Közérzet · 2020.10.14.

ÁLLATKERT – Új út a Takácskert mellett?

Hatalmas fejlesztések történtek az utóbbi években az állatkertben, ami évek óta jelentős embertömeget vonz oda. Az önkormányzat már ki is jelölte az új utat, amelyen megközelíthető lenne a vadaspark: ez a Takácskert mellett vezetne.

Hartmann Ferenc frakcióvezető a szeptember 24-i közgyűlésen interpellációt nyújtott be Porga Gyula polgármesterhez „Miként kívánja növelni a városvezetés az állatkert megközelítését lehetővé tevő útkapcsolati és parkoló kapacitást?” címmel.

A képviselő elmondta, hogy az intézmény megközelítése korántsem megfelelő. Szerinte a tökéletes és kívánatos megoldás az lenne, ha a 8-as főút elkerülő szakaszáról nem csak jobbra lehetne behajtani, illetve a Gulyadomb felől nem csak jobbra lehetne be- és kihajtani.

Arról is hallani, hogy ezt a bejáró utat esetleg megszüntetik, pedig a látogatók 70–80 százaléka ma már ezt az útvonalat használja – mondta a frakcióvezető. – A régi Kittenberger Kálmán utcai bejárat megközelítése kissé bonyolult és a rendelkezésre álló parkolószám sem ideális. Az állatkert megközelíthető még a Kiskőrösi út felől egy kőhídon keresztül, igaz a híd csak egy nyomtávon járható és az út is keskeny.

Hartmann Ferenc azt kérdezte Porga Gyulától, hogy valóban megszüntetik-e a 8-as útról az állatkert Gulyadombi megközelítését biztosító utat, tervezi-e a városvezetés a gulyadombi parkolószám csökkentését, van-e szándék a Kiskőrösi út felől a kőhídon való megközelítés, az út és a kőhíd kétsávossá tételére, valamint hogyan képzeli a városvezetés a jövőben az állatkert jobb megközelítését, különös tekintettel az EKF projektre?

A Takácskert mellé tervezett út a Google-térképen

A Takácskert melletti terület a Google-térképen

A polgármester írásban válaszolt. Elismerte, hogy az állatkert közlekedési kapcsolat és a parkolás rövid távon is javításra szorul. Szerinte „hosszú távon talán a legkívánatosabb megoldás a Takácskerten áthaladó, a városi rendezési tervben már kiszabályozott gyűjtőút kiépítése lenne”, de ezen kívül még három lehetőség kínálkozik a vadaspark megközelítésére:

Szintén megoldást jelenthet a rendezési terv legutóbbi felülvizsgálata során kiszabályozásra kerülő, a belső útgyűrű folytatásaként a Vámosi út és a Stadion út csomópontjából kiinduló és a Fejésvölgyi árokkal részben párhuzamosan haladó gyűjtőút kialakítása. Bár a megvalósítás becsült költsége több mint 1 milliárd forint, idegen ingatlan igénybevételére nem lenne szükség.

Jelenleg a terület fő megközelítése a Kiskőrösi utca felől biztosított. A Fejesvölgyi árkon, a kőhídon átvezető keskeny kis út – amely helyenként a kétirányú közlekedésre sem alkalmas – felszélesítésének lehetőségét is már többször vizsgáltuk. A terep és tulajdonviszonyok rendezése után, ennél a megoldásnál viszonylag alacsonyabb költségen érhető el eredmény.

A Vadaspark Gulya-dombi fejlesztési területeinek másik megközelítési lehetősége a 8. számú főút felől a 0310 helyrajzi számú, Barabás térkő burkolatú, erdőgazdálkodási út. A 8. számú főút rendelkezésre álló tervei szerint a megszüntetéséről nincs szó, de a fejlesztést követően csak a jobbra be, illetve jobba ki közlekedés biztosítható.

Mint ahogy a fent leírtakból kiderül, a végleges megoldás még nem áll rendelkezésre, de 2023-ra már olyan tervvel szeretnénk rendelkezni, ami megnyugtató választ ad az állatkert megközelítésével kapcsolatban fennálló kérdésekre.”

A frakcióvezető a következőképpen reagált a polgármester válaszára:

A Vámosi út és a Stadion út csomópontjából kiinduló és a Fejesvölgyi árokkal párhuzamosan kiépítendő út nem csak drága (1 milliárd forint), hanem csökkenti a zöldövezetet, terheli a lakóövezetet és az állatkerti parkolóhelyek számát is.

A takácskerti gyűjtőút nem csak az építendő, hanem a meglévő lakóövezetet is jelentősen terhelné, ismerve azt a tényt, hogy az állatkerti látogatók mintegy 80 százaléka a gulyadombi bejáratot használja. Csúcsidényben ez akár 4–5 ezer látogatót és ennek megfelelő számú gépjárművet is jelenthet.

Válasza alapján félő, hogy a városi terv elkésik, mert ‘a 8-as főút tapolcai csomópont tervei korszerűségi felülvizsgálaton esnek át, és akár 2024-ben el is kezdődhet az építkezés’. Ha így történik, akkor megint lemarad a város.

A legjobb megoldás a Barabás-féle út fejlesztése lehetne, mert az nem terhelné a lakóövezetet, biztosítható lenne a balra be- és kikanyarodás, miként az a szabadságpusztai lámpás kereszteződésnél.

Bízom benne, hogy kellő időben hívtam fel a figyelmet a racionális megoldás kidolgozása érdekében. Azzal biztosan nem lehet várni 2023-ig!”

Hozzászólások

hozzászólás