Kultúra · 2022.01.31.

Könyvbemutató – Vajdasági diptichon

A Vár Ucca Műhely Könyvek 63. darabjaként nemrég jelent meg Veszprémben Csányi Erzsébet Vajdasági diptichon című kötete Sziveri János és Fenyvesi Ottó műveiről. A könyv bemutatója február 2-án, szerdán 18 órakor lesz a Művészetek Háza Veszprém/Csikász Galériában (Vár utca 17.).

A szerző irodalomtörténész nemzedéktársként közelít a két költő alkotásai felé. Kiindulópontja az a barátság, ami összekötötte a két alkotót egészen 1990-ig, Sziveri János haláláig. A verselemzésekből azonban kiderül, hogy ez a nemzedéki kötelék két ellentétes habitusú művész-individuum dialógusát jelentette a XX. század második felében. Egyikük a perszonalizált, másikuk a deperszonalizált lírai én beszédlehetőségeiben gondolkodott.

„Fenyvesi Ottó és Sziveri János személyiség-lélektanilag bizonyos értelemben egymás ellentéteinek tűnnek. A költői alapállást tekintve Fenyvesi extrovertált, Sziveri introvertált típus. A későbbiek során ez az alapképlet árnyalódik, módosul, átfordul, érintkezési pontok, közös nevezők keletkeznek” – írja Csányi Erzsébet.


A bevezető alapozás után a kötet kettős szerkezete bontakozik ki. A Sziveri-blokkot követi a Fenyvesi-blokk, majd egy irodalomtörténeti összefoglaló a nemzedéki sors alakulásáról.

Mint a kötetben olvasható, „Sziveri János (1954–1990) és Fenyvesi Ottó (1954) poétikai szemlélete a modern/posztmodern korszakküszöb idején formálódott az 1970-es, 1980-as évek Jugoszláviájában, Újvidéken, az Új Symposion folyóirat vonzáskörében. A vajdasági művészeti életnek ezt az időszakát erőteljes konceptualista törekvések jellemezték. A művészet immár nemcsak hordozóanyagának mivoltára, a medialitás kérdésére irányította a figyelmet, hanem az elméleti beavatottság, az elvont kérdésfelvetések fontosságára is.”

A két költői arcél ebben a közegben formálódott, s ha nem is kapcsolódtak szorosan a radikális konceptualista megoldásokhoz, akkor sem kerülhették meg a kor meghatározó esztétikai áramlatait. Az önértelmezési gesztusok mindent befolyásoltak, megváltozott a mű funkciója, megjelent az intermediális nyitottság.

A kötet írásai rámutatnak arra, hogy ezek a költői opusok az Új Symposion folyóirat műhelyében edződtek, amelyet a nyugati és a délszláv kultúrkör mozgalmai sodortak a XX. század második felében.

(Forrás: Szabad Magyar Szó)

A könyvbemutatón Kilián László író, szerkesztő mond bevezetőt. Csányi Erzsébet, a kötet szerzője diaképes vetítésen ismerteti könyvét. Az esten közreműködik Fenyvesi Ottó, József Attila-díjas költő. A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.

A vezető képen Csányi Erzsébet. Fotó: Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Vajdasági diptichon, Könyvbemutató – Vajdasági diptichon

1 Response

  1. 2022.02.06.

    […] Művészetek Háza Veszprém Vár Ucca Műhely Könyvek sorozatában jelent meg Csányi Erzsébet Vajdasági diptichon című könyve Sziveri János és Fenyvesi Ottó műveiről. Sziveri János, Fenyvesi Ottó és […]

[fbcomments]