Közérzet · 2017.09.26.

KÉSZSÉGFELMÉRÉS – Mire képesek a magyarok?

Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek készségeit mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC. A felmérés a 16 és 65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgálja.

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak életében való részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási készség, a hétköznapi számolási készség és a technológiai alapú problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik. A kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokat is kérdez, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalók ezen kívül a munkakörükkel, munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők.


A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években 33 országban zajlott le sikeresen. Magyarország 2016-ban – a felmérés harmadik hullámában – csatlakozott a programhoz. A nyolc hónapon át tartó adatgyűjtés során összesen 6000, statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit vizsgálják. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt társadalmi feladat.

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen végzi a munkát, a nagyvárosok mellett Budapest valamennyi kerülete és a kisebb települések – Veszprém megyében 11 település – is reprezentáltak a mintában.

Az első hazai eredmények előreláthatólag 2019-re várhatók. A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános és kutatható, az adatbázison alapuló elemzések az oktatáspolitika – különösképpen a felnőttképzés –, valamint a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. Az állományok a válaszadók adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az azonosítást lehetetlenné tévő módon tárolják, illetve bocsátják a felhasználók rendelkezésére.

Forrás: KSH-sajtóközlemény


[fbcomments]