Közérzet · 2020.04.10.

KÉRDÉSEK – Ki és miért vágatta ki a gyermekkórház fáit?

Amint arról hírt adtunk, az ünnepvárás egyik csöndes napján, nagycsütörtökön a fák jelentős részét vandál módon kiirtották a régi gyermekkórház ősparkjában. Nem nézve se Istent, se embert, se fészekben reszkető madárfiókát, se rémülten menekülő mókusokat.

Legutolsó információnk szerint az ingatlan változatlanul a magyar állam tulajdona, kezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ahová az alábbi kérdéseinket juttattuk el a mai napon:


1. Helytálló-e, hogy a veszprémi volt Heim Pál Gyermekkórház ingatlanegyüttesének még mindig a magyar állam a tulajdonosa?

2. Ha nem, akkor ki, mikor, mennyiért és milyen eljárás keretében jutott hozzá?

3. Amennyiben az állam a tulajdonos, a fakivágást az MNV. Zrt. rendelte el?

4. Ha igen, milyen megfontolásból és miért éppen most, a költési időszakban?

5. Kivel végeztették el a munkát és milyen instrukciók alapján?

6. Ha a fakivágást nem az MNV Zrt. rendelte meg, van-e tudomásuk róla, hogy ki, milyen jogon és milyen céllal?

7. Úgy tudjuk, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-nek szándékában áll az ingatlant megvásárolni. Hol tartanak most az adásvételi tárgyalások?

Ugyancsak ma Hartmann Ferenc, a városi közgyűlés frakcióvezetője Porga Gyula polgármesterhez intézett írásbeli kérdéseket. Levelét változatlan tartalommal közöljük:

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzetre tekintettel VMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata előírásaitól elvonatkoztatva kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mi és miért történt Nagycsütörtökön a volt gyermekkórház területén.

Többen jelezték, majd a helyi média is foglakozott azzal, hogy az ingatlanon gyakorlatilag tarvágást végeztek, szinte az összes fát kivágták. A terület egyébként a veszprémi városközpont zöldövezetének igen jelentős része.

A veszprémiek bizonyára emlékeznek, hogy az önkormányzat a Heim Pál Alapítvánnyal együttműködve vissza kívánta állítani az épület régi – gyerekkórházi – funkcióját. Az ingatlant erre a célra megigényeltük az államtól, az azonban sem tulajdonba, sem használatba nem adta azt. Így a gyerekkórházi tervek kútba estek.

Tisztában vagyok azzal, hogy az ingatlan állami tulajdonban és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van, de Veszprém jelentős zöldövezete – volt!

Kérem polgármester úr szíves tájékoztatását:

  • milyen információi vannak arról, hogy az államnak, az MNV Zrt.-nek mi a szándéka az ingatlannal kapcsolatban,

  • kapott-e az önkormányzat előzetes tájékoztatást, egyeztettek-e a városvezetéssel a terület jövőjéről,

  • mi indokolta a város egyik zöld tüdejének kiirtását,

  • ki adott engedélyt a fák kivágására?

A felháborodott közvéleménnyel együtt várom szíves tájékoztatását.


[fbcomments]