségei. A konferenciát dr. Grundtner Marcell, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a projekt indulása fontos mérföldkő, társadalmilag kiemelt szerepet tölt be, hiszen a projekt a magyar lelki egészség javulását, a kortársbántalmazás, a gyermekbántalmazás, a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni szakszerűbb fellépést, illetve ezek közvetett módon történő mérséklődését szorgalmazza, segíti elő.

Kisgyőri Roland, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályának főosztályvezetője köszöntőjében elmondta, hogy a projekt által fejleszteni kívánt szolgálatok az egyének, a családok és áttételesen az egész társadalom védelmét szolgálják a krízishelyzetbe került emberek segítése révén. Fontos, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot. A szakmai előadások Téglásy Kristóf, a projekt szakmai vezetőjének bemutatkozó prezentációjával kezdődtek. Téglásy elmondta: az 1,16 milliárd forint költségvetésű projekt egyik fő törekvése a krízis- és lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztése, amelyet workshopok, regionális konferenciák, országos konferenciák, coaching ülések és szupervíziók, valamint a XIX. századi igényeket és elvárásokat kielégítő infokommunikációs fejlesztések által kívánnak megvalósítani. Ennek egyik hangsúlyos eleme a honlapfejlesztést kiegészítő applikációfejlesztés. Ezen túlmenően a projekt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak, valamint a személyes gondoskodást végző szakembereknek kínál 40 órás képzést, melynek eredményeként mintegy 5000 humán közszolgálati dolgozó és 250 pedagógus képzése és érzékenyítése fog megtörténni.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) munkájáról és fejlesztéseiről Boglacsik Tímea irodavezető számolt be a konferencián résztvevőknek. Az OKIT 2005. április 1-jén kezdte meg működését, A szolgálat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget, szükség esetén (akut krízishelyzet fennállásakor) pedig megszervezi és koordinálja az áldozatok azonnali menekítését, elhelyezését. A szolgáltatások célja a rehabilitáció, a társadalmi integráció elősegítése és támogatása. Az OKIT telefonon fogadja a hívásokat, a 06-80-20-55-20-as számon. Dr. Varga Gábor, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) elnöke a lelki elsősegély telefonszolgálatok történetéről, kialakulásáról tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos napjainkban az együttműködés, a hálózatiság kérdésköre, és bemutatta, hogyan segítik elő ezt a projekt fejlesztései.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer sajátosságairól beszélt Ráczné Németh Teodóra, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője. Elmondta, hiánypótló a projekt által nyújtott képzés, mind a szakemberek szakismereti és szakmai megerősítése, mind pedig a hatékonyabb együttműködés szempontjából. Kiemelte, hogy a fejlesztések hathatós segítséget nyújtanak a szakembereknek, és elősegítik, hogy a kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem miatt minél kevesebb embernél alakuljon ki súlyos krízishelyzet, hogy annak beállta előtt lehetővé váljon a szakmai segítségnyújtás. Az előadók sorát Kiss Katalin szociális szakember prezentációja zárta. Az ifjúsági lelki elsősegély telefonszolgálatok munkája kapcsán egy napjainkban igen fontos témára, az internetes zaklatás jelenségére, annak terjedésére és komolyságára hívta fel a figyelmet az előadó.


Hozzászólások

A hozzászóláshoz jelentkezzen be Facebook-fiókjába!