Közérzet · 2018.12.15.

KÖZGYŰLÉS – Januártól lila buszok és új menetrend

Tisztelt fővárosi közgyűlés! – üdvözölte a megjelenteket az év utolsó testületi ülésén Porga Gyula polgármester. A városban és a térségben hihetetlen összefogás és nagy fokú bizalom alakult ki a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért folytatott munka során, ami meghozta az eredményét.

Ekkora győzelmet ritkán aratunk, köszönet és elismerés illeti valamennyi közreműködőt! A projekt megvalósítása már január elsején elkezdődik, hiszen mindössze négy évünk van rá, hogy nem csak a várost és a régiót, de az egész nemzetet is képviseljük Európában a cím az évi, egyedüli viselőjeként – mondta. Az ünnepi hangulat ellenére és a napirendi pontok nagy részének vita nélküli elfogadása mellett azonban kényes témákat is feszegettek az ellenzéki képviselők. Kisebb vita is kialakult Katanics Sándor és a polgármester között.


Kormánytagok is jönnek holnap?

Előbbi arról érdeklődött, valósak-e a hírek, hogy Márfy Gyula érsek vasárnapi, születésnapi ünneplésére magas rangú kormánytagok érkeznek a városba és emiatt útlezárásokra, fokozott biztonsági intézkedésekre kell számítani. Kíváncsi volt arra is, mit kap ajándékba az egyházi vezető és minderre mennyit fordít a város. Porga Gyula javasolta, hogy az első kérdésével az érseki hivatalhoz forduljon, ami pedig az ajándékot illeti, arról máskor is maga gondoskodott. Szemére vetette a képviselőnek, hogy épp az EKF-pályázat eredményhirdetésének napján tett fel a közösségi oldalára egy posztot Elegem van címmel, ahelyett, hogy együtt örült volna a többiekkel. Katanics képviselő azzal vágott vissza, hogy a bejegyzése nem a pályázatról szólt, amihez egyébként gratulál, hanem arról, hogy „önök semmibe veszik az ellenzéket és még a kérdéseinkre sem adnak tisztességes válaszokat.”

Körforgalom, kézilabda és hulladéklerakó

Hartmann Ferenc megint megpiszkálta a kézilabdaklubnak adott 600 milliós kölcsön ügyét, jelezve, hogy a polgármester írásbeli válaszát csak akkor tudja elfogadni, ha a vagyont érintő kérdésére a közgyűlés előtt, nyilvánosan hangzik el tájékoztatás. Porga Gyula erre ígéretet tett, mondván, a kérdés szerepelni fog egy jövő évi közgyűlés napirendjén. Katanics Sándor viszont egyáltalán nem fogadta el a királyszentistváni hulladékkezelő működésével kapcsolatos kérdésére kapott írásbeli választ, mert szerinte nem ad egyértelmű választ arra, milyen módon és mikorra születik megoldás a környéken lakók panaszainak orvoslására.

Ehhez a témakörhöz kapcsolódott Hartmann képviselő interpellációja is. Mesterházy Attila országgyűlési képviselő egy minisztériumi válaszlevélből arról értesült, hogy Veszprémben új hulladékátrakó állomás létesül, de erről helyi képviselőként semmilyen információja nincs. Valóban így van-e? Hol tart a helyszínkijelölés? Mi a garancia arra, hogy nem ismétlődik meg a királyszentistváni skandallum? Porga Gyula írásbeli választ ígért.

Hübrisz

Teljességgel válasz nélkül hagyta ugyanakkor Gerstmár Ferenc hozzászólását, amelyben a képviselő az új kettős körforgalmat elhibázott koncepciónak nevezte. A városközpontban kialakuló dugók, az autósok és gyalogosok örök konfliktusának kiéleződése, a permanens balesetveszély, a fokozódó környezetszennyezés igazolja a kezdettől hangoztatott kritikus hangokat, de a városvezetés ezekre nem hallgatott és tűzön-vízen át keresztülvitte azt, amit nem kellett volna. A körforgalmak a hübrisz, a döntéshozói gőg mementójaként állnak mostantól a város közepén. Javaslata, hogy a Jutasi út és a Pápai út mielőbbi összekötését szorgalmazza a testület, ugyancsak reakció nélkül maradt.

Fűtőanyag-támogatás, közlekedés

Hamarosan folytatódik a Petőfi Sándor utca rekonstrukciójának második üteme és jövőre a harmadik ütemmel be is fejeződik a tervezett útfelújítás – válaszolta Porga Gyula Gerstmár képviselő interpellációjára. Katanics Sándort is megnyugtatta, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, hagyományos fűtőanyagot használó háztartások egyszeri, háztartásonként 12 ezer forintos támogatásának folyósítása megkezdődött. Veszprémben 176 érintett háztartásról van szó.

Hartmann Ferenc felvetésére elmondta, hogy a januári testületi ülésen több utcanévről kell majd dönteni, a Szeglethy György utca is ekkor kaphatja vissza becsületes nevét. Hartmann képviselő ígéretet kapott arra is, hogy az áprilisi közgyűlésen sor kerül a város jelenlegi közlekedési koncepciójának részletes megtárgyalására, amit alapos felülvizsgálat és elemzés fog megelőzni. Akkor remélhetőleg válaszokat kap a mostani felvetéseire is, nevezetesen a Jutasi–Budapesti úti körforgalom túlterheltségének csökkentésére, az OTP és a McDonald’s közötti gyalogosátkelés biztosítására legalább a forgalmi csúcsidőszakban és a Házgyári út egyre növekvő leterheltségének enyhítésére.

Tömegközlekedés és záporozó kérdések

A legizgalmasabb napirendi pont kétségtelenül a januártól startoló új városi tömegközlekedésről szólt. Gerstmár és Hartmann képviselők számolatlanul szórták a kérdéseiket: milyen korúak a két hét múlva forgalomba álló buszok? Jövő év szeptemberétől valóban nulla kilométeres járművekre cserélik a teljes gépkocsiparkot? Mennyivel kerül többe a tervezettnél az új rendszer működése? A váratlanul lemondott ügyvezető helyére jelölt fiatalember milyen referenciákkal rendelkezik? Beépültek-e a menetrendbe a javaslatok? Hol lesz a buszgarázs és kitől vásárolják az üzemanyagot? Mennyi lesz a buszvezetők munkabére és lesznek-e elegen?

Mihálszky Gábor ügyvezető igyekezett minden kérdésre válaszolni. Január elsején 6–11 (átlagosan 8) éves, különféle márkájú, Svájcból és Norvégiából érkező, 500-600 ezer kilométert futott, jó műszaki állapotú, egyenlilára festett buszok állnak forgalomba és látják el a szolgáltatást mindaddig, amíg a következő tenderben lezajlik az új járművek beszerzése. A szakszervezettel kemény viták folynak, a kollektív szerződés aláírása a jövő héten várható. Ötven buszvezetővel – közülük húszan a régi gárdából, harmincan pedig külsősök – leszerződtek. A bruttó bérük havi 400 ezer forint körül alakul, ami a jelenleginél 5–10 százalékkal magasabb. A várost 835 millióval terheli a V-Busz Kft. jövő évi működése, ez körülbelül 200 millióval haladja meg a tervezettet, az üzemanyagárak azóta történt emelkedése, az autóbuszok rendelkezésre állási díjának növekedése, valamint a járművezetők végkielégítéséből való részvállalás miatt.

Új ügyvezető a V-Busz Kft. élén

Az ügyvezető igazgató és a polgármester között folyamatos egyeztetések zajlottak az elmúlt fél évben a teljes közszolgáltatási ágazatot érintő átfogó átalakítási folyamattal kapcsolatban. Az egyeztetések alapján az utóbbi időben megnövekedett ügyvezetői feladatokra tekintettel új ügyvezető megbízása válik szükségessé, annak érdekében, hogy Mihálszky Gábor az átszervezések szakmai feladataival tudjon foglalkozni és mentesülhessen az adminisztratív feladatok alól. Ennek megfelelően Mihálszky úr 2018. december 31-i hatállyal lemond az ügyvezetői tisztségéről és 2019. január 1. napjától a szakmai igazgatói feladatokat látja el” – olvasható a közgyűlési előterjesztésben. A posztra 11 igen és 5 tartózkodó szavazattal a 29 esztendős Pálinkás Norbertet nevezte ki a testület, aki személyesen is bemutatkozott, röviden és – nem túl részletezőn – ismertetve eddigi szakmai és vezetői pályafutását.


[fbcomments]