Március 31-éig lehet javaslatot tenni a Szabó Ernő-díjra, melyet a VEDAC májusi küldöttközgyűlésén adnak át.

Idén ötödik alkalommal ítéli oda a VEDAC elnöksége a Szabó Ernő-díjat, melyre a VEDAC alapszabálya értelmében március 31-éig lehet javaslatot tenni e-mailben (vedac@vedac.hu), vagy postai úton (8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.).

Három évvel ezelőtt adták át első alkalommal a Szabó Ernő-díjat, akkor Zentai Tibor, a VEDAC Dobóakadémiájának vezetője vehette át rangos elismerést. Két évvel ezelőtt az egyesület dobóedzője, Mozsdényi József posztumusz kapta meg a díjat, majd Koós-Hutás László, közép-, hosszútávfutó edző munkásságát ismerték el, tavaly pedig Matolcsi István sportszervező vehette át a díjat.

Az alapszabály rendelkezései a Szabó Ernő-díjról:

1. A VEDAC küldöttközgyűlése az egyesület működése, tevékenysége, hírnevének és megbecsülésének növelése terén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére Szabó Ernő-díjat alapít.
2. A kitüntető díj odaítélésről az elnökség dönt. Az elnökség évente legfeljebb három Szabó Ernő-díjat adományoz.
3. A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.
4. A Szabó Ernő-díj adományozását bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti a sportegyesület elnökéhez minden év március 31-éig beküldött javaslatával.
5. A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva a sportegyesület elnöke terjeszti az elnökség elé.
6. A Szabó Ernő-díj átadására a sportegyesület küldöttközgyűlésén, ünnepélyes keretek között kerül sor.
7. A kitüntető díjat (díszoklevelet) a sportegyesület elnöke vagy személyes megbízottja adja át.

Hozzászólások

hozzászólás