Közérzet / Kultúra · 2016.05.19.

KÖZGYŰLÉS – A „telephely” megszűnik

Kevesebb mint fél óra alatt döntött ma a képviselő-testület arról, hogy megszünteti a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Dózsa György u. 2. alatt (a volt művelődési ház épülete) lévő „telephelyét”, ahogyan az előterjesztésben több helyen szerepel.

A rendkívüli közgyűlés – amelyet Porga Gyula polgármester távollétében Brányi Mária alpolgármester vezényelt le  – egyetlen napirendi pontja az önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének véleményezése volt. A határozati javaslatra csak azért nem mondott igent azonnal a testület FideszKDNP-s többsége, és csak azért nem fejeződött be az ülés öt perc alatt, mert Katanics Sándor képviselő (DK) előzetesen jelezte hozzászólási szándékát.

A Klik április 25-én kérte fel az önkormányzatot a véleményezésre, Porga Gyula polgármester május 13-án már ki is hirdette a rendkívüli közgyűlést május 19-ére. Az előterjesztésben a Dohnányi „telephelyének” áthelyezésén kívül szerepelt még a Dózsa iskola maximális létszámának csökkentése 770 főről 610 főre, a Lovassy gimnázium esetében az Arany János Tehetséggondozó Programnál a „kifutó jelleg” feltüntetése és a Deák iskola maximális létszámának csökkentése 912 főről 830 főre. Ez utóbbiakról nem esett szó, egyetlen kérdés, hozzászólás nem hangzott el velük kapcsolatban.

Ha egy intézményt olyan helyzetbe hoznak, hogy elbizonytalanítják a jelenét, annak jövője sem lesz – hangsúlyozta Katanics Sándor a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola kapcsán. – 2012-ben még hetvenen tanultak a Dohnányiban, ebben a tanévben már húsznál kevesebben. A kormány most úgy gondolkodik, hogy a tanári állomány után a Klik az oktatási intézményeknek helyet adó épületeket is átveszi. Véleményem szerint a most előállt helyzetért Porga Gyula polgármester, Némedi Lajos alpolgármester és Halmay György, a köznevelési, ifjúsági és sportbizottság elnöke is felelős.

zeneművészeti3

A viadukt közelében lévő épület 2012 óta üresen áll. Innen azért kellett kiköltöztetni a zeneiskolát, mert az önkormányzat szerette volna eladni az ingatlant. Fotó: Nagy Lajos

Éppen Katanics Sándor volt az oktatási bizottság elnöke, amikor a Dohnányi problémája elkezdődött – replikázott Némedi Lajos alpolgármester. – Tárgyaltak és dilemmáztak, de megoldás nem született. Az a fő gond, hogy nincs kellő számú diák. A leghatározottabban visszautasítom, hogy mi lehetetlenítettük el az intézmény működését! Egyébként nem megszüntetni, hanem átszervezni akarjuk.

Halmay György ehhez hozzátette, hogy az iskola sokszor pótfelvételivel próbálta feltölteni a kötelező létszámot, és felelőtlenség is lett volna az önkormányzat részéről, ha a dohnányisok a viadukt melletti épületben maradnak. (Miközben a 2012. március 29-ei közgyűlés előterjesztésében az szerepel, hogy az ingatlanon 2011-ben és 2012-ben már régóta halogatott felújítást végzett az önkormányzat. Az előterjesztő Brányi Mária szerint „az épület elhasznált, de általánosan jó műszaki állapotúnak tekinthető” – a szerk. megj.) A VMK volt épületének fenntartása évente 20 millió forintjába kerül a városnak, ezért ott sem maradhat az iskola – tette hozzá a bizottsági elnök. (Az intézmény mostoha sorsáról itt írtunk.)

A dohnányisoknak most a VMK volt épületéből is ki kell költözniük, pedig az ingatlan melletti táblákon még mindig ott áll, hogy uniós pályázatból fejlesztik az intézményt. Fotó: Nagy Lajos

A dohnányisoknak most a VMK volt épületéből is ki kell költözniük, pedig az ingatlan melletti táblákon még mindig ott áll, hogy uniós pályázatból fejlesztik az intézményt. Fotó: Nagy Lajos

Katanics Sándor Némedi Lajos megjegyzésére válaszolva elmondta, hogy amikor ő volt az oktatási bizottság elnöke, akkor a Lovassyban szerették volna méltó körülmények közé elhelyezni a zenei szakközépiskolásokat, és nem rajta múlt, hogy ezt végül nem sikerült megvalósítani.

A képviselő-testület tagjai a Dohnányiról és a három másik (az ülésen meg sem említett) módosításról 11 igennel és egy nemmel (Katanics Sándor) szavaztak, négy képviselő (Hartmann Ferenc, Csermák Zoltán, Gerstmár Ferenc és Forgóné Kelemen Judit) tartózkodott. Hogy konkrétan miről szólt a szavazás a Dohnányi esetében? Szó szerint: az intézmény Dózsa György utca 2. szám alatti telephelyének megszüntetése, új telephely létesítése a Szent István utca 56. és a Tüzér utca 42. szám alatt.

Magyarán a következő tanévtől a dohnányisok a Medgyaszay iskola épületében tanulhatnak közismereti tárgyakat, a zenei képzésük pedig a Csermák Antal Zeneiskola épületében, a Megyeház tér 5. alatt folyik majd. A kollégisták a középiskolai kollégiumból, a Stadion utca 2022-ből elindulva körözhetnek a szálláshelyük és a két iskola között (ez a város három különböző pontja), habár erről egész mást olvasunk a mai előterjesztésben: „Az új telephely … a székhely intézménytől (ez a Megyeház tér 5. – a szerk. megj.) akár gyalogosan, akár a helyi tömegközlekedéssel elérhető.”

Legvégül pedig álljon itt egy kiemelés a képviselő-testület jövő heti, május 25-ei közgyűlésére készült előterjesztésből: „A Klik Veszprémi Tankerülete javaslatot tett az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Államtitkársága felé a fenti ingatlan telephelyként történő használatának megszüntetésére, mely kérés jóváhagyására – előreláthatólag – 2016. május 31. napjáig kerül sor.”

Akkor miért is volt szükség a mai rendkívüli testületi ülés összehívására? Miért kellett véleményezniük a képviselőknek a nevelési intézmények átszervezését, miközben már eldöntött tény, hogy a Dohnányit a tanév végén kiköltöztetik a VMK volt épületéből?

Mindössze gy maroknyi veszprémi volt tanúja a mai szavazásnak. Fotó: a szerző

Mindössze néhány veszprémi volt tanúja a mai szavazásnak. Fotó: a szerző


[fbcomments]