Közérzet · 2023.03.30.

KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát

Harmincéves a Kék Madár Alapítvány. A programot kidolgozó Darabos Györgyivel és Jegesné Rémesi Irénnel beszélgettünk. Ez a két, akkor fiatal és lelkes pedagógus iskolarendszeren belüli alternatív programot álmodott.

– Harminc évvel ezelőtt voltak a gyerekeink abban az életkorban, amikor el kellett kezdeniük az általános iskolát. – kezdi Jegesné Rémesi Irén. – Olyan iskolát szerettünk volna számukra, amelyben jól érzik magukat és amelyben megmaradnak gyerekeknek. Ezzel egy időben mi együtt jártunk a Pécsi Tudományegyetem pedagógia-iskolafejlesztés képzésére. Ott mutatott utat számunkra Klein Sándor professzor, aki a személyközpontú megközelítést behozta Magyarországra. Biztatott bennünket, hogy merjünk álmodni egy iskolát, s ehhez a kilencvenes évek eleje nagyon progresszív időszak is volt. Indult már a Rogers, a Waldorf iskola, Winkler Márta Kincskereső Iskolája is működött. Mi végig jártuk ezeket, hogy tanuljunk.

Kék Madár, KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát
Az alapítók

A Báthoryban befogadtak bennünket

A Kék Madár Program lényege: személyközpontú megközelítés, engedi a gyermeket gyermeknek maradni, személyre szabott fejlődést biztosít az egyéni erősségekre alapozva, az örömteli tanulást preferálja, félelemmentes fejlődést tesz lehetővé, önbecsülést épít. A gyermekek azt tanulják meg, mire képesek, nem pedig azt, hogy mire képtelenek. Ezt szolgálják: a tananyagstruktúra, a tantárgyak, a tanulásszervezési formák, tanulási módszerek, a pedagógus kommunikációja és az értékelés. Ez utóbbinál fontos megemlíteni, hogy a gyerekek csak a negyedik év második félévében kapnak osztályzatokat, ezt megelőzően szöveges értékelés folyik. A módszer előnye, hogy a gyerekek megtanulnak tanulni. A programnak nem a tanítás a lényege, hanem a tanulásszervezés. A Kék Madárnál érték a sokféleség, és fontos az integráció.


Kék Madár, KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát

A két pedagógus rendelkezésére állt egy kidolgozott program, mellettük álltak a támogató szülők, létrehoztak egy alapítványt, amely szakmai és pénzügyi támogatást adott az induláshoz és a további munkához. Már csak egy intézményt kellett keresniük, amely befogadja a kezdeményezésüket. Ez nem volt egyszerű feladat, de végül megoldódott: a veszprémi Báthory István Általános Iskola egyik szárnyában kaptak helyet dr. Tölgyesi József akkori iskolaigazgatónak köszönhetően.

– Az első négy évre kaptunk kísérleti engedélyt – folytatja Jegesné Rémesi Irén. – Azaz egy osztályt kellett végigvinnünk az elsőtől a negyedik osztályig. A szigorú ellenőrzések után végül megkaptuk a végleges engedélyt.

– A harmadik évben már látszott, hogy szép eredményeket tudunk felmutatni és elkezdhetünk felépíteni egy pedagóguscsapatot – veszi át a szót Darabos Györgyi. – Sallai Éva fejlesztett egy 180 órás pedagógus-továbbképzési programot, ami a Veszprémi Egyetem Pedagógia–Pszichológia Tanszékén valósult meg.

Kék Madár, KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát

Menet közben természetesen figyelniük kellett arra, hogy megfeleljenek a mindenkori törvényi előírásoknak, de úgy, hogy közben megőrizzék a saját módszerüket. A program 16 fős csoportokra íródott, de az osztálylétszám a Kék Madárra is vonatkozik, ezért a csoportokban 26–29 gyermek tanul. A Kék Madárba általában kétszeres a túljelentkezés. A programban dolgozó pedagógusok mindent megtesznek a sikeres működés érdekében.

Életmódprogram

– A programhoz családokat keresünk – mondja Jegesné Rémesi Irén. – Olyan családokat, amelyek készek arra, hogy együttműködjenek velünk a gyermekek érdekében.

– Szeretnénk, hogy a lehető legtermészetesebb legyen az átmenet az óvodából az iskolába – teszi hozzá Darabos Györgyi. – Büszkeség számunkra, hogy a pedagógusok hihetetlenül nagy bizalmat kapnak a szülőktől.

A Kék Madár igazából egy életmódprogram. Sok tanításon kívüli tevékenységet szerveznek a gyerekeknek és a családoknak.

Kék Madár, KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát

Az évek alatt aztán ki kellett alakulnia egy munkamegosztásnak a két alapító között: Jegesné Rémesi Irén a program gyakorlati megvalósulásáért felelt a Báthoryban, Darabos Györgyi pedig az egyetemen tudta segíteni a pedagógusok képzését, a program jövőjét. Módszerüket továbbképzéseken adják át az érdeklődőknek.

Balatoni Tankör – egy programelágazás

– 2014-ben szülői felkérést kaptam Balatonalmádiból – mondja Darabos Györgyi. – Néhány család igénye volt egy balatoni tanulóközösség megszervezése. Találkoztam a családokkal, sokat beszélgettünk, közben megismertem a 6–9 éves gyerekeiket. Újraálmodhattam valamit, adaptáltam a kék madaras programunkból. 2015 őszén tíz magántanulói státuszú gyerekkel el is indult Balatoni Tankör néven egy vegyes életkorú tanulóközösség. Később 16 főre bővült a létszám. Viszont 2020 augusztusára a törvényi feltételek a magántanulói státuszt átalakították, nem mehetett tovább ez a kezdeményezés.

Jubileum

A Kék Madár Program indulásának harmincadik évfordulója alkalmából március 30-án 17 órától az Agórában gálát rendeznek, Az iskolában pedig április 26-án szakmai napot tartanak, ahol délelőtt foglalkozásokat tekinthetnek meg az érdeklődő pedagógusok, délután pedig előadásokat hallgathatnak meg.

A programsorozatban az Agórában áprilisban az Alkotó pedagógusok képzőművészeti kiállítása következik, illetve a diákírók döntője, a Báthory-iskolában pedig a programban résztvevő diákok, szülők, nagyszülők képzőművészeti kiállítása.

A programsorozatot az EKF miniprojektje is támogatja.

Fotók: a szerző

Kék Madár, KÉK MADÁR – Álmodtunk egy iskolát

[fbcomments]