A Laczkó Dezső Múzeumban a hónap végéig látható a Szerzetes, főpap, hazafi: Széchényi Pál – A nagycenki múmia kutatása című kiállítás. Dr. Kristóf Lilla Alida, a kiállítás egyik kurátora szombaton, szeptember 3-án 15 órakor exkluzív tárlatvezetésen mutatja be az érdekes anyagot.

Az interaktív kiállításon az antropológia, a történelem, az orvostudomány és a művészet segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a méltatlanul elfeledett Széchényi Pál érsek életével, munkásságával, szellemiségével és korával. A különleges kiállításban a tárlat megálmodója, a téma elhivatott kutatója, dr. Kristóf Lilla Alida tart tárlatvezetést, kalauzolja az érdeklődőket egy rendkívüli történelmi személyiség életútján keresztül, és ismerteti kutatásának eredményeit.

Széchényi Pál 1645-ben született Gyöngyösön. 1661-ben lépett be a pálos rendbe, szerzetesként a római egyetemen doktorrá avatták. Címzetes pécsi püspökként, győri nagyprépostként, veszprémi püspökként, majd kalocsai érsekként szolgálta az egyházat. 1704-ben a bécsi udvar arra kérte fel, hogy tárgyaljon II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel. Küldetése életében nem járt sikerrel: a békekötés csak 1711-ben valósult meg. Pál érsek 1710-ben, Sopronban hunyt el.

Első életrajzírója, Pados János ezt írta róla 1862-ben: „Egyike volt a legjelesebb férfiaknak, kik valaha a magyar nemzetet, s a magyar egyházat díszesítették. Tudományosan komoly, szigorú, s az ősi erényekhez híven ragaszkodó, és mindamellett oly finom műveltségű, hogy az ő társalgási modora és bánásmódja mindenütt példányképül vétetett. Tőle származott azon közmondás, midőn valakire illetlen magaviseletéért élesen és élcesen rá akarunk csapintani: Ez sem volt Pál érsek udvarában.”

A kiállításon nincsenek vitrinek, kordonok, van viszont animáció, három-, illetve négydimenziós képanyag, néhány megérinthető, megfogható művészi alkotás. A kiállítás él, lüktet, megragad. Vállaltan hat az érzelmekre, ugyanakkor az értelemre és a lélekre is.

Hozzászólások

hozzászólás