A polgármesteri hivatal adóosztálya tájékoztatja azokat a 65 éven felülieket, akik 2020.12.31-éig betöltötték 65. életévüket és egyedül élnek, hogy a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a lakcímnyilvántartás szerinti életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakásuk után adómentességre jogosultak.

Továbbá az az adózó, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a vele egy háztartásban élő legalább három gyermek után részesül családi pótlékban, vagy nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként legalább három gyermek után részesül családi pótlékban, az életvitelszerűen lakóhelyéül szolgáló lakás után magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában adómentességben részesülhet (a családi pótlék folyósítását igazolni szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal).

A fenti adómentességek további feltétele, hogy adózó több lakás- vagy üdülő tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával, valamint lakás bérleti jogával nem rendelkezhet, továbbá üzleti célra nem hasznosíthatja az érintett ingatlant.

Az adómentességek megállapításához szükséges kérelmet tárgyév január 31. napjáig kell benyújtani az adóirodához. A január 31-e után benyújtott kérelmeket csak igazolási kérelemmel együtt fogadják el.

Az adómentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a www.veszprem.hu honlapról, vagy beszerezhetőek az ügyfélszolgálati irodán.

Ügyfélszolgálati iroda: Veszprém, Szabadság tér 15. Földszint

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő: 7.30–16.00

szerda: 7.30–17.30

péntek: 7.30–12.00

Az ügyfélszolgálati irodákban egyidejűleg csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző. Várakozni az ügyfélszolgálati iroda előtt, a távolságtartási szabályok betartásával lehetséges (legalább 1,5 méteres távolság betartásával). Az ügyfélszolgálati irodákba történő belépés után javasolják a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát. Az irodában a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Hozzászólások

hozzászólás