Hirdetés · 2021.06.02.

Csererdő – Lakossági fórum a területrendezésről

Lakossági fórum lesz június 10-én a Csererdő lakóterület településrendezési tervének módosításával kapcsolatosan. Az önkormányzat felhívja a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági és civil szervezeteket, intézményeket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

FELHÍVÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja, a 

  • Veszprém Csererdő Gyertya utca melletti kisvárosias lakóterületbe tartozó ingatlanokat (8675 hrsz-ú ingatlan egy része és a 8676-8703 hrsz-ú ingatlanok) érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A Kormány rendelet 37.§-ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek. 

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. június 21.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag megtekinthető Veszprém város honlapján, illetve kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. május 31-tól 2021. június 21-ig.

A módosítással kapcsolatosan 2021. június 10-én 16 óra 30 perckor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

(Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel – mivel a lakossági fórum zárt helyen kerül megrendezésre – a részvételhez védettségi igazolvány szükséges.)

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon, illetve személyesen egyeztetett időpontban.

Hozzászólások

A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be először a facebook fiókjába egy másik böngészőlapon!