Közérzet · 2020.01.30.

KÖZGYŰLÉS – A közösségi közlekedés egy tankhajó, nem egy kis csónak

A közösségi közlekedés egy tankhajó, nem egy kis csónak: kiszámítható, lassan suhanó – mondta Porga Gyula polgármester a V-Busszal kapcsolatban. Guzslován Gábor ellenzéki képviselőnek erről a hasonlatról a Titanic jutott eszébe.

Nem a V-Busz ügyével kezdődött a képviselő-testület ülése, de ez a veszprémieket mostanság leginkább foglalkoztató téma.


Tízéves szerződés a V-Busz Kft.-vel

A fideszes többségű testület – ahogy várható volt – megszavazta a V-Busz Kft.-vel, az önkormányzat saját cégével 2028. december 31-éig szóló keretszerződés aláírását, lesöpörve ezzel az asztalról Hartmann Ferenc (MSZP) javaslatát, miszerint a szerződést csak 2022. december 31-éig kösse meg az önkormányzat. A képviselő indoklása szerint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság eddigi működése nem várt mértékű önkormányzati kompenzációt igényelt, a társaság működése nem stabilizálódott, ráadásul a szolgáltató alvállalkozó bevonását is tervezi.

A város költségvetési biztonságéért érzett felelősség miatt javasoljuk a megkötést, amely nem zárja ki később a hosszabb távra szóló szerződés lehetőségét – tette hozzá.

Másik módosító javaslatát, amely szerint a szolgáltató részére ne legyen felszámolható észszerű nyereség, amennyiben a város általi ellentételezés összege a tárgyévben meghaladta a 800 millió forintot, szintén elvetették a testület fideszes tagjai.

A szavazás előtt a témához többen hozzászóltak. Katanics Sándor (DK) megkérdezte: utánanézett-e az önkormányzat annak, hogy a szolgáltató kötbér fizetésére lenne köteles, mivel sok panasz érkezett a munkájára? Guzslován Gábor szerint a sztrájk esetén megkövetelt elégséges szolgáltatás egy jogi gumicsont, és lehetőség van előzetesen egyeztetni az elégséges szolgáltatás feltételeiről.

Az országban a legkiválóbbak között van a kapcsolatunk az érdekképviselettel – mondta erre Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft. ügyvezető igazgatója.

A keretszerződésben az önkormányzat szigorú feltételeket szab a szolgáltatónak, de ezeket a cég eddig sem tudta betartani – vetette föl Kovács Rajmund (ellenzéki). – Ettől függetlenül bizakodom a V-Busz pozitív jövőjében.

Katanics azzal folytatta, hogy tömegesek a menetrenddel kapcsolatos lakossági panaszok, ezért az önkormányzatnak a korábbinál sokkal szigorúbb eljárási rendet kellene megfogalmaznia.

– A közösségi közlekedés egy tankhajó, nem egy kis csónak: kiszámítható, lassan suhanó – mondta Porga Gyula polgármester. – A tavalyi év még nem erről szólt, és most is van hiba a rendszerben, hozzám is érkeztek kérések, főleg a 8-as és a 13-as járattal kapcsolatban. A december 15-ei menetrend-változtatás hibája például az, hogy nem volt idő a lakosság tájékoztatására. A két módosítási javaslatot nem tartom elfogadhatónak. Hosszú távon kell elköteleződnünk, mert a szolgáltatásról is hosszú távon kell gondoskodni. Megjegyzem: a szerződés bármikor felmondható. 2019 nagyon nehéz év volt a cég életében, de 2020-nak a stabilizálódásról kell szólnia.

Stiegelmeier Józsefné (Fidesz) fontosnak tartotta közölni, hogy az ő választókörzetéből (Jutasi úti lakótelep) soha nem érkezik hozzá panasz a V-Buszra.

A polgármester tankhajós példájáról Guzslován Gábornak a Titanic jutott eszébe:

Vigyáznunk kell, nehogy ne lehessen elkerülni a jéghegyeket: ellenzéki oldalról szemlélve látunk ilyeneket. Minden szabály annyit ér, amennyit ellenőrzéssel be lehet tartatni. A szankciók eddig főleg a munkavállalókat érintették, és nem látok olyan szankciókat, amelyek a cég felelősségét kérnék számon.

Hatszázmillió, termelői piac, óvónőhiány, bölcsődefelújítás, útépítés

Ugorjunk vissza a közgyűlés elejére, amelyen interpellációk és napirend előtti felszólalások hangzottak el!

Hartmann Ferenc nem hagyta annyiban a Csarnok Kft. ügyét:

Az önkormányzati tulajdonú Csarnok Kft. hat éven át folytatott jogszerűtlenül pénzintézeti tevékenységet azzal, hogy 600 millió forintot hitelezett/hitelez nem önkormányzati tulajdonú cégnek, a Veszprém Handball Zrt.-nek. A közgyűlési többség a decemberi ülésén arról döntött, hogy a tulajdonában álló, a 600 milliót forintot egyébként hitelező Csarnok Kft.-t a magyar államnak ajándékozza.

Olyan döntést nem hozott a testület, amellyel kapcsolatosan a képviselő interpellációt nyújtott be – válaszolta a polgármester. – A testület tavasszal dönt a kft. és a kft.-ben meglévő tartozás sorsáról.

Hartmann megjegyezte: nem adja fel a küzdelmet, és addig üti a vasat, amíg ez a hatszázmillió vissza nem kerül a városhoz.

Gerstmár Ferenc megkérdezte a polgármestert, hogy erősödhet-e a vásárcsarnokban a helyi, régiós termelői jelenlét? Porga Gyula válaszában elmondta, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége és az agrárminisztérium között tervezett megállapodás ugyan nem jött létre, de a Csalán Egyesület a Kossuth utcán szervez a térségi termelőknek piacot, a város közösen pályázott az Európa Kulturális Fővárosa címre az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel (a pályázatban fontos pont a gasztronómia, és az év végéig kiderül, mire van lehetőség ezen a területen), a Bakony Expó körülbelül tízezer embert vonz évente, és a várban megrendezett adventi vásár is további lehetőségeket rejt magában. Gerstmár képviselő nem volt elégedett a polgármester válaszával, szerinte 2018 óta nem történt előrelépés a témában.

Kovács Rajmund az óvónőhiány miatt interpellált. A polgármester elmondta: sajnos, nem új a probléma, és a kafetéria (a februári közgyűlésen lesz szó az emeléséről), valamint a lakhatási támogatás lehet a megoldás arra, hogy megszűnjön az óvodapedagógus-hiány. A Pannon Egyetem tervezte az óvónőképzést, de nem sikerült az akkreditációja, úgyhogy idén szeptemberben még biztosan nem kezdődik meg az egyetemen a képzés. Kovács Rajmund megjegyezte: ahol van pénz arra, hogy az államtitkárok milliókat kapjanak év végén, ott az óvónőknek is kell jusson megfelelő támogatás. A polgármester erre azt válaszolta, hogy a városnak az egész rendszerben kell gondolkodnia, tehát a közművelődésben és a szociális szférában dolgozókra is tekintettel kell lennie.

Kovács Rajmund másik témája a Módszertani Bölcsőde felújítása volt. Porga Gyulától megtudtuk, hogy másodszor is nekifutott a város a felújításnak, és szeretnék, ha május végén-június elején már aláírt vállalkozói szerződésekkel indulhatnának a munkálatok.

P1090384

Katanics Sándor a 8-as és a 82-es utakat összekötő út tervezésére kérdezett rá.

Régi mulasztást kell orvosolnunk, és ezzel a projekttel tudjuk is – kezdte válaszát a polgármester. – A déli elkerülőnek és a be-, illetve kijáratoknak a sportlétesítményekhez 2021. december 31-éig kell elkészülniük, az Almádi és a Füredi úti átkötőknek pedig 2022. december 31-éig. Pillanatnyilag a kivitelezési tervek készítése zajlik, aminek a határideje ez év áprilisa. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lakossági fórum meghirdetését is tervezi ezzel kapcsolatban. A börtönnél, azaz a Bedevölgy utcai csomópontnál gyalogos és kerékpáros átkelő is épül.

Napirend előtt Stiegelmeier Józsefné az Agóra, Halmay Gábor (Fidesz) Erdélyi Ágnes, Veszprém Város Vegyeskara karnagyának kitüntetéséről beszélt, Gerstmár Ferenc pedig béremelést sürgetett a közgyűjteményi és közművelődési szférában.

Drágul a temetkezés, folytatódnak a fejlesztések

A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítása tartalmazza a szolgáltatások díjának 15 százalékos emelkedését is. Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója az emelést azzal indokolta, hogy 2011 óta nem történt díjmódosítás. Katanics Sándor kérdésére, miszerint mit tesz azért a VKSZ Zrt., hogy növelje a bevételeit és csökkentse a költségeit, a vezérigazgató elmondta, hogy átvállalják a sírok karbantartását, próbajelleggel a nagyobb temetőkben bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, idén pedig felmérik a temetőket: közép- és hosszú távú terveket készítenek a további lépések megtételéhez. Katanics Sándor arra is megkérte a vezérigazgatót, hogy figyeljenek jobban oda a kádártai és a gyulafirátóti temetőkre, mivel ezekben eső után nagy a sár, a gyászolók nehezen tudják megközelíteni a ravatalozót.

Brányi Mária alpolgármester az integrált területi program átfogó elemzése napirendnél elmondta, hogy folytatódik a Modern Városok Program: Veszprém idén 13,3 milliárd forintot kap a magyar kormánytól, a legjelentősebb fejlesztésekről pedig tájékoztatni fogják a lakosságot.

Hulladék-ügyben fontos a lakosság tájékoztatása

A képviselők a V-Busz témáján kívül az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóhoz fűztek megjegyzéseket.
Guzslován Gábor szerint a lakosságnak nincs elegendő információja a Haszkovón épülő (kiderült: tolódik a projekt) hulladékudvarral kapcsolatban. Katanics Sándor megkérdezte, hol tartanak a tárgyalások a tavaly augusztus 10-ei királyszentistváni tűz után megalakult civil szervezettel? Kovács Rajmund úgy vélte: a királyszentistváni hulladéktelep bezárásának kérdését sok képviselőjelölt kampányeszközként használta, de mára mindenki számára világossá vált, hogy a telepet se nem zárják be, se nem helyezik át. Szerinte az egyetlen cél a környéken élők életkörülményeinek javítása kell legyen.

Brányi Mária elmondta: 6-8 éve indult a hulladékudvarok helyszíneinek kivizsgálása. A hulladékudvarokba nem lehet szervesanyag-tatalmú hulladékot bevinni, tehát nem jár szaghatással a működésük.

Folyamatosan tárgyalunk a Megújulás Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesülettel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel vizsgáljuk a további lehetőségeket, és lesznek lakossági tájékoztatók is – mondta Bázsa Botond Lehel fideszes képviselő, a társulás elnöke.

Bázsa Botond, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

Bázsa Botond, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

A polgármester felhívta mindkét oldal képviselőinek figyelmét arra, hogy közös a felelősségük, és legyen konszenzus abban, hogy minden képviselő hiteles információkat ad ki a témával kapcsolatban.

A beszámolót 11 igen szavazat és 7 tartózkodás mellett fogadták el.


[fbcomments]