Közérzet · 2021.01.05.

ADATBEJELENTÉSI HATÁRIDŐ – Január 15-éig a változásokról

A polgármesteri hivatal adóirodája felhívja a figyelmet, hogy fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó, valamint a telekadó vonatkozásában.

A 2021. január 1-jei állapotnak megfelelően, amennyiben bármilyen adóztatást érintő változás (pl. lakás, nem lakás céljára szolgáló építmény vagy telek szerzése, értékesítése stb.) történt, arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.


Az adókötelezettségeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló többszörösen módosított 33/2014. (VI.30.) számú rendelete állapítja meg.

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő és életvitelszerű lakhatást biztosító lakás, amely után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelkezés alapján kell helyi adót fizetni. A mentesség feltétele továbbá, hogy a lakás sem egészben, sem részben egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára nem hasznosított.

Telekadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatványok (kitöltési útmutatóval) letölthetők a www.veszprem.hu honlapról, beszerezhetők az ügyfélszolgálati irodán, illetve az elektronikus önkormányzati portálon keresztül elektronikus úton is beküldhetők. A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A www.veszprem.hu honlapon az adózókat részletesen tájékoztatják a tudnivalókról.

Amennyiben a nyomtatványok kitöltésével, az ügyintézés menetével kapcsolatban további kérdéseik vannak, vegék fel a kapcsolatot az adóirodával telefonon, illetve személyesen.

Ügyfélszolgálati iroda: Veszprém, Szabadság tér 15. Földszint

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő: 7.30–16.00

szerda: 7.30–17.30

péntek: 7.30–12.00

Az ügyfélszolgálati irodákban egyidejűleg csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző. Várakozni az ügyfélszolgálati iroda előtt, a távolságtartási szabályok betartásával lehetséges (legalább 1,5 méteres távolság betartásával). Az ügyfélszolgálati irodákba történő belépés után javasolják a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát. Az irodában a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda


[fbcomments]