Közérzet · 2020.12.19.

HARMINC ÉV – Megjelent a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990–2020

A reprezentatív megjelenésű, 300 oldalas kötet tényekre, adatokra, értékelésekre és elemzésekre alapozva mutatja be a megye önkormányzatainak elmúlt 30 esztendejét.

A kötet megjelenésének – a kerek évfordulón túlmenően – különös aktualitást ad a települési és megyei önkormányzatok mai szerepe s a működésük finanszírozása körüli évtizedek óta húzódó, ma is kiemelten aktuális mindennapi viták sorozata. Mindemellett a megjelent kötet hézagpótló jelleggel, egyben referenciamunkaként is szolgálhat más megyék, vagy akár a főváros számára is. A kötet a Comitatus Társadalomkutató Egyesület gondozásában jelent meg, szerkesztője Zongor Gábor.


Veszprém megyében nem előzmények nélküli a helyi közigazgatás változásait bemutató könyv; akár a tanácsrendszer időszakára, akár az önkormányzati rendszerre gondolunk. A Comitatus Társadalomkutató Egyesület ezért elhatározta, hogy a magyar önkormányzati rendszer 30 éves évfordulója alkalmából elkészíti és megjelenteti a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990–2020 című könyvet. Az almanach elkészült, ki is nyomtatták, és a Veszprém megyei önkormányzat három évtizeddel ezelőtti megalakulásának napján, december 15-én a széles nyilvánosság számára is elérhetővé vált az interneten keresztül.

Az almanach bemutatja Veszprém megye területi és igazgatási beosztásának változásait, beleértve az új községgé, illetve várossá nyilvánításokat, a megyeelhagyásokat, a kistérségi beosztásokat és a járási közigazgatási rendszert, továbbá a jegyzői kart. A kiadvány fő részét képezi az az adattár, amely a településeket betűrendben mutatja be néhány jellemző adattal, így képet alkothatunk a település népességének, az épített lakások számának változásáról, az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alakulásáról, valamint a legutóbb publikált település-fejlettségi pontszámról, az adott település országos sorrendben elfoglalt helyéről.

A könyvből kiolvasható, hogy a megyénkben ezen a listán Veszprém vezet, s a következő település Alsóörs, megelőzve Balatonfüredet. Az adattár tartalmazza a jelenlegi 217 Veszprém megyei település polgármesterének a nevét választásról választásra (az időközi választásokra is tekintettel). Külön fejezetben mutatja be a Megyei Önkormányzat tisztségviselőit, a képviselőkkel együtt, ciklusonkénti bontásban.

Három évtized jelentős idő egy ember életében, s különösen izgalmas, ha mindezt polgármesterként, a település lakóinak folyamatos bizalmát élvezve éli meg valaki. Veszprém megyében van négy polgármester, aki 1990. szeptember 30-ától vezeti a települését. Kiemelésre érdemes még három olyan polgármester is, aki a település önállóvá válásától folyamatosan áll a közösség élén. A kezdetektől polgármesteri tisztséget betöltők által írt rövid visszaemlékezések is részei a könyvnek. Külön fejezetben jelenik meg azoknak a jelenlegi, illetve volt polgármestereknek a visszaemlékezése, akik a településvezetői funkciójukkal egyidejűleg parlamenti képviselők is voltak.

A kötet tanulmányok fejezetében rövid összegző elemzések olvashatóak az elmúlt időszak önkormányzati választásainak (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019) települési eredményeiről, jellemzőiről és sajátosságairól, valamint a megye településeinek fejlettségéről és gazdasági erősorrendjéről. A tanulmányok sorát az almanach szakmai lektora, Hudi József írása zárja. A kötetet táblázatok és térképmellékletek egészítik ki, segítve az adatok áttekinthetőségét. Az almanachot a Comitatus saját honlapján tették elérhetővé és letölthetővé.

 


[fbcomments]