Közérzet · 2018.11.27.

KARÁCSONY – Mire ügyeljünk ajándékvásárláskor?

Mit tehet a vásárló, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket a karácsonyi ajándékvásárlás során? A Veszprém Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakemberei tíz pontban gyűjtötték össze a főbb fogyasztói tudnivalókat.

A karácsonyi vásárokon kiállító kereskedők tájékoztatásával és ellenőrzésével, a hiányosságok pótlására történő figyelmeztetéssel a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakemberei az ünnepi időszakban is folyamatosan a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartatását, a vásárlók védelmét igyekeznek segíteni. De mit tehet a vásárló, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket a karácsonyi ajándékvásárlás során? A hivatal fogyasztóvédelmi szakemberei tíz pontban gyűjtötték össze a főbb fogyasztói tudnivalókat.


 1. A vásárlások során az eladótól kapott nyugtát, blokkot, jótállási jegyet minden esetben őrizzék meg, hiszen ezek hiányában egy esetleges utólagos minőségi kifogás intézésére nincs lehetőség. Ez a napjainkban egyre népszerűbb internetes vásárlásra is igaz, ebben az esetben is meg kell kapnunk a termék vételárát igazoló bizonylatot, illetve ha a termékhez előírt, akkor a jótállási jegyet is. Ha a vásárolt termék hibás, vagy a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik, a vásárlás tényét a kereskedő felé ezen dokumentumok bemutatásával tudják igazolni a fogyasztók.
 1. Vásárláskor szívesen választunk akciós vagy leárazott termékeket. Mindenképpen fordítsunk figyelmet a leárazás okára! Élelmiszerek leárazásánál gyakori, hogy a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági időhöz közeli, az üzletekben esetleg beragadt, nagyobb mennyiségű tétel értékesítése miatt dönt az üzlet a készlet leárazásáról. Az élelmiszert a minőségmegőrzési, vagy fogyaszthatósági időt követően tilos értékesíteni.
 1. Fontos hangsúlyozni, hogy internetes vásárlás során a jogszabály 14 napos elállási lehetőséget ad, amelyet a vásárló az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező kereskedővel szemben érvényesíthet. Az unión kívüli, jellemzően kínai piacról származó termékek megrendelésekor érdemes mérlegelni, hogy az elállásra nincs lehetőség. Fontos kiemelni, hogy a webáruházakban látható, esetleg alacsonyabb ár mellett a termék fontos tulajdonságait csak annak átvétele után tapasztaljuk meg, akkor látjuk méretét, színét, akkor van lehetőség a felpróbálásra, illetve átvételt követően tudjuk csak kipróbálni, hogy az megfelelően működik. Az elállást írásban, igazolható módon szükséges a fogyasztónak megtennie, illetve fontos tudni, hogy saját költségén kell a megrendelt árut a vállalkozásnak visszajuttatnia. Kevesen tudják, hogy nem csak a vételárat jogosultak visszakapni ebben az esetben, hanem a teljes kifizetett összeget, beleértve az eredeti szállítási költséget is, méghozzá legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabály nem minden esetben biztosít a vásárló számára elállási jogot, ezért a termék megvásárlása előtt érdemes tájékozódni a jogszabályban előírtakról! (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.)

Néhány, a karácsonyi vásárlással összefüggő példa, amikor a vásárlónak nincs elállási joga:

 • olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a megrendelő utasítására vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékeknél;
 • olyan, zárt csomagolású terméknél, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvételénél, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 1. Az üzletben megvásárolt hibátlan áru utólagos cseréjére (nem megfelelő színű vagy méretű ajándéknak szánt pulóver esete) csak a kereskedő döntése alapján nyílik lehetőség. Ilyenkor csak a kereskedő jóindulatán múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicseréli-e másikra vagy esetleg felkínálja a termék árának levásárlását az üzletében. Ezen kedvezőbb feltételekről már a vásárláskor érdeklődjenek a fogyasztók, kérjék, hogy azokat írják rá a blokkra, nyugtára, hogy később erre hivatkozni tudjanak!
 1. Hibás termékek esetén a fogyasztók úgynevezett szavatossági (jótállási) igényeket érvényesíthetnek, így kérhetik elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszatérítésére, illetve a kereskedő költségén történő kijavíttatásra jogosultak. Ezen igények a karácsonyi időszakban leárazott, akciós termékekre is vonatkoznak – ha a vásárláskor a vevő nem tudott a hibáról. Figyeljen tehát erre minden fogyasztó, hiszen nem helyes az a kereskedői magatartás, mely szerint az üzlet arra hivatkozik reklamáció esetén, hogy „akciós árut nem cserélünk”. Ez szintén vonatkozik a webáruházban, elektronikus kereskedelemben megvásárolt termékekre is.

A vásárlások során sajnos előfordulhat, hogy a választott termék hibás, vagy azonnal meghibásodik. Amennyiben olyan termékről van szó, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló jogszabály mellékletében szerepel (például háztartási gépek, televíziók, bútorok, okostelefonok 10 ezer forintos eladási vételár felett), és a fogyasztó a csere iránti igényét három munkanapon belül érvényesíti, úgy a kereskedő köteles kicserélni az adott terméket. A kötelező jótállás időtartama ezen termékek esetében egy év. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölésre, amelyet villamos terméken és játékon kötelező feltüntetni. A megfelelőségi jelölés igazolja azt, hogy a forgalmazott termék megfelel a rá vonatkozó előírásoknak.

 1. Fontos tisztázni az emlékezetekben még élő „háromnapos csereszabályt” is. Tévhit, hogy bármilyen terméket három napon belül, minden további kérdés, hiba nélkül visszavihet a fogyasztó a kereskedőhöz, illetve visszakérheti annak vételárát! Ez csak a fönt említett kormányrendeletben tételesen felsorolt gyártási hibás fogyasztási cikkekre vonatkozik. Összefoglalva, ha az üzletben vásárolt termék nem tetszik, a mérete nem megfelelő, vagy meggondoltuk magunkat, akkor a kereskedő nem köteles sem cserélni a terméket, sem a vételárat visszaadni, még akkor sem, ha három napon belül, vagy akár aznap visszavisszük az üzletbe.
 1. Esetleges reklamáció esetén ügyeljenek a fogyasztók arra is, hogy minőségi kifogásukról jegyzőkönyv készüljön, amelynek felvételéről a kereskedő köteles gondoskodni. Ha a jegyzőkönyv elmaradna, jelezzék panaszukat az üzletben a vásárlók könyvébe írt bejegyzésükkel, amelyre legkésőbb harminc napon belül írásban, érdemben köteles válaszolni a vállalkozás.
 1. Akár üzletben vásároltunk, akár internetről rendeltük a terméket, ha hibásnak bizonyul, a kereskedő nem követelheti meg, hogy a fogyasztó azt eredeti, gyári csomagolásban küldje vissza.
 1. Végül ne feledjék a fogyasztók: ha később esetleg jogvitába keverednek a kereskedővel, békéltető testületek segítségét is igényelhetik, amelyek ingyenes és szakszerű eljárásuk révén a vita gyors megoldásának lehetőségét kínálják a fogyasztók számára.

 


[fbcomments]