Közérzet · 2021.01.13.

FELHÍVÁS – A hivatal várja a véleményeket a Házgyári út–Henger utcai csomóponttal kapcsolatban

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát a Házgyári út–Henger utcai csomóponthoz kapcsolódó szabályozási vonalakat érintően módosítani kívánja.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárás lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján egyszerűsített eljárás keretében kerül sor.

Az egyszerűsített eljárás véleményezési szakasszal indul. A Kormányrendelet 38.§-ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztjük a polgármesteri hivatal aulájában 2021. január 11-étől január 26-áig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény” alapján nem kerül sor.

Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget a 2020. évi LVIII törvény 165.§ (2) bekezdés c) pontja alapján elektronikus úton tesszük lehetővé.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, e-mail megküldése útján – az adatlap a fenti linkről letölthető (a szerk. megj.).

A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport részére a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. január 26. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy észrevételeiket kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatosan tegyék meg.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben az 549-261-es és az 549-289-es telefonon.

 

Hozzászólások

A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be először a facebook fiókjába egy másik böngészőlapon!