Közérzet / Kultúra · 2020.07.15.

CHOLNOKYAK – Zsenik és szimpla különcök

Bár a szerteágazó Cholnoky família mindössze pár generációja lakott Veszprémben vagy származott el onnan, de mintha valahogy bennük sűrűsödött volna össze a család szinte összes zsenije, tudósa és őrültje. Legalábbis így véli kései utódjuk, Cholnoky Tamás.

A földrajztudós Jenő, annak író testvérei, Viktor és László, vagy éppen a nagybátyjuk, a veszprémi kórház névadója, Csolnoky Ferenc, mind ott néznek a kamerába a családi képeken.


Amiken időnként egyszerre szerepel ükapám aktuális felesége és húsz évvel fiatalabb szeretője. A veszprémi Cholnokyak nagyon sokfélék voltak, de egyikük sem volt átlagos vagy éppen unalmas figura – állítja Tamás nevű kései leszármazottjuk.

Veszprém legismertebb nevű családjáról kevesen gondolják, hogy őseik a törökverő Hunyadi féltestvérei. A hagyomány szerint a Cholnoky család román származású őse IV. Bélától adományként kapta a Hunyad várától délre fekvő Csincsis, magyarul Csolnakos községet a tatárjáráskor tett szolgálataiért. Ettől kezdve a család a község magyar neve után a Csolnokosi nevet használta. Csolnokosi Jariszló feleségül vette az özvegyen maradt Morzsinai Erzsébetet, akitől négy fia született.

Hunyadi János kormányzó féltestvéreit, a Cholnokyakat különös kiváltságokkal ruházta fel: a falut mentesítette az országos adó alól, a pereket a földesúr alá rendelte, fellebbezés esetén nem a vármegye, hanem a királyi tábla volt illetékes. Ezek a privilégiumok a XVIII. században is érvényben voltak. Az előjogok mellett nemesi címet és címert kaptak.

A család másik ága Bocskai Istvánnal együtt jött Erdélyből Magyarországra. Később a család az egész országban szétszóródott.

A ma élő Cholnoky Tamás átadott a Fortepannak egy halom családi fotót. Ezeket nézegetve bejárhatjuk Veszprém megyét, miközben fantasztikus személyiségekkel ismerkedhetünk szellemes szövegek kíséretében.

 


[fbcomments]